Homeopathie & vaccinatie

Wel of niet vaccineren?

Wel of niet vaccineren?

In de discussie omtrent vaccineren worden die ouders die hun kinderen niet laten vaccineren in de media gedemoniseerd, als zijn de onverantwoordelijk naar hun eigen kinderen als ook naar de kinderen in hun omgeving. Met name  de kinderziekte mazelen wordt als de meest vreselijke en dodelijke ziekte neergezet waartegen ouders hun kinderen moeten beschermen en waarbij je toch wel een onmens moet zijn als je je eigen kinderen deze zegeningen van onze huidige tijd onthoud. Dit is de huidige maatschappelijke situatie die zo dominant is dat het fundamentele principe van hoor en wederhoor tijdens dit proces ‘het leven laat’. Wat is er nu feitelijk aan de hand?

Lees verder

Autisme en aluminium: Aluminium-experts twijfelen niet langer

Vaccinatie en aluminium

Speelt blootstelling aan aluminium een rol bij het ontstaan van autisme? De meest ervaren onderzoeker op het gebied van aluminium, bioloog dr. Chris Exley van de Britse Keele University, twijfelt niet langer. Zijn nieuwste studie geeft de sterkste aanwijzing tot nu toe dat aluminium betrokken is bij stoornissen uit het autisme spectrum. Het aluminium lijkt […]

Lees verder

Vaccineren? Ga eerst goed informeren

Vaccinatie bij baby

Er is veel te doen over vaccinaties, vaccinaties en nóg meer vaccinaties. Ouders vragen veel en vaak om advies. Ouders  worden ook onder druk gezet, angstig gemaakt voor gruwelijke gevolgen als je niet vaccineert en gewoon je kinderen indien mogelijk, een kinderziekte laat doormaken. 

Lees verder

Emotionele discussie over vaccinatie, maar feiten ontbreken

Vaccinatie van baby

De discussie tussen voor- en tegenstanders van vaccineren laait al weer een tijdje op. Vooral in de media is het een emotionele discussie, niet gericht op inhoudelijke en wetenschappelijke feiten. Daar is het uitgangspunt dat vaccineren goed en veilig is en kinderen die niet gevaccineerd zijn worden gezien als een gevaar voor andere kinderen. De argumenten van de zogenaamde anti-vaxxers worden indianenverhalen genoemd. Ouders reageren vooral vanuit angst, om hun kinderen te beschermen. Maar waartegen precies?

Lees verder

‘Er is geen bewijs dat de griepprik werkt’

Als je puur uit voorzorg een vaccin in het lichaam spuit, dan moet het gegarandeerd werken. Volgens huisarts Hans van der Linde kan de prik daarom beter worden afgeschaft. Van der Linde in RTL Late Night met Twan Huys: “Er is geen bewijs dat het werkt.”

Lees verder

Routinematige vaccinaties beschermen maar 10 jaar

Vaccinatie

De routinematige kindervaccinaties die beschikbaar zijn, blijken minder effectief dan gedacht. De afgelopen 30 jaar nam het aantal gevallen met kinkhoest geleidelijk aan toe en is een derde van de kinderen tussen de 10 en 14 jaar gevoelig voor de bof. Een ‘onvolmaakt vaccin’ zou daarvoor mede verantwoordelijk zijn in de VS.

Lees verder

Waarom het griepvaccin niet werkt

Griep is een luchtweginfectie die veroorzaakt kan worden door drie stammen van het influenzavirus: influenza A, B en C. Deze stammen komen voor in verschillende variaties en elk jaar zijn er andere virussen in omloop. Influenza A-virussen hebben op hun oppervlak eiwitten: hemagglutinine (H) en neuraminidase (N). Hemagglutinine zorgt ervoor dat een virus zich kan […]

Lees verder

Wel of geen vaccinatie, wie is nu een gevaar voor wie?

