ADHD medicijnen schadelijker dan gedacht

ADHD

Begin februari 2006 werd er al een artikel gepubliceerd waarin gewaarschuwd wordt voor het gebruik van medicijnen bij ADHD; in Amerika zijn bij het gebruik van o.a. Ritalin en Adderall vergiftigingsverschijnselen opgetreden met hartstilstand en zelfs dood tot gevolg! Recent besteedde het TV-programma Zembla ook aandacht aan de ADHD-hype. Homeopathie kan veel bieden voor ADHD-kinderen.

ADHD als epidemie (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

We hoeven niet te wachten op onderzoeksresultaten uit Amerika, want ook in ons land is bij een schrikbarend hoog aantal kinderen en volwassenen de diagnose ADHD gesteld. Onze samenleving is steeds complexer geworden en onze kinderen zijn als eerste de dupe vanwege hun openheid en ontvankelijkheid en niet te vergeten hun afhankelijkheid van hun ouders.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de benaming van deze aandoening bekend geworden en is sindsdien werkelijk als een epidemie uitgevloeid over de (vooral) welvarende landen! Sindsdien is in ons voedsel steeds meer toegevoegd om allerlei redenen. De eenzijdigheid van het voedingspatroon van onze voorouders is doorgeslagen naar de gigantische overvloed aan onnodige artikelen en toegevoegde stoffen van het levensmiddelen aanbod van nu. Of onze voeding nog in alle gevallen ons leven dient, is zeer de vraag. Wel is duidelijk dat in onze voeding ook steeds meer de oorzaak gezocht wordt van allerlei chronische aandoeningen en ziekten en dat geldt ook zeker voor ADHD.

In de context van dit artikel gaat het erom of de het gebruik van Ritalin teruggedrongen kan worden en de klassieke homeopathie wat te bieden heeft bij de diagnose ADHD. Het brede scala aan klachten spitst zich bij kinderen toe op hyperactief gedrag en leerproblematiek en incidenten met medeleerlingen en/of docenten. Hierdoor is het gebruik van het medicijn Ritalin enorm gestegen met alle gevolgen van dien, denk alleen maar aan de afhankelijkheid vanwege de verslavende werking van het middel.

Klassieke homeopathie en ADHD

Wanneer we vanuit de ziekteclassificatie naar ADHD kijken, moeten we allereerst het onderscheid proberen te maken tussen binnen en buiten, dus waarom is het kind zo druk en waarom kan het zich niet concentreren. Meestal is het antwoord niet zo simpel te geven maar toch kunnen we bij de homeopathische behandeling, die helemaal recht doet aan dit kind of deze persoon met ADHD, samen met de ouders vaak een heel goede classificatie maken op grond van de biografie van het kind en zijn ouders, zodat een redelijk goede inschatting gemaakt kan worden over het te verwachten resultaat.

Factoren van belang van buiten

Heeft het kind vaccinaties gehad, welke en wanneer en hoe heeft het daarop gereageerd? Sinds het benoemen van ADHD in de vorige eeuw, zijn de vaccinaties nog alleen maar toegenomen en is het van belang om in kaart te brengen of er een relatie kan zijn tussen de klachten en de vaccinaties. Wanneer die niet aanwijsbaar zijn, is het toch belangrijk ze te noemen en te bespreken voor ons aller bewustzijn rondom vaccinaties en de toename van allerlei ziektes. Hoe zijn de leefomstandigheden van het kind en zijn plaats in het gezin en zijn er omstandigheden die de onrust bij het kind vergroten, bijvoorbeeld TV (die altijd aanstaat of zelfs bij het kind op de kamer staat). Zit het kind veel achter de computer en speelt het daar spelletjes. Is dit het geval, dan kun je die factoren die van buiten het kind vragen om aandacht, proberen te verminderen/veranderen.

De meeste andere factoren, die van buiten het kind invloed zouden kunnen hebben, zijn niet zo gemakkelijk direct te beïnvloeden. Zoals de elektro-smog, die steeds maar groter is geworden in onze directe omgeving: de mobiele telefonie en het steeds groter aantal elektrische apparaten zoals, magnetrons, zendmasten en antennes, die wanneer we de wetenschap moeten geloven beslist geen kwaad kunnen. We kunnen ze wel benoemen en meer bewustzijn verkrijgen over de buitenwereld en de invloed op de klachten. Ook het voedingspatroon en het gebruik van snoep en suiker en eventuele allergie, kunnen we bekijken samen met de ouders. De oude regel bij het opvoeden van kinderen, rust, reinheid en regelmaat, lijken in eerste instantie ouderwets, maar kunnen voor een ADHD kind wel degelijk van groot belang zijn.

Hoe zijn de verhoudingen in het gezin en hoe denken de ouders over de opvoeding en zijn ze daarin eensgezind? Allemaal belangrijke zaken, die besproken moeten worden. Zijn er dingen gebeurd in de biografie van het kind, waarna de klachten zijn begonnen of verergerd? Bijvoorbeeld een (dreigende)scheiding of een verdrietige gebeurtenis, of het overlijden van een grootouder waar het kind veel contact mee had, of een verhuizing.

Factoren van belang die van binnenuit komen

Hoe is de zwangerschap verlopen en zijn er ook medicijnen gebruikt? Hoe was de bevalling? Heeft het kind zuurstoftekort gehad? Welke erfelijke ziekten komen voor in de familie en kunnen wijzen naar bepaalde homeopathische middelen, die het kind de ruimte geven om bepaalde belastingen op te heffen naar de toekomst.

Welke constitutie heeft of had het kind, voordat  zijn klachten begonnen? Hoe is zijn fysieke gesteldheid . Hoe reageert zij/hij emotioneel en mentaal op het leven van alledag? In het vraaggesprek over de constitutie krijgt de homeopaat een goed beeld van het actie/reactie patroon van het kind. Welke ziekten heeft het kind gehad? Heeft hij erge koorts gehad? Sinds wanneer heeft hij nachtmerries of slaapt hij slecht? Door met aandacht de klachten te classificeren kan de homeopaat een plan maken voor de behandeling en de ouders gerust stellen, in plaats van angst in boezemen en te hameren op de leerachterstand van het kind, wanneer niet direct met Ritalin wordt begonnen. Wanneer we horen van alarmerende bijverschijnselen van het allopathische medicijn, dat staat op de lijst van verdovende middelen, is het heel erg belangrijk om zo snel mogelijk een homeopathische behandeling te beginnen.

Er zijn met klassieke homeopathie heel veel kinderen positief veranderd, die de diagnose ADHD hadden. En onder begeleiding van de behandeling, steeds meer zichzelf geworden zijn. Er is dus wel degelijk een goed alternatief, in de meeste gevallen, met een klassiek homeopathische behandeling.