De oorzaak van het ontstaan van chronische ziekten

Verdunningen

Als de mens gezond is, is er sprake van evenwicht of balans. Balans wil zeggen dat er op iedere ziekelijke verstoring het evenwicht of de gezondheid, door de mens zelf hersteld kan worden.

De basis voor het ontstaan van chronische ziekten ligt in de het onvermogen het innerlijk evenwicht, te herstellen. Er zijn in het kort 3 manieren van verstoord reageren, die ziekteveroorzakend zijn. Ten eerste is er het gebrekkig of te weinig reageren; hiervan zijn vele voorbeelden te noemen. Het centrale kenmerk is dat het niet opschiet, het wil maar niet vlotten. De patiënt heeft zijn been gebroken en het wil maar niet genezen, de kalkafzetting is verstoord en de patiënt mag er tijden niet op lopen ondanks dat er een plaat op is gezet. Of die vervelende migraine die al sinds jaar en dag op gezette tijden terugkeert.

Ziekelijke verstoring

Nog vervelender wordt het wanneer het depressies zijn die bij het vallen van de bladeren als op afspraak terugkeren, als uitdrukking van de ziekelijke verstoring. Het is een kwelling die in meerdere of mindere mate, op de ene of andere wijze altijd aanwezig is, duidelijk maakt dat de mens ziek is, en hem het leven zuur maakt. Uit zichzelf gaan deze ziekten nooit over en hebben altijd medicinale hulp nodig, of de patiënt lijd er aan tot op zijn sterfbed. De tijd heelt in deze zeker alle wonden niet. De klachten hebben een slepend karakter en voor we het beseffen hebben we er mee leren leven, alsof het er bij hoort. De eerste verstoring is die wanneer we onvoldoende reageren.

De tweede manier van verstoord reageren vind daar plaats waar er te heftig of met overdaad wordt gereageerd. Wanneer we een splinter in de vinger hebben en de vinger zwelt enorm op is de reactie bovenmatig of heftig te noemen, of wat denkt u van de legionella besmetting waarbij de patiënt ten gevolge van allerlei ontstekingen zelfs komt te overlijden, terwijl vele minder bevattelijke mensen niet ziek worden door de nabijheid van een geïnfecteerd bubbelbad.

Overdaad

Op het lichamelijke functionele vlak kenmerkt zich deze ziektevorm door overdaad, de celgroei kan overdadig zijn hetgeen we woekeren noemen, in goed, of kwaadaardige vorm. Poliepen, wratten en moedervlekken zijn een uitdrukking van dezelfde tendens. Op het emotionele vlak leven we in een tijd waarin overdaad als zeer normaal wordt ervaren ook wanneer dit ten koste gaat van de medemens of het milieu. Het overdrijven van het toegeven aan onze begeerte kent zijn prijs, denkt u maar aan het alcohol en drugs probleem en aan seksueel overdraagbare aandoeningen. De basis voor de hieruit ontstane problematiek ligt in het overdadig uitleven van onze begeerte. De klachten hebben een heftig karakter met een grote intensiteit of het nou een ontsteking of een heftig relationeel probleem betreft, een galsteen aanval of een bloedende dikke darm poliep.

De tweede verstoring is wanneer we te heftig of te veel reageren. De derde manier van ziekelijk reageren is die waarbij in de reactie gelijk vernietiging van het betroffen weefsel optreedt. Een splinter leidt dan al snel tot het afsterven van weefsel, zoals ook een steenpuist een zwarte dodelijke kern heeft en een ieder weet hoe gevaarlijk een aantal steenpuisten bij elkaar een zo genaamd negenoog kan zijn, en aanleiding kan geven tot ernstige complicaties. U en ik kennen allemaal verhalen van de vleesetende bacterie waarbij soms hele lichaamsdelen moeten worden afgezet, en toch heeft daar kennelijk niet iedereen bevattelijkheid voor. Op het emotionele vlak kennen wij incest, zinloos geweld, vandalisme en racisme. Ook seksuele ongenuanceerdheid kan aanleiding geven tot de vernietigende ziekte aids waaraan op dit moment miljoenen mensen dreigen te bezwijken, hetero en homoseksuelen. Waarbij onze handeling naar de ander en dus ook naar onszelf een destructief, soms dodelijk, karakter draagt, destructie van onze menselijke waarden en normen kortom, vernietiging van ons mens zijn. De vele oorlogen en hetgeen daarin gebeurt is een uitdrukking van deze ziekelijke neigingen in de mens. Dat deze functie vernietigende ziektevormen een heftig veelal snel verlopend karakter hebben is bekend, dat het vaak blijvende consequenties heeft eveneens. De derde manier van ziekelijk reageren heeft ziekten ten gevolge die een vernietigend karakter hebben.

Zelfgenezing prikkelen

Je ziet dat ziekten een bepaald karakter, kenmerk en activiteit hebben, met als gevolg een vaak typerend verloop, en karakteristiek klachtenpatroon. Voor de klassiek homeopaat zijn dit onder andere de kenmerken waarop voorgeschreven dient te worden om de patiënt tot zelfgenezing te prikkelen. Elk verstoord reactie patroon heeft als gevolg dat we lijfelijk veranderen tot we een uiteindelijk een stoffelijk waarneembare ziekte hebben, hetgeen maar bij ongeveer een op de drie patiënten tot een diagnose leidt, slechts bij ongeveer een op de drie patiënten vind men stoffelijk aantoonbaar ziek zijn. Dit is dan ook het grote probleem bij mensen in de WAO die dan volgens medische maatstaven niets mankeren. Ook overspannen zijn is dan een probleem omdat men dat niet lichamelijk kan aantonen. De stoffelijke ziekte is dan ook slechts het gevolg van de functionele verstoring. Bij alle andere patiënten is het ziek zijn nog niet tot in het stoffelijk lichaam uitgekristalliseerd maar is deze functioneel, en deze mensen voelen zich en zijn ook echt ziek. Voordat het lichaam deze afwijking kan produceren is er eerst een verandering in vitaliteit en levenskracht nodig die vervolgens een verandering in de huishouding van mineralen en metalen in het lichaam bewerkstelligd. Hoe belangrijk de mineralen en metalen huishouding is begrijpen we als we kijken naar de dialyse patiënt waarbij de nieren niet meer werken, vaak is levenslang dialyseren is het gevolg hetgeen ingrijpende gevolgen heeft voor de kwaliteit van het leven en de levensverwachting. De verstoring in de mineralen verhouding drukt zich ook uit in de subjectieve symptomen van de patiënt, en het zijn deze subjectieve symptomen die de homeopaat op het spoor zetten van de oorzakelijke verstoring die met het voorschrijven van het minerale geneesmiddel gecorrigeerd en genezen kan worden. De basale ziekelijke verstoring van onze levenskracht, die te traag, te heftig of met vernietiging reageert en de mens op alle niveaus tot patiënt maakt, wordt hersteld, d.w.z. tot evenwichtig reageren teruggebracht. Door evenwichtig reageren wordt de grondoorzaak van alle ziekten weggenomen en het zelfgenezende vermogen van de natuur hersteld. Het gezonde functioneren brengt de mens in een hernieuwde, vernieuwde gezondheid, naar geest ziel en lichaam.

Dit artikel is geschreven door klassiek homeopaat Ewald Stöteler.