Homeopathie en respect

Blog
Respect

Overal kom je het woord ‘respect’ tegen. Er zijn oneindig veel pagina’s op internet. Er is zelfs een ‘Week van Respect’ in Nederland die zich vooral op scholen en jongeren richt. In Engeland vind je een respect campagne plaats met het motto ‘respect yourzelf, respect each other, respect your city’ voor het ‘Boomtown festival’ .

Maar wat is respect eigenlijk? Is respect belangrijk? En wat heeft homeopathie met respect te maken?

Definities

  • Gevoel van eerbied, waardering, bewondering, ontzag
  • Een basishouding, een manier om mensen tegemoet te treden
  • Het betekent oorspronkelijk ‘omzien naar’, wat aangeeft dat je rekening houdt met anderen
  • Je kunt respect tonen voor je medemensen, hun kwaliteiten of prestaties en jezelf. Maar ook voor dieren, planten en de natuur.

Respect in de homeopathie

De leer van homeopathie

Respect voor het vak: De geneeswijze waarderen, rekening houden met de wijsheid/filosofie die erachter zit.

De patiënt

Respect voor de patiënt, voor zijn verlangen, voor zijn hulpvraag. Dit betekent dat hij niet hoeft gered te worden. Hij redt zichzelf, anders zou hij er niet zijn. Maar je mag hem een stuk begeleiden op zijn reis, rekening houdend met de behoefden die hij op dit moment heeft.

Jezelf

Respect voor jezelf: goed voor jezelf te zorgen en rekening te houden met je talenten en je grenzen.

De therapie

De therapie respecteert het functioneren van lichaam en geest. De werking is niet ‘tegen’ het lichaam/geest gericht, maar ondersteunt het zelf-genezende vermogen.

Het voorschrift

Respect voor de werking van de middelen: door tijd en ruimte te geven aan de middelen om te werken. Dit betekent bijvoorbeeld niet alle middelen tegelijk gebruiken.

De herstelling van homeopathische middelen

Staat in respect met de natuur. De middelen stammen uit de natuur. Het herstellen en afbreken van homeopathische middelen hebben amper een negatieve impact op het milieu.

Tenslotte

Respect is dus een belangrijke basishouding, ook in de homeopathie. Door omzien naar mens en natuur kan iedereen bijdragen aan een prachtige wereld. Hoe mooi is dat!

Bronnen:
https://weekvanrespect.nl
https://boomtownsource.com/boomtown-respect/
https://www.ensie.nl/betekenis/respect
https://www.praktijkdamaris.com/post/respect
https://www.boiron.be/nl/verzorgen-zonder-risico/homeopathie-een-andere-manier-van-behandelen-respectvol-en-zonder-risico
https://homeopathie.nl/patienten/praktische-informatie/