De vogelgriep: Veelgestelde vragen en antwoorden

Actueel

Er wordt veel gezegd en geschreven over de vogelgriep. Er is een overdaad aan media aandacht. De aandacht staat niet in verhouding tot de slachtoffers. Er worden miljoenen verdiend aan alle verkochte vaccins en anti griep middeltjes. Er is een ware hype ontstaan met een jacht op de beste medicijnen. Angst is een slechte raadgever. Kennis en objectieve informatie verzamelen geeft meer houvast. Hieronder antwoorden op de belangrijkste vragen.

Seizoensgebonden griep, vogelgriep en een grieppandemie zijn drie verschillende aandoeningen. Griepvaccinatie en antivirale middelen worden in één adem genoemd bij griep. Er zijn talloze middeltjes die zouden kunnen helpen bij griep. Hieronder de feiten over griep en wat je kunt doen.

Kan vogelgriep de mens besmetten?

Ja, de vogelgriep kan de mens besmetten, al gebeurt dat slechts in zeldzame gevallen.

Wat is de besmettingsroute: respiratoir, manuele contacten, andere?

De besmetting kan via de respiratoire route of manueel.

Is vogelgriep overdraagbaar van mens tot mens?

Ja, maar in uitzonderlijke gevallen. Er is tot nu toe één geval beschreven in Indonesië. ( 12 nov 2005)

Welke zijn de symptomen van vogelgriep?

Dezelfde symptomen als bij seizoensgriep, maar een langere incubatieperiode en de gastro-intestinale klachten staan meer op de voorgrond.

Welke mechanismen liggen aan de basis van een evolutie naar een pandemie?

Het vogelgriepvirus kan muteren. Of er kan recombinatie optreden wanneer iemand die een seizoensgebonden griep doormaakt besmet wordt met het vogelgriepvirus.

Wat is het profiel van een risicopatiënt?

Alle mensen met chronische aandoeningen, kinderen, jongeren en volwassen mensen met een zwakke gezondheid, of een zwak reagerend afweersysteem behoren tot de risicopopulatie. Mensen die in extreem nauw contact leven met vogels.

Wat moet men patiënten aanraden die zich willen beschermen?

Voorlopig is dit niet aan de orde. Zieke vogels trekken niet en dode vogels vliegen niet. Paniek of angst is een slechte raadgever. De beste bescherming is een goed werkend afweersysteem. Hiermee voorkom je griep of zorg je als je de griep toch krijgt voor een optimaal genezingsproces. Iemand die gevoelig is voor griep, is ook gevoeliger voor andere virussen. Een griepvaccinatie betekent niet automatisch, dat je niet getroffen kunt worden door griep en vogelgriep. Goede voeding, een goede leefstijl, voldoende beweging, zorg voor 3 R’s ( voldoende rust, regelmaat, ritme.). Suiker vermijden. Een zwak afweersysteem geeft een grotere gevoeligheid voor virale infecties.

Wat kan homeopathie doen bij vogelgriep?

Ter voorkoming, bestaan er geen homeopathische vaccinaties, wel geven sommige homeopaten preventief bijvoorbeeld polyinfluenzinum. Wij prefereren een goede constitutionele behandeling, met daarbij gebruikmakend van eventuele passende tussenmiddelen, om de vitaliteit extra te ondersteunen tijdens perioden, die daarom vragen. Normaal gaan griepvirussen in het lichaam dood bij een lichaamstemperatuur ( =koorts) boven de 39 graden Celcius.

Welk advies moet men geven aan reizigers naar gebieden waar vogelgriep heerst?

Er is geen specifiek reisadvies naar die landen. De raad voor gezondheidszorg raadt reizigers naar die gebieden af contact te hebben met levende of dode vogels. Eten van gekookte of gebakken gevogelte vormt geen risico.

Beschermt het griepvaccin tegen vogelgriep?

Het griepvaccin beschermt tegen de seizoensgebonden griep. Vogelgriep is een ziekte bij vogels en is niet gevaarlijk voor de mens. Slechts in uitermate zeldzame gevallen wordt de mens besmet. Het griepvaccin tegen seizoensgebonden griep beschermt niet tegen pandemische griep.

Wie moet er optreden in geval van een grieppandemie?

De eerste actoren die in contact zullen komen met een eventueel pandemisch griepvirus zijn de gezondheidszorgwerkers. Maar op dat moment zal niet duidelijk zijn of het om een pandemisch virus gaat. Dat zal pas later blijken.

Hoe kunnen antivirale middelen worden gebruikt?

Allopathische gezondheidszorg (regulier): Antivirale middelen kunnen preventief en curatief gebruikt worden. Volgens reguliere artsen zijn ze preventief alleen efficiënt, wanneer je ze gedurende langere tijd gebruikt. Dat is niet haalbaar voor de hele bevolking. Het is onbetaalbaar en daarvoor zijn er niet voldoende antivirale middelen. Curatief moet de toediening starten op dag één of twee van de eerste griepsymptomen. Maar het zijn geen supergeneesmiddelen, het is het beste wat we momenteel hebben en ze kunnen zeker het probleem van een pandemie niet volledig oplossen.

Homeopathische behandeling: Wanneer een patiënt al onder behandeling is, is de kans griep te krijgen kleiner. Mocht een behandelde patiënt toch griep krijgen, dan is die goed te behandelen met een homeopathisch middel passend bij de ziektesymptomen van de patiënt. Het is vanzelfsprekend dat patiënten met een zwakker afweersysteem bevattelijker zijn voor o.a. griep. Ook patiënten met chronische klachten zullen vaak extra baat hebben bij zogenaamde tussenmiddelen, die extra vitaliteit kunnen geven. Echte immuniteit verwerf je alleen door de ziekte door te maken. Door een ziekte op een milde en snelle wijze door te maken verwerf je levenslange immuniteit voor die ziekte en meer bescherming voor nieuwe aanvallen.

Een vaccinatie komt rechtstreeks in de bloedbaan en geeft geen absolute zekerheid op blijvende immuniteit voor de griep.

Hoe denken wij over het resistentieprobleem tegenover reguliere antivirale middelen?

Wanneer antivirale middelen veel worden gebruikt, neemt het risico op resistentie toe. Belangrijk is dat er meer onderzoek in dat domein wordt gedaan.

Foto: Holly Occhipinti (Flickr, CC BY)