Wel of niet vaccineren?

Vaccinatie
Wel of niet vaccineren?

In de discussie omtrent vaccineren worden die ouders die hun kinderen niet laten vaccineren in de media gedemoniseerd, als zijn de onverantwoordelijk naar hun eigen kinderen als ook naar de kinderen in hun omgeving. Met name  de kinderziekte mazelen wordt als de meest vreselijke en dodelijke ziekte neergezet waartegen ouders hun kinderen moeten beschermen en waarbij je toch wel een onmens moet zijn als je je eigen kinderen deze zegeningen van onze huidige tijd onthoud.

Dit is de huidige maatschappelijke situatie die zo dominant is dat het fundamentele principe van hoor en wederhoor tijdens dit proces ‘het leven laat’.

Wat is er nu feitelijk aan de hand?

Sinds het begin van de vorige eeuw daalde het sterftecijfer ten gevolge van de kinderziekten spectaculair! Dat wil zeggen er ging nauwelijks nog een kind dood ten gevolge van een kinderziekte. De statistieken tonen dit onweerlegbaar aan. Hieronder vind je de afbeeldingen van de statistieken van een aantal zoals je ook zélf deze met een paar muisklikken via Google kunt vinden.

US Mortality Rates
In bovenstaande grafiek vind je dat sterftecijfers op basis van de kinderziekten: Difterie, Kinkhoest, en Mazelen allen al op hun retour waren of zelfs totaal verdwenen,  voordat men het vaccinatie programma opstartte. Met andere woorden, het doormaken van kinderziekten vormt voor en redelijk gezond kind geen enkele bedreiging! Sterker nog, het doormaken van een dergelijke ziekte geeft als bonus, levenslange immuniteit! 

Sociale geneeskunde

De daling in de sterftecijfers als gevolg van kinderziekten werd veroorzaakt door wat men noemt de sociale geneeskunde. De sociale geneeskunde steunde op een aantal pijlers.

  • Het afschaffen van de kinderarbeid.
  • Verbetering van de hygiëne mede door de aanleg van rioleringen.
  • Verbetering van de huisvesting.
  • En de verbetering in de voedselvoorziening.

Dit waren de hoofdredenen voor de dalende sterftecijfers. Dat men ons in de huidige tijd zo bang maakt voor de kinderziektes is dus grote lariekoek, de statistieken bewijzen dit.

Bijzonder 

Een ander aspect betreffende het vaccineren betreft de toevoegingen, adjuvans genaamd, aan vaccins. Deze toevoegingen moeten gedaan worden om de volgende redenen. Als men het levende virus zou inspuiten krijgt het kind de ziekte en dat wilden we nou juist voorkomen. Als we een dood virus zouden inspuiten vorm het voor ons afweersysteem geen aanval om zich druk over te maken en wordt er geen reactie opgeroepen en is er dus geen werkzaamheid van het vaccin. Dus moeten er giftige stoffen aan toegevoegd worden waardoor de afweer genoodzaakt wordt te reageren om dit gif te neutraliseren. Om deze reactie te forceren gebruikt men veel voor kinderen giftige stoffen waarbij tot voor kort ook kwik in de vorm van thiomersal werd ingespoten. 

Kwik is super toxisch en beschadigt al onze organen waaronder ons zenuwstelsel. Kwik mag daarom tegenwoordig niet meer worden gebruikt en in plaats daarvan gebruikt men aluminium. Ook aluminium is echter supergiftig en wel met name voor ons zenuwstelsel. Daarnaast wordt het in relatie gebracht met het ontstaan van kanker. I.v.m. het risico van het ontstaan van borstkanker zit het nu ook niet meer in deodorant spray’s. Het mag echter wel als adjuvans in onze kinderen worden ingespoten als ze 2 maand en ouder zijn.

Totalen kanker in CZ en PH

Sinds het invoeren van het rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen geen onschuldige en zeer gezondheid bevorderende acute kinderziekten meer maar zien we een continue stijging  en verergering van vele chronische, levenslang aanhoudende ziekten. We hebben de acute ziekten die levenslange immuniteit en bescherming bieden tegen ernstige chronische ziekten,  geblokkeerd door het vaccinatie programma en krijgen er de ernstigste chronische ziekten voor terug.

In de jaren 70 van de vorige eeuw begon het neurologische gezien met MBD, Minimal Brain Damage, even later werd het Medium Brain Damage genoemd om als ras plaats te maken voor termen als PDD-nos, Asperger Autisme en aan Autisme verwante stoornissen. Allemaal ziekten die vaak levenslang duren en die we voor de 70-er jaren helemaal niet kenden.

Mazelen is volgens het RIVM een gevaarlijke kinderziekte die gepaard gaat met longontsteking, middenoorontsteking, hersenvliesontsteking en dood. Bovenstaande grafiek geeft aan dat dit totaal niet kopt. 

We zouden een stukje verder moeten denken. Namelijk, als mazelen dergelijke complicaties kan hebben in zwakke kinderen dan roept het wanneer de mazelen op een gezonde manier wordt doorgemaakt en tot immuniteit leidt kennelijk een verhoogde weerstand op tegen longontsteking, middenoorontsteking en hersenvliesontsteking. 

Door de mazelen niet te mogen doormaken zien we als gevolg deze chronische ziekten ontstaan: 

  • kinderen met neurologische ziekten zoals hierboven beschreven
  • kinderen met chronische middenoorontstekingen
  • kinderen met chronische longproblemen als allergisch astma etc.  

We vinden ze terug in de alsmaar stijgende statistieken.

Stijging chronische aandoeningen

Dat we zwakke kinderen,  waarbij we de vrees moeten hebben dat ze een eventuele kinderziekte niet de baas kunnen, eventueel vaccineren is een overweging waard. Hierbij dient men zich echter wel te realiseren dat een van nature of om welke reden dan ook een verzwakt kind wel eens veel sterker uit het doormaken van een dergelijke kinderziekte tevoorschijn zou kunnen komen. Zeker met de juiste ondersteunde homeopathische begeleiding.

In de huidige tijd is de stemming in de media zo dat aan bovenstaand geluid absoluut geen platform wordt gegeven. Toch is het van belang dat ouders en alle andere betrokkenen ook deze feiten in hun overwegingen om wel of niet te vaccineren kunnen wegen.