Pesten en homeopathie

Actueel
Pesten

Ben je een buitenbeentje en word je gepest? Pesten doet geen pijn, hoor je mensen vaak zeggen. Nou, pesten doet wel degelijk pijn!

Dingen die we meegemaakt hebben en veel impact op ons hebben gehad kunnen invloed hebben op hoe we ons voelen. Binnen de klassieke homeopathie valt pesten onder de biografische omstandigheden. Bij langdurige pesterijen heeft dit impact op jou gesteldheid (constitutie), het schaadt het zelfvertrouwen.

Meer kans om gepest te worden

Sommige kinderen hebben meer kans om gepest te worden dan andere kinderen. Dat kan te maken hebben met hun uiterlijk, bijvoorbeeld rood haar of een scheve neus of dik zijn, maar veel vaker heeft het te maken met hun gedrag, hun gevoelens en de manier waarop ze zich uiten. De pestkop misbruikt zijn macht, zijn fysieke kracht of zijn grote mond: het slachtoffer wordt geslagen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd. Pesten is zeer bedreigend. En het gebeurt niet zomaar een keer, maar iedere dag weer, soms een jaar of langer achter elkaar. Dit brengt met zich mee dat heel lang de gevolgen ervan met het kind tot in hun volwassenheid worden meegedragen. Veel kinderen die worden gepest hebben moeite om zichzelf te verdedigen. Ze voelen zich machteloos tegenover de pestkoppen. Vaak zijn ze angstig en onzeker in een groep, ze durven niks te zeggen omdat ze bang zijn om uitgelachen te worden, weer buitengesloten te worden of fysiek mishandeld te worden.

Nergens bij horen

Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam, hebben geen vrienden om op straat te spelen, horen nergens bij in de klas. Soms kunnen ze beter met volwassenen opschieten dan met leeftijdgenoten. Jongens die worden gepest horen meestal niet tot de sterksten van de groep. Ze zijn vaak onhandig in spel en sport. Het zijn de kinderen die wegduiken voor een bal in plaats die bal te vangen. Hierbij een aantal kenmerken die weergeven hoe je kunt zien als kinderen gepest worden. Vaak weten ze niet goed om te gaan met geweld, zowel fysiek als verbaal. Ze zijn vaak ook fysiek zwakker, het zijn vaak in zichzelf gekeerde kinderen. Ook zie je dat ze vaak nachtmerries hebben en slecht slapen. Vrienden hebben ze niet of nauwelijks. Er worden ook geen kinderen thuis uitgenodigd of ze worden zelf niet uitgenodigd om bij anderen te spelen. Het zijn de kinderen die zichzelf willen verstoppen bij alles waar maar iets van ze gevraagd wordt om zichzelf te presenteren. Deze opsomming geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor de volwassene die deze problematiek jaren met zich meetorst.

Psychische gevolgen

Pestgedrag veroorzaakt bijna altijd psychisch lijden. Dit kan funest werken voor de schoolprestaties of het vormen van een stabiele persoonlijkheid. Het psychische geweld kan zich op korte termijn gaan uiten in lichamelijke kwalen. Ziekteverzuim is dan ook bijna altijd het gevolg. Scholieren durven eenvoudig niet meer naar school en worden echt ziek, als ze er niet over kunnen of willen praten. In sommige gevallen komt het voor dat scholieren zodanig worden gepest dat ze geen uitweg meer zien en daardoor zelfmoord plegen of met geweld wraak nemen op hun pestkop(pen). Er zijn vaak ook grote gevolgen van pesten op de lange termijn. Niet alleen op het moment dat je gepest wordt, maar juist ook op de lange termijn doet pesten veel pijn. Veel mensen raken tijdens de pesterijen hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en het geloof in zichzelf kwijt, en de gevolgen daarvan kunnen jaren erna nog steeds sterk merkbaar zijn. Veel slachtoffers van pesterijen kunnen jarenlang erna nog steeds angst hebben dat de pesterijen opnieuw beginnen, en zijn daardoor vaak verlegen en terughoudend in sociale contacten. Ook zijn er mensen die geen relatie met iemand anders aandurven vanwege de nog steeds aanwezige angst voor afwijzing. Slachtoffers van pesterijen vinden zich ook vaak onbelangrijk. Bij vele slachtoffers van pesten duurt het jaren voordat deze emotionele blokkades verwerkt zijn.

Wat biedt klassieke homeopathie?

Wat doe je nu als klassiek homeopaat? Je gaat in het consult dat 1 à 1½ uur duurt een uitgebreid gesprek aan waar alle symptomen uitvoerig worden besproken. Wat zit je dwars, welke angsten heb je, hoe gaat het op school, wat vind je van je zelf? Heb je wellicht lichamelijke klachten? Vaak is er buik- of hoofdpijn. Dat gesprek mondt uit in een symptomenbeeld van de patiënt. Op basis van dit symptomenbeeld wordt er dan een homeopathisch middel gegeven, dat invloed heeft op jouw totaal functioneren. Dat wil zeggen dat zo’n middel dus niet alleen werkt op het lichamelijke. Homeopathische middelen hebben een zeer grote invloed op het weer in balans brengen van de emotioneel – mentale staat van een persoon. Homeopathische middelen zijn in staat om iemand de kracht te geven om niet meer over zich heen te laten lopen! Het zelfvertrouwen groeit en er komt weer zelfwaardering. Vertrouw op jezelf!

Dit artikel is geschreven door Nicole Schothuis