Vaccinatie voor zwangere vrouwen

Nieuws
Vaccin voor zwangeren

Het vaccineren van zwangeren in België was al geruime tijd in zwang, maar nu blijken ook in Nederland aanstaande moeders ook steeds vaker door hun huisarts opgeroepen te worden om ‘de griepprik’ te komen halen.

Het RIVM lijkt stilzwijgend de beslissing genomen te hebben om ook zwangeren voortaan als risicogroep te beschouwen. Twee jaar geleden stonden de gezondheidsraden in beide landen nog achter het standpunt dat: ‘Het kan onetisch zijn om mensen die zelf een klein risico op ernstige ziekte lopen, te vaccineren (met het risico op bijwerkingen) om hiermee anderen te beschermen..’ – ‘In geval van vaccinatie tijdens de zwangerschap is men bevreesd voor het ontwikkelen van afwijkingen bij de baby, de zogenaamde teratogenese. Tot slot kunnen ook de additieven die zich in vaccins bevinden effecten op de zwangere vrouw hebben’.

Bescherming tegen kinderziektes is niet langer een kwestie van een Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen – ook zwangere vrouwen behoren nu tot de doelgroep. En dit is nog niet alles. Mensen die in contact komen met zuigelingen zouden, volgens de experts, ook (alsnog) ingeënt moeten worden. Dus niet alleen baby’s, maar ook zwangere vrouwen en ja, waarom eigenlijk ook niet, praktisch iedereen krijgt een vaccin tegen de kinkhoest als de aanbevelingen opgevolgd gaan worden. Maar werkt het vaccin?

Rijksvaccinatieprogramma niet zo succesvol?

De kinkhoest komt elke paar jaar terug, ondanks een ‘succesvol’ vaccinatieprogramma. Er wordt een aanbeveling gedaan om volwassenen te gaan inenten met een vaccin tegen een kinderziekte. Volwassenen krijgen in principe geen kinderziektes. Het doel van deze maatregel is baby’s tussen geboorte en eerste vaccin op de leeftijd van 6 weken te beschermen. Maar de meeste kinderen krijgen de kinderziektes niet als ze een paar weken oud zijn (anders hadden ze wel zuigelingenziektes geheten), maar in de leeftijd tussen 2 en 9 jaar. In die leeftijd zouden ze beschermd moeten zijn door het Rijksvaccinatieprogramma. Zouden we uit het feit dat kinderziektes ook bij gevaccineerde kinderen voorkomen niet moeten concluderen dat het programma niet zo succesvol is als men ons wil doen geloven?

Het probleem wordt gemaskeerd door de aandacht te verleggen naar factoren die de gebrekkige werking van het vaccin in tact laten. Het product moet beter gaan werken omdat we de situatie gaan veranderen. Dat is een mogelijkheid, maar de vraag is of het iets gaat oplossen. Er zou iets moeten veranderen aan het vaccin. En voordat er ook maar een haar op ons hoofd denkt aan het vaccineren van zwangeren – met alle risico’s voor de ongeboren baby waarover zo meer – zouden we er 100% zeker van moeten zijn dat het vaccin werkt – niet af en toe, maar altijd!

Experiment

Het zoveelste experiment is gaande. Vaccins worden aanbevolen zonder dat wetenschappelijk onderzoek afgerond is. We zullen in de praktijk gaan merken wat de effecten zijn van het vaccineren van zwangere vrouwen. En zonder twijfel zullen die in een aantal gevallen desastreus zijn. Als we kinderen inspuiten met stoffen die kankerverwekkend zijn of schade aanrichten aan het zenuwstelsel, de luchtwegen, het immuunsysteem en meer zal dat in bepaalde gevallen kanker veroorzaken of allergieën, motorische en/of gedragsstoornissen en meer. En hoe vroeger de blootstelling aan dergelijke stoffen hoe groter de schade waarschijnlijk is. Maar wie zal het in verband brengen met een ‘onschuldig prikje’ tijdens de zwangerschap?

Geraadpleegde bronnen:
http://www.earth-matters.nl/5/11570/gezondheid/het-inenten-van-kindjes-in-de-buik.html

http://boinnk.nl/100117/aleph-weekoverzicht-nr-179/

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griep_en_zwangerschap