‘Crèche mag kind dat niet is ingeënt niet weigeren’

Nieuws
Vaccinatie baby

Er is geen juridische basis om kinderen die uit principiële overwegingen niet zijn ingeënt zomaar te weigeren in de kinderopvang. Volgens de Wet kinderopvang kan dat niet.

Bovendien zou een algehele weigering betekenen dat er een onderscheid wordt gemaakt op grond van godsdienst of levensovertuiging. .

De ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Edith Schippers (VWS) hebben dat geantwoord op schriftelijke vragen van de VVD-Kamerleden Arno Rutte en Ockje Tellegen. Aanleiding voor die vragen was een bericht over een baby die op een Haagse crèche ernstig ziek werd door contact met een kind met mazelen.

Gezonde omgeving

Volgens Asscher en Schippers moet een kinderopvangvoorziening ervoor zorgen dat de opvang plaatsvindt in een veilige en gezonde omgeving. Afhankelijk van de situatie kan er een reden zijn om kinderen tijdelijk de toegang te ontzeggen. De rechter of het College voor de rechten van de mens moet oordelen of een weigering juridisch aanvaardbaar is.

Bron: Trouw