Vaccineren

Het beeld dat de meeste ouders hebben dat vaccins effectief zijn, voldoende zijn getest, geen ernstige bijwerkingen hebben, dat bijwerkingen nauwkeurig geregistreerd worden en dat er geen beter alternatief is, klopt op veel punten niet. Gevaccineerde kinderen kunnen wel degelijk de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn doorgeven, ook al worden ze zelf niet ziek. Er zijn uitbraken van kinkhoest, mazelen en bof in volledig gevaccineerde populaties. Wie is nu een gevaar voor wie? Klassiek homeopaat Peter Guinée, mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, geeft meer duiding.

Lees verder

De griepprik: feiten en fictie

Griepprik

Hoewel overheden ouderen en kwetsbare groepen nog altijd oproepen voor hun jaarlijkse griepprik, stapelt het bewijs dat het vaccin niet werkt zich steeds verder op. Griep kan wel degelijk dodelijk kan zijn – vooral voor ouderen – maar er is geen onafhankelijk bewijs voor de werking van de griepprik. Wat zijn de feiten en wat is fictie?

Lees verder

NVKP: Griepbulletin 2016/2017

Griepprik

Oktober en november zijn de maanden waarin de uitnodiging voor de griepprik weer bij velen op de deurmat valt. Maar, weet u dat vaccineren in Nederland een keuze is én op eigen verantwoordelijkheid? De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken heeft haar jaarlijkse griepbulletin uitgebracht met informatie over het griepvaccin.

Lees verder

Staat aansprakelijk gesteld om gevolgen vaccinatie Mexicaanse griep

Pandemrix - Mexicaanse griep

Ouders van kinderen die ernstig ziek zijn geworden als gevolg van inenting tegen de Mexicaanse griep, stellen de Nederlandse staat aansprakelijk. Internationaal onderzoek toont volgens hen aan dat er mogelijk een verband is tussen deze prik en de slaapziekte narcolepsie. Deze aandoening verstoort het slaap-waakritme waardoor mensen zonder aanwijsbare reden in slaap vallen, ook na een goede nachtrust.

Lees verder

Kinkhoest vaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoest vaccinatie bij zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen moeten worden ingeënt tegen kinkhoest om de baby te beschermen. Dat adviseerde de Gezondheidsraad in december 2015 aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inenting zou in de laatste periode van de zwangerschap moeten gebeuren. Baby’s zijn nu de eerste maanden onbeschermd tegen de soms dodelijke ziekte. “Juist een van de kwetsbaarste […]

Lees verder

Vaccinatie voor zwangere vrouwen

Vaccin voor zwangeren

Het vaccineren van zwangeren in België was al geruime tijd in zwang, maar nu blijken ook in Nederland aanstaande moeders ook steeds vaker door hun huisarts opgeroepen te worden om ‘de griepprik’ te komen halen. Het RIVM lijkt stilzwijgend de beslissing genomen te hebben om ook zwangeren voortaan als risicogroep te beschouwen. Twee jaar geleden […]

Lees verder

Baarmoederhalskankervaccin voor jongens?

Vaccin jongen

Begin mei dit jaar berichten alle grote kranten in Nederland dat niet alleen meisjes, maar ook jongetjes van 12 jaar zich zouden moeten laten inenten met het HPV vaccin. Het zou hen beschermen tegen genitale wratten, anale (en penis) kanker. Jongens hebben geen baarmoeder! Hoeveel jongens – of zelfs volwassen mannen krijgen dat? En hoe overtuigend […]

Lees verder

Extra onderzoek naar bijwerkingen HPV-vaccinatie

HPV vaccinatie

Er komt extra onderzoek naar bijwerkingen van vermoeidheid na de HPV-vaccinatie, het vaccin dat meisjes vanaf dertien jaar moet beschermen tegen baarmoederhalskanker. Dat maakt Bijwerkingen-instituut Lareb vandaag bekend. Het HPV-vaccin werd in 2009 geïntroduceerd en zorgt sindsdien voor veel discussie. In totaal werden 1142 meldingen gedaan van bijwerkingen na HPV-vaccinatie. 167 wijzen op vermoeidheid. Ook […]

