Eczeem en homeopathie

Huidklachten
Eczeem

Het menselijk lichaam zit ingenieus in elkaar. In het geval van ziekte zal het afweersysteem als eerste proberen de inwendige verstoring af te wimpelen op de minst bedreigende plekken. Dat zijn de huid en de slijmvliezen. Zolang de ziekte zich in de huid kan uiten blijft de inwendige mens gezond, zo lijkt het tenminste.

Een mooi voorbeeld van ziekten gepaard gaande met acute huidklachten zijn de kinderziekten. Een kind raakt geïnfecteerd met bijvoorbeeld de mazelen. Er wordt koorts ontwikkeld en een lichte hoest (slijmvliezen). Ook zijn de ogen wat rood en licht gevoelig (slijmvliezen). Uiteindelijk ontstaat er de voor de mazelen typisch vlekkerige uitslag (huid). Als de uitslag aan het eind van het ziekteproces verdwenen is wordt het kind beloond met een immuniteit die levenslang duurt. Het kind is vanaf dat moment minder gevoelig voor longklachten en middenoorontsteking en er vindt er een krachtiger persoonlijkheidsontwikkeling plaats. Het kind wordt meer zichzelf.

Het proces dat we hier kunnen waarnemen omdat het een acute ziekte betreft, is wat we noemen een genezings- of wordingsproces. De inwendige (virale) ziekte gaat over in, of wordt genezen door een effectieve huiduitslag.

Chronische huiduitslag

Anders is het in chronische huiduitslagen. Deze laten zich niet in een paar weken duurzaam genezen, en ook zelfs niet alleen maar onderdrukken. Het onderdrukken van klachten in het algemeen en van huiduitslagen in het bijzonder zijn daarbij slechts het voorstadium van veel ernstiger chronische klachten. We hoeven hier bijvoorbeeld alleen maar te denken aan de oude volkswijsheid dat na het onderdrukken van eczeem de astma al op de loer ligt, of dat astma ontstaat uit onderdrukt eczeem.  Als het lichaam de ziekte niet meer in de huid kan of mag uitten, dan gaat het als vanzelfsprekend naar een ander, dieper niveau.  Vaak naar het slijmvlies van de longen, of anders naar een ander orgaan dat de zwakste schakel in het organisme vormt. Er kan echter enige tijd overheen gaan voor het zover is. Hierdoor ontgaat ons vaak de relatie. Als iedere patiënt na het onderdrukken van eczeem instant benauwd zou worden was de vaak onlosmakelijke relatie voor iedereen meteen duidelijk.

In vroeger tijden lag het zwaartepunt bij chronisch zieken met name bij de huiduitslagen. De oudst bekende vorm is Lepra, een ziekte waarvan de oudste beschrijvingen al bij benadering 4000 jaar terug gaan. Het heeft van generatie op generatie tot het eind van de middeleeuwen geduurd voordat de door lepra veroorzaakte  oorspronkelijke huidklachten door culturele en medicinale invloeden van de huid het lichaam in werden gedreven. Ze werd tot een inwendig chronische ziekte die daarbij vervolgens ook  als lichamelijke ziekte, via overerving kon worden doorgegeven. Vanaf dat moment vormden de huidklachten en de onderdrukking daarvan, de basis voor een stormvloed aan inwendige chronische klachten. Dit is tot op de dag van vandaag zo. Uit het onderdrukken van huiduitslagen komt een scala aan chronische ziekten voort die daarbij op hun beurt door iedere nieuwe onderdrukking ook nog steeds ernstiger lijken te worden.

We moeten dus, laten we zeggen, zuinig op onze huidklachten zijn. Dat wil zeggen, deze vooral niet onderdrukken.  Alles wat wordt onderdrukt wordt naderhand alleen maar erger. De natuur laat zich niet ongestraft op een dergelijke manier manipuleren. Je kunt het proces wel stimuleren door je lichaam te zuiveren met gezonde voeding, veel fruit en groente en het drinken van water en sappen.

De oorzaak van eczeem

In de homeopathie wordt gekeken naar de ondergrond van de huidklacht, naar de oorzaak. Zoals uit het bovenstaande blijkt vinden we deze vaak terug in de familiare lijn ofwel de erfelijke belasting. Naast dat er voor de acute huidklachten acute hulp geboden wordt zal uw behandelend  homeopaat  zeker ook op de innerlijke aanleg voorschrijven. Het is nodig de innerlijke weerstand van de patiënt tegen het ontstaan van huidklachten te verhogen. Pas als de eigen immuniteit zo is toegenomen dat de inwendige oorzaak voor de huiduitslag is vernietigd zullen omdat de oorzaak niet meer bestaat de huidklachten die alleen maar het gevolg of de uitdrukking waren, als vanzelf verdwijnen.

Voor de acute huidklachten wordt het bij de symptomen passende acute homeopathische geneesmiddel voorgeschreven. Nadat de acute symptomen tot bedaren zijn gekomen kan er vervolgens een dieper, op de chronische ziekte werkend middel, worden voorgeschreven. In de aangewezen gevallen moet er ook met de erfelijke aanleg voor de huidklachten rekening worden gehouden en ook hierop moet worden voorgeschreven wil er van duurzame genezing sprake zijn. Daar waar er in de familie meerdere patiënten met chronische huidklachten voorkomen is van noodzakelijkheid van voorschrijven op de erfelijke aanleg zeker sprake. Wordt de aanleg niet genezen zal de neiging tot terugval blijven bestaan. Het constitutionele eczeem komt immers niet uit de lucht vallen.

Op deze manier is de klassiek homeopaat RH in staat om heel gericht iedere huidklacht te behandelen. Als vuistregel hierbij geldt, hoe korter de tijd is dat de klachten zich hebben gemanifesteerd, hoe sneller de genezing zich zal voltrekken. In het geval van langer, soms al generaties bestaande huidklachten, zal genezing meer tijd vragen maar toch effectief kunnen plaatsvinden.

Eén ding is echter uit den boze en dat is het onderdrukken van de huidklachten. Want met het onderdrukken van de huidklachten verstoren we de gezondheid alleen maar meer en meer en brengen we de patiënt van de drup in de regen.