Botbreuken bij ouderen

Ziekte
botbreuken

Oudere mensen lopen over het algemeen meer risico te vallen met als gevolg een botbreuk vanwege mogelijke osteoporose van de botten juist vanwege de leeftijd. 

Dat zijn nare situaties. Het maakt je meer afhankelijk, alles gaat minder makkelijk en het revalideren kost natuurlijk veel meer energie. 

Behandeling:

In de reguliere geneeskunde wordt bij een botbreuk meestal een gipsverband aangebracht. Een gemiddelde tijdsduur voor het toepassen van een gipsverband en het herstel van de fractuur is 6 weken. Daarna moet begonnen worden met training om de kracht en beweging in het aangedane deel weer op te bouwen.

Kan het ook anders?

In tegenstelling tot de reguliere behandeling die gebaseerd is op immobiliseren van het aangedane deel, is de homeopathische behandeling gericht op het activeren van de fractuurdelen. Het aanleggen van een gipsverband wordt achterwege gelaten, geen gips dus. De zwelling die rond de breuk de eerste tijd optreedt werkt als een soort van natuurlijke fixatie, een natuurlijke spalk. Door het aangedane deel voorzichtig onbelast te bewegen, zorg je dat de botstukken ten opzichte van elkaar gaan bewegen. Ze knisperen als het ware tegen elkaar, dit heet ‘crepiteren’. Dit crepiteren bevordert de callusvorming: er wordt als het ware een korst jonge kalk in de fractuur gevormd.  Bij redelijk gezonde mensen zet de callus zich in de eerste 7 tot 10 dagen af. Als de callus zich heeft afgezet is de fractuur al belastbaar. De plek van de breuk wordt door onze levenskracht zo versterkt dat de patiënt hetzelfde ledemaat wel nog een keer kan breken, maar nooit meer op precies dezelfde plaats!

Gemiddeld kan iemand met een gebroken been na 10-14 dagen de fractuur weer volledig belasten.  Dit criterium van 10-14 dagen is bij vrijwel iedere patiënt een haalbaar gegeven, zeker omdat de genezing nog extra gestimuleerd wordt door gebruik van de passende homeopathische middelen.

Door de korte herstelperiode en het activeren van de betrokken spiergroepen, is er geen functieverlies en geen atrofie van de betrokken spiergroepen. Door de homeopathische behandeling van fracturen kan de herstelfase zeker tot een derde van de tijd beperkt worden. De reguliere behandeling vraagt veel meer tijd.

Alle enkelvoudige breuken (ook spiraalbreuken) waarbij de onderlinge botdelen zich in een natuurlijke positie ten opzichte van elkaar bevinden, komen voor homeopathische behandeling in aanmerking. Alle andere botbreuken niet!

Uitzonderingen zijn dus:  (hierbij geen homeopathie als hoofdbehandeling):

  • Open beenbreuken
  • Gecompliceerde breuken die niet door de normale functie op de plek gehouden worden