Antibiotica en homeopathie

Overige
Antibiotica

De Europese Antibioticadag is een jaarlijks terugkerend Europees overleg waar verantwoord antibioticagebruik centraal staat.  Dat is niet zomaar, maar in 2010 alweer voor de 3e achtereenvolgende keer georganiseerd vanwege de dreigende, volledige resistentie voor antibiotica,  die als een donkere chemische wolk boven ons Europese hoofd hangt. De briljante ontdekking in 1928 door Alexander Fleming van zijn penicilline heeft na de 2e wereldoorlog een logische vlucht genomen.  Het leek een wondermiddel dat ingezet kon worden in veel infectiesituaties.

Vanuit die optiek heel goed te begrijpen en bij zeer veel ziektecrises van levensbelang gebleken.  Het gaat mis wanneer wonderen te vaak, te snel en onnodig afgedwongen worden. Niet nodig, maar alleen maar gewenst. Wonderen zijn zeldzamer dan we denken of eisen. En vanuit deze context was het voorschrift van de antibioticum in veel situaties minder nodig geweest dan we indertijd dachten. Dit naast het gevaar van de verwachting  en behoeften die we daarmee door de jaren heen schepten. Iets waar we te veel, te gauw en onnodig op terug vielen zonder eerst het vertrouwen in ons menselijk afweersysteem volledig tot ontwikkeling te laten komen. Zonder enige twijfel durven we als homeopaat te beweren dat ons menselijk afweersysteem van oorsprong net zo briljant is als de ontdekking van Fleming destijds. Want 99 van de 100 bacteriën overwint ons afweersysteem gewoon helemaal van zelf en alleen. Geen probleem!

Wanneer gaat het mis? Het gaat mis wanneer we niet goed gezond zijn. Als we al ouder en minder sterk zijn. Wanneer we met een zware erfelijke belasting geboren worden en een zwakke gezondheid genieten.  Wanneer we niet goed in ons vel zitten, net bevallen zijn, langdurig borstvoeding hebben gegeven  of een operatie hebben ondergaan. Na een langdurige periode van zorgen of slapeloosheid. Na een extreme periode van hard werken, verdriet  of stress. Het gaat mis omdat ons afweersysteem dan al met een 0-3 achterstand moet proberen  een  balans te herstellen. Dat lukt dan even niet. En in die uitzonderlijke situaties zouden wonderen,  wonderen kunnen verrichten en wonderen, wonderen kunnen blijven…

Door een jarenlang veelvuldig antibioticagebruik plukken we nu de wrange chemische vruchten en dat vraagt een ander beleid. Antibiotica werd niet alleen voor de mens gebruikt maar ook voor dieren leek het een oplossing voor alle mogelijke klachten en zelfs preventief werd er standaard antibioticum door het voer verwerkt. Als mens kregen we het op deze manier van verschillende kanten voor de kiezen met als klap op de vuurpijl de uitscheiding van deze chemische niet-afbreekbare oplossingen in ons drinkwater, zodat we bij dorst, onze tekorten weer aan konden vullen. Het is niet zo heel erg gek dat de bacterie resistent is geworden voor antibiotica, we dachten dat we er alles mee op konden lossen. Wat duidelijk  moge blijken uit bovenstaand stuk is dat de beste en enige weerstand onze eigen weerstand is. Ons eigen geniale, unieke, nooit aflatende menselijke afweersysteem. Up to date in alle situaties!

En wat te doen bij een verminderde weerstand? De oudere mens? Bij ziekte, zwakte, stress of andere weerstand verlagende omstandigheden? Dan is het zaak om dit zo goed mogelijk te onderkennen. Om je partner, ouders, kinderen, collega’s etc. daar even op te wijzen. Voeding, vitamines, slaapbehoeftes en stress goed onder de loep te nemen en waar nodig orde op zaken te stellen. Soms lukt dat heel goed, snel en vrij eenvoudig. Soms echter ook niet! Of denk je net te snel ‘dat je er al weer bent’.  In die situaties kan een klassiek homeopathische behandeling je lichaam zelf wonderen laten verrichten door met een goed passend homeopathisch middel je afweersysteem weer zelf z’n draadje op te laten pakken en het evenwicht te laten herstellen. Een wonder?  Nee, heel logisch omdat genezing berust op de natuurwet actie = reactie. Dat betekent dat wanneer we klachten onderdrukken, zoals gebruikelijke is met o.a. antibiotica, ons lichaam reageert met een tegenreactie; klachten versterkend. We noemen dat bijwerkingen; vermoeidheid, recidiverende klachten en na zo’n lange periode van onderdrukking,  resistentie… Wanneer we, zoals gebruikelijk vanuit de homeopathie, de klachten op een ‘kunstmatige’ wijze versterken, reageert ons afweersysteem met een tegenovergestelde natuurlijke reactie, een klachtenvermindering en herstelt op die manier weer de balans.  Pal tegenover ‘kunstmatige’ ziekte staat immers natuurlijke gezondheid. Gelijkspel weer dus…

Het klinkt erg eenvoudig, en dat is ook zo. En hoe eerder we ons lichaam de kans geven om dit herstel te bewerkstelligen, hoe beter het is. Beter voor mens en dier, voor milieu en herstel van alle natuurlijk evenwicht. In het geval van een forse erfelijke belasting of een lange ziektegeschiedenis zal herstel  langer duren. Wanneer er sprake is van veel verdriet, stress of zorgen zal dit eerst z’n aandacht vragen. Daar zal een klassiek homeopaat RH op voorschrijven maar weet,  dat vanaf het eerste moment je afweersysteem bezig is het zélf te doen! En het woord resistentie komt in dát woordenboek niet voor…