Lees verder

Vaccineren moet een vrije keuze blijven

Vaccineren

Vaccineren moet een vrije keuze blijven vindt de helft van de stemmers op de peiling van de dag van de Telegraaf. Ruim 4400 mensen brachten hun stem uit. Aanleiding voor deze poll was de uitspraak van de Australische premier Abbott die ouders wil korten op kinderbijslag en gezinstoelagen als zij hun kinderen niet laten inenten. Veel […]

Lees verder

Plannen voor een nieuw ‘vaccinatiezorgmodel’ (deel 2)

Is vertrouwen in het Nederlands vaccinatiebeleid verantwoord? ‘The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace’ – Mahatma Gandhi –  In de zomer van 2014 stuurt Minister Schippers van Volksgezondheid, de tweede kamer een brief waarin zij haar voornemens kenbaar maakt om een vaccinatiezorgmodel te ontwikkelen waarin ‘alle […]

Lees verder

Plannen voor een nieuw ‘vaccinatiezorgmodel’

Vaccinatie

Is het de verantwoordelijkheid van de overheid of van de ouders om te bepalen of een kind wel of niet gevaccineerd dient te worden? Is het feit dat er nieuwe vaccins op de markt komen reden om het gebruik ervan te stimuleren? Wat moeten we verstaan onder het woord ‘vaccinatiezorg’? Waarom vinden onze beleidsmakers dat […]

Lees verder

Het alfabet van vaccinaties

Vaccinatie bij baby

Sinds de Tweede Wereldoorlog zien we een enorme verandering in de manier waarop we kinderziekten trachten te voorkomen. Vroeger deden we dat door kinderen weg te houden bij ziekten als tuberculose en difterie. Daarna kwamen de massale entingen op gang. Toen ik in 1945 begon als medisch student in Leiden, bestond er voornamelijk één vaccinatie: […]

Lees verder

Massa vaccinatie en massa denken

Massa vaccinatie

Bij het begin van dit verhaal wil ik graag één ding duidelijk maken. Ik ben er absoluut van overtuigd, dat alle praktisch werkende artsen, die hun patiënten vaccineren, er volledig van overtuigd zijn dat ze goed werk doen en het welzijn van hun patiënten menen te bevorderen. Laat daar geen twijfel over bestaan. Mijn praktisch met patiënten […]

Lees verder

Koortsstuip na mazelenvaccinatie

Mazelen

Ongeveer 1 op de 1000 kinderen krijgt een koortsstuip als gevolg van de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Nature Genetics.  Een koortsstuip lijkt op een epileptische aanval, met koorts, maar zou geen blijvende schade veroorzaken. Het was lang onduidelijk waarom het ene kind wel zo heftig reageerde op […]

Lees verder

‘Crèche mag kind dat niet is ingeënt niet weigeren’

Vaccinatie baby

Er is geen juridische basis om kinderen die uit principiële overwegingen niet zijn ingeënt zomaar te weigeren in de kinderopvang. Volgens de Wet kinderopvang kan dat niet. Bovendien zou een algehele weigering betekenen dat er een onderscheid wordt gemaakt op grond van godsdienst of levensovertuiging. . De ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Edith Schippers […]

Lees verder

‘Miljoenen euro’s verspild aan griepmedicijn Tamiflu’

Tamiflu

Onderzoekers die jarenlang hebben gestreden om inzicht te krijgen in het griepmedicijn Tamiflu trekken de doeltreffendheid van het medicijn ernstig in twijfel.  Volgens de wetenschappers is er onvoldoende bewijs voor de werking van het griepmedicijn. Uitkomsten van het onderzoek onder 24.000 patiënten, gepubliceerd in het British Medical Journal, tonen aan dat het medicijn weinig tot […]

Lees verder

Hoe bezorgd zijn wij om onze baby’s?

