Meer dan helft kinderen met diagnose astma heeft geen astma

Allergie
Astma

Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht onder 656 kinderen tussen de zes en achttien jaar oud blijkt dat zeker 53 procent van de kinderen met de diagnose astma in werkelijkheid geen astma heeft.

Uit vorige studies bleek al dat er een overdiagnosis bestond bij astma bij kinderen, maar het precieze aantal kinderen dat deze diagnose foutief had gekregen was nog niet bekend. De foutieve diagnose door artsen ontstaat meestal, omdat die te snel conclusies trekken bij kinderen met symptomen als piepende ademhaling, ademproblemen en hoesten.

“Overdiagnosis kwam voor bij meer dan de helft van de onderzochte kinderen”, aldus onderzoeker Ingrid Looijmans-Van den Akker. “Dit leidt tot onnodige behandeling, ziektelast en een impact op de kwaliteit van het leven.”

Longfunctietest

De diagnose was maar bij een paar kinderen gesteld door middel van een longfunctietest, een methode die wordt aangeraden in internationale richtlijnen. De beste manier om de diagnose te stellen is door middel van een spirometer, een machine die meet hoe snel iemand in- en uitademt. Uit het onderzoek blijkt dat deze spirometer maar in 16 procent van de gevallen gebruikt werd bij het stellen van de diagnose. De meeste kinderen kregen de diagnose, omdat ze last hadden bij het ademhalen. De onderzoekers raden doktoren aan om meer klinische testen uit te voeren bij het vaststellen van de diagnose, zodat foutieve diagnoses in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Longarts Frits Franssen wijst in de Volkskrant (04-03-2016) erop dat bijna alle studies naar inhalatiemedicatie gesponsord worden door de farmaceutische industrie. ‘Onafhankelijk onderzoek is er bijna niet’.

Bijwerkingen

Het verminderen van foutieve diagnoses is vooral belangrijk omdat de medicatie bij astma vaak bijwerkingen veroorzaakt als spierkramp, keelontstekingen, overgeven en misselijkheid. Ook vermijden kinderen met astma vaak sporten, wat kan leiden tot overgewicht.

Astma is een ziekte waarbij de patiënt last krijgt van ademnood en ontstekingen in de longen. De aandoening kan levensbedreigend zijn. De aandoening begint vaak in de kindertijd.

Bron: Nu.nl
Foto: iStockphoto