Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

De ‘Stichting Hahnemann Homeopathie’, hierna te noemen ‘SHH’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. SHH wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. SHH behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het maken van foto’s (bijv. screenshots), video’s of kopieën van de website of delen daarvan is zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar niet toegestaan.

Afbeeldingen

Bij de artikelen zoeken we auteursrechtvrije afbeeldingen. Mocht u menen dat u rechten heeft op een afbeelding die gebruikt is in een gepubliceerd artikel, dan verzoeken wij u dit binnen 3 maanden na publicatie van het artikel te melden via info@klassiekehomeopathie.nl.

Functioneren van deze website

SHH garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. SHH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. SHH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

SHH garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

© Copyright Stichting Hahnemann Homeopathie). All right reserved.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de publicatie.