Vaccinaties

Wanneer een baby een dag huilt, maken we ons zorgen. Wanneer hij veel spuugt ook. Want wat is nu teerder en kwetsbaarder dan een babylichaampje?! Maar in Nederland vinden we het tegelijkertijd heel gewoon dat deze baby in zijn eerste levensjaar tien keer wordt gevaccineerd! Vaccinatie is geen onschadelijke oplossing Vaccineren is onder de bezorgde […]

Lees verder

Angst voor vaccinaties

Vaccinaties

Vaccineren, een moeilijk punt. Adviezen vanuit overheid, GGD en consultatiebureaus zijn duidelijk, maar er is een keuze. Laat u vooraf informeren voor dat u over gaat tot vaccineren. Wanneer we over vaccinaties nadenken en ons afvragen of we onze kinderen wel of niet of maar beperkt laten vaccineren bekruipt ons een gevoel van angst. Angst om […]

Lees verder

Is een griepvaccin nuttig?

Vaccin

Griepvaccins lijken tegendraads te werken. In 2009 brachten onderzoekers aan het licht dat niet-gevaccineerden een lager risico hadden op een griepinfectie dan diegenen die een vaccin hadden gekregen. Een jaar later werden die resultaten zelfs bevestigd. De universiteit van Michigan heeft het aangedurfd om dit nader te onderzoeken. Hun stelling: het griepvaccin maakt antilichamen aan […]

Lees verder

‘De Waarheid over Vaccinaties’

'De Waarheid over Vaccinaties' - HSMTV

De eerste Healing Sound Movement TV ronde-tafel editie behandelt het thema ‘Vaccinaties en Ware Immuniteit’. Directe aanleiding is het advies van het RIVM om zwangere vrouwen te willen vaccineren mbt het kinkhoestvaccin, een volgens sommige artsen, wetenschappers en onderzoeksjournalisten nogal twijfelachtige beslissing met mogelijk verstrekkende gevolgen! Hoe zit het met de vermeende ‘veiligheid en effectiviteit’ […]

Lees verder

De Bof en vaccinatie

Kind op het strand

Soms is het weer in het nieuws: de bof waart rond, voornamelijk onder studenten. Zo’n honderd mensen zijn er mee geïnfecteerd. Veel jonge mensen zijn er door de vaccinaties in hun kindertijd niet mee in aanraking gekomen, en dat is jammer. Want het doormaken van de ziekte op jeugdige leeftijd geeft levenslange immuniteit. Vaccinatie daarentegen werkt […]

Lees verder

Vaccinaties: instantoplossing voor ouders

Vaccinatie

De meeste ouders willen hun kind op een verantwoorde manier laten opgroeien. Zij laten hun kind inenten in de overtuiging het daarmee een grote dienst te bewijzen. Maar vaccineren blijkt maar al te vaak een instantoplossing te zijn die de gezondheid van het kind niet ten goede komt. Slecht voorgelichte ouders beslissen kritiekloos over vaccinatie […]

Lees verder

Sterfgevallen door vaccinaties worden verzwegen

Vaccinatie

Sterfgevallen na vaccinaties worden door het RIVM, het rijksinstituut dat verantwoordelijk is voor de volksgezondheid in ons land, verzwegen. Als doodsoorzaak wordt in die gevallen een infectie genoemd. De schrijver van deze bijdrage, zelf arts, vraagt zich af of dit verzwijgen verantwoord is. Vooral tegenover de ouders van vaak jonge slachtoffers. De dood van Freek […]

Lees verder

Wat zijn kinderziektes?

Spelende kinderen

We kennen ze nog maar nauwelijks meer, de kinderziekten. Daarmee worden bedoeld: waterpokken, mazelen, rode hond, polio, kinkhoest. Eigenlijk zijn de 2 laatst genoemden geen echte kinderziekten, deze kunnen ook bij volwassenen voorkomen. Wat zijn eigenlijk kinderziektes? Bij een normaal verloop zijn het acute infectieziekten die een begin, een hoogtepunt en een eind hebben en […]

Lees verder

Complicaties door vaccin tegen baarmoederhalskanker

HPV vaccinatie

Jenny Tetlock was een 13-jarig meisje toen zij ingeënt werd tegen het humaan papillomavirus (HPV). Het virus kan baarmoeder-halskanker veroorzaken. Als gevolg van de vaccinatie raakte Jenny bijna geheel verlamd. Tien meisjes overleden in Amerika, nadat zij waren ingeënt tegen dit virus. In 140 gevallen werden ernstige bijwerkingen gemeld. En wat doet Nederland? Amerikaanse Judicial […]

Lees verder

Vaccineren een zegen?

