Wel of geen vaccinatie, wie is nu een gevaar voor wie?

Vaccinatie
Vaccineren

Enkele weken geleden werden de eerste speldenprikjes uitgedeeld: allerhande mensen, mensen die je volstrekt niet in verband zou brengen met het welzijn van kinderen zoals talkshowdeelnemers, columnisten in de kwaliteitskranten e.d. begonnen zich vanuit het niets uit te spreken over het gevaar dat we als samenleving lopen door het ongevaccineerde kind.

Intussen zijn die speldenprikken overgegaan in een ware vloedgolf van mediageweld. Het is niet de eerste keer dat er over dit onderwerp controverses worden uitgevochten in de media, maar wel voor het eerst dat dat zonder directe aanleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een kleine mazelenepidemie, gebeurt. Het offensief lijkt nu uitsluitend ingegeven door het feit dat het percentage niet gevaccineerde kinderen al jarenlang licht stijgt. Dit omdat steeds meer ouders zelf nadenken over het onderwerp vaccineren. In veel gevallen leidt dat ertoe dat na overleg met de consultatiebureau arts wordt gekozen voor een bij het kind passend vaccinatieschema, bijvoorbeeld door een enkele enting weg te laten of inentingen later de geven dan het vaccinatieprogramma van het RIVM voorschrijft. En het hierdoor licht stijgende percentage niet gevaccineerde baby’s is de RIVM een doorn in het oog. Wat ook opvalt is de venijnigheid waarmee ouders die het wagen genuanceerde opvattingen te hebben over vaccineren, in de media in kwaad daglicht worden gesteld.

Peter Guinee heeft al 34 jaar een homeopathische praktijk in Maastricht die is gespecialiseerd in het onderwerp vaccinaties en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Hij behandelt veel kinderen met problemen na vaccinatie. Vanuit de vele vragen van ouders over het onderwerp en zijn bezorgdheid over de lange termijn gevolgen en het gebrek aan kritische informatie, heeft hij mede de NVKP, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, opgericht.

Gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, wie is nu een gevaar voor wie?

Als ouders wil je er alles aan doen zodat je kindje gezond kan opgroeien. Het voelt als een grote verantwoording om daarmee om te gaan en te beslissen wat daarin het beste is. Als pappa en mamma ben je de deskundige met betrekking tot je kind en je kunt er zelf heel veel aan bijdragen door bijvoorbeeld warme zorg, koestering en aandacht te geven, met daarnaast indien mogelijk borstvoeding en gezonde, liefst biologische voeding. Met dit alles en nog veel meer, geef je je kindje een enorme boost voor zijn immuunsysteem en ontwikkeling.

Angst voor ziektes

De angst voor enge ziektes speelt vaak een grote rol bij ouders en het lijkt er steeds meer op dat we geen vertrouwen meer hebben in het zelf-genezend vermogen van onze baby’s en onze mogelijkheden om daaraan bij te dragen. De nadruk kom daardoor te liggen op het steeds verder uitdijende vaccinatie programma, met vóór de 14e maand al 5 entingen tegen in totaal 10 verschillende ziektes. En daar zal het in de toekomst niet bij blijven. Een weliswaar klein maar groeiend aantal ouders begint bij dit systeem vragen te stellen, hetgeen de laatste twee jaar resulteerde in een jaarlijkse daling van de vaccinatiegraad met 0,5%.

Luisteren in plaats van bestrijden

Het zou reden zijn om eens serieus te luisteren naar de bezwaren van de mensen die deze daling veroorzaken. De reactie van het RIVM (de instantie die het programma uitvoert) is paniekerig: 2 miljoen voor de bijscholing van consultatiebureau artsen om ouders beter te kunnen overtuigen. Wellicht zou het beter zijn om eens meer te luisteren. Mede door uitvoerige discussies in de media, waarin ongevaccineerden vaak als een gevaar worden bestempeld, wil de minister van Volksgezondheid nu een openbare registratie van de vaccinatiegraad van elk kinderdagverblijf afdwingen.
Er gaan zelfs stemmen op om bij toelating op kinderdagverblijven vaccinaties verplicht te stellen. Gelukkig is vaccinatie in Nederland niet verplicht en dat is juridisch ook nog steeds onhaalbaar. In de Grondwet is het recht op lichamelijke integriteit verankerd en niemand kan verplicht worden om tegen zijn wil en opvattingen in een medische behandeling te ondergaan.

Van welke kant komt het gevaar eigenlijk?

14 gevallen van mazelen in het district Eichsfeld, Duitsland. 
12 waren 2x gevaccineerd, 
1 niet-gevaccineerd, 
1 was eenmaal gevaccineerd

Het beeld dat de meeste ouders hebben dat vaccins effectief zijn, voldoende zijn getest, geen ernstige bijwerkingen hebben, dat bijwerkingen nauwkeurig geregistreerd worden en dat er geen beter alternatief is, klopt op veel punten niet. Laten we de voorstelling dat ongevaccineerde kinderen een gevaar zouden vormen voor andere kinderen eens nader onderzoeken.

Gevaccineerde kinderen kunnen wel degelijk de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn doorgeven, ook al worden ze zelf niet ziek (1). Er zijn uitbraken van kinkhoest, mazelen en bof in volledig gevaccineerde populaties. Heel duidelijk is dit bij kinkhoest dat weer veel voorkomt en voor het grootste deel bij volledig gevaccineerde kinderen. Vaccins geven slechts een beperkte periode immuniteit tegen een ziekte in tegenstelling tot natuurlijk verkregen weerstand. Maar ook als gevaccineerde kinderen geen kinkhoest hebben kunnen ze de besmetting wel doorgeven. Zo ontdekte men ook dat volwassenen die een chronische hoest vertoonden in wel 20% van de gevallen kinkhoest bleken te hebben, hoewel ze niet de typische benauwde hoestaanvallen hadden. Vaccins die levende virussen bevatten, zoals het BMR vaccin, kunnen weer uitgescheiden worden en anderen besmetten, vooral in de periode direct na de vaccinatie (1, 2). Dus net gevaccineerde kinderen kunnen een gevaar vormen voor de niet-gevaccineerde kinderen omdat ze dragers van de ziekte kunnen zijn zonder symptomen te vertonen.

Keuzevrijheid

Wat nu? Dan maar alle pas gevaccineerde (en niet gevaccineerde) kinderen gaan weren, elke ouder en groepsleidster die maar een beetje hoest uit het pand weren? Maatregelen die natuurlijk onuitvoerbaar zijn. Gelukkig hebben we in Nederland nog steeds de mogelijkheid om in dit soort dilemma’s eigen afwegingen te maken. Laten we elkaar vrij laten om die weg te kiezen die ieder het beste acht voor kinderen.

Verdere informatiebronnen:

Verwijzingen:
(1) http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/03/24/recently-vaccinated-individuals-spread-disease.aspx.
(2) http://www.thevaccinereaction.org/2016/01/the-emerging-risks-of-live-virus-and-virus-vectored-vaccines/.
(3) http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/net-gevaccineerd-verspreidt-dan-die-ziekte-niet/
(4) http://eichsfeld.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/detail/-/specific/Masern-Impfung-versagte-1905678480

Voor eventuele reacties: p.guinee@planet.nl.