Renate Mulder

Renate Mulder

Actie = reactie
Al zolang als ik mij herinner, ben ik ervan overtuigd dat er in alles op de wereld een balans moet zijn. De natuur zorgt daar op haar eigen manier voor. En dat allemaal volgens het principe ‘actie = reactie’. Dit principe geldt ook voor het menselijke lichaam. Neem het eenvoudige voorbeeld van een wond die geneest of een bult die verdwijnt: iedere verstoring wordt op een natuurlijke manier aangepakt en opgelost.

Beginnen bij de oorzaak
Homeopathie als geneeswijze sluit hier volledig op aan. Het zelfherstellende vermogen van de mens, dat bij ziekte voor korte of langere tijd ontregeld is, wordt op een natuurlijke manier gestimuleerd. Homeopathie geneest van binnen uit, onderdrukt niet maar pakt de ziekte/verstoring bij de oorzaak aan.

Continue kennis vergaren
In 2001 kwam ik voor de tweede keer in mijn leven in aanraking met de opleiding tot klassiek homeopaat. Ditmaal besloot ik er iets mee te gaan doen. Het resultaat is een diploma, een eigen praktijk en de wetenschap dat ik mij in dit vak steeds verder kan blijven bekwamen. Het is wat mij betreft een voortdurend proces van verbreding, verdieping en ontwikkeling van kennis om mensen te kunnen helpen.

Gezondheidscentrum “DE POORT VAN BORNE”
Theresiaplein 1.03
7622 HK Borne
Tel: 06-14029228
E-mail: homeopaat.r.mulder@home.nl
Spreekuur: werkdagen van 8.30-9.00u

Neem contact op