Vaccineren

Jaarlijks worden circa 1,2 miljoen vaccinaties verricht. Het inenten van jonge kinderen vormt een vrijwel voortdurende inspanning van de overheid en het medische systeem. Ieder jaar  lopen volgens opgave van het RIVM enkele honderden kinderen gezondheidsschade op door het vaccineren. Is vaccineren dan een zegen? Statistieken laten gezondheidsverlies door vaccinaties zien Per jaar lopen circa achthonderd […]

Lees verder

Verstoring in lichaam door injectie kan fataal aflopen

Vaccin

Wanneer een kind een vaccin krijgt toegediend, reageert het lichaam op die verstoring. Dat kan veel dramatischer uitpakken dan RIVM en overheid willen doen geloven. In afgeleide zin blijkt dat ook uit onderzoek naar de acute behandeling van hersenvliesontsteking. 

Lees verder

Verre reizen, veel vaccinaties?

Zuid-Afrika

De wereld is steeds meer een dorp. We reizen wat af, ook naar bestemmingen die lange tijd volledig onbekend waren bij een groot publiek. Daarmee krijgen we te maken met vervelende ziekten die in ons land niet voorkomen. Soms kom je zelfs zonder een internationaal vaccinatiebewijs een land niet in. Hoe bereid je je voor […]

Lees verder

Meld vaccinatieschade bij Lareb

Lareb - Agnes Kant

Herken je na het lezen van de artikelen op deze website bepaalde dingen? Denk je dat je kind ook last heeft van bepaalde symptomen of klachten die te relateren zijn aan de vaccinaties? Meld je dan aan bij Lareb. Deze organisatie bewaakt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Wees alert op vaccinatieschade, ook […]

Lees verder

Op je gezondheid

Hans Moolenburgh

In zijn boek Op je gezondheid ontwikkelt huisarts Hans Moolenburgh zijn visie op ziekte en gezondheid. Hij noemt dit ‘terreingeneeskunde’. Het terrein van de geneeskunde is in de visie van Moolenburgh erg breed. Zowel op emotioneel als geestelijk en spiritueel vlak moet de mens zijn terrein schoonhouden.  Hans Moolenburgh, auteur van het boek Engelen en […]

Lees verder

Twee aanbiedingen: griepprik en citrusvruchten

Citrus

Velen krijgen in oktober of november een brief van hun huisarts. Deze nodigt de brieflezer vriendelijk uit om de griepprik te komen halen. Als alternatief kunt u ook vaker naar de groenteboer gaan. De keerzijde van de zo sympathiek aangeboden griepprik De griepprik is gratis. Zo’n brief van de huisarts toont toch bezorgdheid voor je […]

Lees verder

Wat zit in mijn lichaam na een vaccinatie?

Vaccinatie

Een injectienaald gaat in je huid. Omdat je beschermd wilt zijn tegen een ziekte. Maar weet je wat je lichaam ingespoten wordt? Als je een bijsluiter had, zou je schrikken! Wie zich laat vaccineren, zoekt bescherming. Tegen de jaarlijkse griep. Tegen difterie, tetanus, hepatitis, mazelen, bof en rode hond. Of zoals Amerikaanse soldaten die naar […]

Lees verder

Niet gevaccineerde kinderen veel minder vaak allergisch en ziek

Vaccinatie

Over het algemeen heerst de overtuiging dat vaccinaties een belangrijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid en dat mensen hierdoor minder vatbaar zijn geworden voor ernstige aandoeningen. Een nieuw onderzoek door VaccineInjury.info maakt korte metten met deze overtuiging door aan te tonen dat niet-gevaccineerde kinderen veel minder vaak getroffen worden door allergieën, auto-immuun ziekten, neurologische problemen, […]

Lees verder