‘Geneesmiddelen in psychiatrie zijn symptoombestrijders’

Nieuws
Anti depressiva

Neurobioloog Berend Olivier windt er geen doekjes om in een uitspraak op de Filosofie kalender 2015; ‘geneesmiddelen in de psychiatrie zijn, als ze er al zijn, symptoombestrijders’.

Er bestaat een tragisch monsterverbond tussen de medische wetenschap, industrie en patiënten, waarin alle partijen één belang delen en dat is dat zo veel mogelijk psychisch leed als ziekte wordt gekarakteriseerd, zo stelt hij. Als somberheid depressie heet, wordt het werkterrein van de medische wetenschap uitgebreid, krijgt de farmaceutische industrie er miljoenen klanten bij en krijgen degene die eronder lijden erkenning voor hun probleem en wordt de behandeling vergoed.

Olivier geeft al met al een ontluisterend beeld van het geneesmiddelenonderzoek. Het succes van een geneesmiddel wordt vooral bepaald door marketing, in de breedste zin van het woord. Zijn eigen anti-agressiepil werd geen succes. Op zich hadden ze een geschikte doelgroep gevonden – ernstig geestelijk gehandicapten met uitermate agressief gedrag – maar hun eigen verwachtingen en enthousiasme zorgden voor een grote placeborespons, van wel veertig procent, waardoor het netto-effect op dat moment te klein was om als geneesmiddel te gelden. Vervolgens nam het bedrijf waar Olivier werkte een strategische beslissing om er mee op te houden. Want ‘spontaan herstel’ op grond van een middel zonder werkzame bestanddelen levert het bedrijfsleven natuurlijk niks op.

Bron: Filosofie kalender 2015