Dag van verantwoord medicijngebruik

Blog

Vanaf 2020 staat 9 januari elk jaar bekend als de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Op 9 januari willen we alle mensen in ons land ervan doordringen dat geneesmiddelen voor veel mensen belangrijk zijn – soms zelfs levensreddend – maar dat het geen snoepgoed is.

(Bovenstaande komt van het IVM. Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft. IVM wordt gedeeltelijk gefinancierd door het ministerie van VWS.)

Waarom de Dag van Verantwoord Medicijngebruik?

Nog elk jaar komen tienduizenden mensen in het ziekenhuis door de medicijnen die ze gebruiken. Een deel van de mensen overlijdt als gevolg daarvan. Veel geneesmiddelen zijn slecht voor het milieu en tasten de kwaliteit van het oppervlaktewater aan. En: we betalen voor al die geneesmiddelen jaarlijks miljarden euro’s. Dat vinden we niet erg als de medicijnen zinnig worden gebruikt, maar als ze geen nut hebben of verspild worden, dan is dat schadelijk voor de eigen portemonnee en voor de portemonnee van ons allemaal.

Voor 2020 was de slogan ‘Je hoeft niet alles te slikken’. We hebben op verschillende manieren aan dit thema aandacht besteed. (Bron: www.IVM.nl)

En dat doet mij denken aan een patiënt, jaren geleden, die werd opgenomen op de Interne afdeling van een Twents ziekenhuis. Opname-indicatie: algehele malaise.

En deze opname-indicatie is vaag. Maar duidelijk was wel dat deze patiënt zich niet lekker voelde. Bij het anamnese-gesprek werd het al iets duidelijker toen ik vroeg naar het medicijngebruik. Er kwam een Tupperware bak uit de tas tevoorschijn. In die bak zaten allemaal gekleurde “snoepjes”, oftewel tabletten. “En zuster, doar nem ik iedre dag een handje van”. “En soavonds ak nie kan sloapen, nem ik er nog een”.

En dan begrijp je wel waarom iemand zich niet lekker voelt. Er zaten medicijnen in voor het hart, bloeddruk, plastabletten, voor de maag, pijnstillers.

Alle medicijnen werden gestopt en dan werd gekeken wat iemand echt nodig had.

Deze patiënt lag toch wel zeker een week in het ziekenhuis. Wat doet dat met iemand, en wat zijn de kosten. Die eigenlijk niet nodig zijn als er beter op gelet was? 

Is medicijngebruik dan wel verantwoord?

Daarbij wetend dat medicijnen nu in onze natuur terechtkomen. En waterschappen moeite hebben om het uit ons water te zuiveren.

Waterschappen verwijderen al veel milieuvreemde stoffen tijdens het zuiveren van rioolwater. Er zijn grote verschillen tussen zuiveringen onderling en ook voor stoffen onderling: Zo wordt het veel aangetroffen carbamazepine (anti-epilepticum) nauwelijks verwijderd terwijl bezafibraat (anticholesterol) wel grotendeels wordt verwijderd. (Bron waterschap Drents Overijsselse Delta)

Ongebruikte medicijnen

Spoel ongebruikte (resten van) medicijnen niet door het toilet. Lever ze kosteloos in bij uw apotheker! We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Een klein deel daarvan komt via de gootsteen in het riool in het buitenwater. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Breng medicijnresten daarom terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt bij jou in de gemeente. (Bron waterschap Drents Overijsselse Delta)

Homeopathie is natuurlijk

Zorgelijk, toch? Hoe gaan wij om met onze natuur? Of laten we dit achter voor onze kinderen, kleinkinderen? Een mooie reden om verder te kijken naar mogelijkheden om met ziekten om te gaan. In plaats van medicijnen gemaakt van chemische middelen, die niet afbreekbaar zijn in onze natuur heb je ook homeopathische middelen. Deze zijn wel afbreekbaar, nog mooier… ze zijn natuur!

Homeopathie

Homeopathie zorgt ervoor dat je op een andere manier omgaat met ziek-zijn. Het onderdrukt geen ziekte met medicijnen, maar zorgt ervoor dat het lichaam zijn zelf-genezend vermogen activeert door een prikkel te geven met een homeopathisch middel.

Zodoende heb je veel minder medicijnen nodig. Een win-win situatie. Zowel voor de patiënt, als voor onze natuur.

Medicijngebruik

Waaruit bestaan homeopathische middelen?

Homeopathische middelen worden bereid op basis van een extract (oplossing) van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. Middelen die rechtstreeks uit de natuur komen, en dus ook geen verontreiniging met zich meebrengen. En dat is een mooie bijkomstigheid!

Voor een homeopathische praktijk in de buurt, kijk op www.klassiekehomeopathie.nl

Ook voor vragen over homeopathie kunt u daar terecht.