Hahnemann Begrijpen

Interessante boeken

Na Samuel Hahnemann is de homeopathie in haar ontwikkeling het meest beïnvloed door de homeopaten van de Amerikaanse school onder aanvoering van J.T. Kent. De homeopathie heet een holistische geneeswijze te zijn die alle symptomen van de patiënt in het geneesmiddelvoorschrift betrekt.

Het geneesmiddel dient te passen bij de totaliteit van de symptomen. De praktijk is echter een totaal andere. Nadat de anamnese van de patiënt is afgenomen maakt de homeopaat een keuze uit de symptomen die hij belangrijk vindt. Een symptoom-eliminerende wijze van voorschrijven dus.

Bij de benadering volgens Hahnemann maakt de homeopaat een onderscheid in bepaalde symptoomgroepen. Dit proces van oriënteren en plaatsen van de symptomen heet ziekteclassificatie.

Vanuit dit overzicht kan bepaald worden waar de zwaartepunten bij iedere individuele patiënt liggen. Vanuit dit inzicht kan vervolgens een gesynthetiseerde behandeling worden toegepast die recht doet aan alle symptomen van de patiënt. Ergo, een werkelijk holistische geneeswijze.

Het boek wordt op dit moment niet meer uitgegeven. Je kunt het boek hieronder bekijken en lezen.