Sterfgevallen door vaccinaties worden verzwegen

Vaccinatie
Vaccinatie

Sterfgevallen na vaccinaties worden door het RIVM, het rijksinstituut dat verantwoordelijk is voor de volksgezondheid in ons land, verzwegen. Als doodsoorzaak wordt in die gevallen een infectie genoemd.

De schrijver van deze bijdrage, zelf arts, vraagt zich af of dit verzwijgen verantwoord is. Vooral tegenover de ouders van vaak jonge slachtoffers.

De dood van Freek Hagoort mag niet voor niets zijn

De dood op 9 maart 2009 van de 8-jarige Freek Hagoort uit Barendrecht drie dagen na een bmr-dtp-vaccinatie was uitgebreid in het nieuws. Zijn ouders vroegen mijn hulp als onafhankelijk arts om een eerlijk antwoord te krijgen van OM en RIVM, waarin zij onvoldoende vertrouwen hebben.

Invloed op sectierapport

Hun aanvankelijke vertrouwen verdween doordat het RIVM, verantwoordelijk voor het vaccinatiebeleid, invloed had op het sectierapport van het forensisch instituut (NFI). De patholoog van het NFI concludeerde, onder invloed van het RIVM, tot overlijden ten gevolge van ernstige infecties zonder duidelijke aanleiding, want hij vond bij Freek geen onderliggende ziektes.

Risico op ernstige complicaties

In het verleden als huisarts was ik mij niet bewust van het risico op ernstige complicaties van vaccinaties. Nu door onderzoek naar aanleiding van de dood van Freek kom ik erachter dat het RIVM vijf tot tien sterfgevallen per jaar van kinderen na vaccinatie rapporteert. Dit betreft meestal jonge kinderen (2 tot 14 maanden), waarbij in circa driekwart van de gevallen tot wiegendood wordt geconcludeerd. Een enkel ouder kind overleed (bijna) aan onverwacht ernstige infecties geduid als uit de hand gelopen griep. De complicaties ontstaan dagen tot weken na de vaccinatie.

Altijd onwaarschijnlijk geacht

Een relatie met de vaccinatie wordt door het RIVM in de ernstige gevallen altijd niet aantoonbaar en onwaarschijnlijk geacht. Op de website van het NVP (Rijksvaccinatie Programma, via rivm.nl) wordt niet genoemd dat jaarlijks sterfgevallen na vaccinatie gemeld worden. Vaccinatie zou volstrekt ongevaarlijk zijn. Hoeveel gevallen niet gemeld worden, doordat veel artsen in de overtuiging leven dat dergelijke risico’s na vaccinatie niet bestaan, is ook volgens het RIVM onduidelijk.

Wetenschappelijk gehalte

In Japan daalde het aantal wiegendoodgevallen sterk, nadat men pas na het tweede levensjaar startte met vaccineren. Het wetenschappelijk gehalte van de RIVM-rapportages, met name de stelling dat ernstige complicaties nooit het gevolg van de voorafgaande vaccinatie zijn, lijkt mij na volledige lezing twijfelachtig.

Relatie met vaccinatie

De kinderarts in het Erasmus MC die Freek nog vergeefs probeerde te redden, had na contact met het RIVM terecht geweigerd om zonder toestemming van de ouders medische gegevens aan het RIVM te verstrekken. In een nagesprek met de ouders wilde (of mocht??) zij echter geen uitspraak doen over haar gedachten inzake een relatie met de vaccinatie. Natuurlijk is de vaccinatie nooit met zekerheid als oorzaak vast te stellen; het tegendeel echter ook niet.

Is alles toeval?

Ik kan mij als arts niet voorstellen dat je, alle gegevens overziende, niet op zijn minst ernstig rekening houdt met de vaccinatie als oorzaak van het mysterieuze ineenstorten van het afweersysteem zoals bij Freek gebeurde. Ook neurologen zien ooit wel eens een baby die na ernstige stuipen na vaccinatie hersenschade overhoudt. Al deze artsen zullen toch niet in toeval geloven? Waarom wordt door behandelend specialisten nooit eerlijk tegen ouders van slachtoffers gezegd dat, hoewel niet zeker, de vaccinatie wel de oorzaak van het drama zou kunnen zijn?

Onderzoek RIVM

Ik ben benieuwd hoe onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord het RIVM de dood van Freek gaat onderzoeken. In ieder geval zullen velen, onder wie ondergetekende, daarop nauwlettend toezien. Ik zal mijn mening over de verdere gang van zaken ook publiceren. Voor het eerst zijn Kamervragen gesteld over de vraag of het RIVM als betrokken partij zichzelf en zijn vaccinatiebeleid wel onafhankelijk kan onderzoeken. In het geval van het overlijden van Freek is wiegendood als ‘dooddoener’ in ieder geval niet mogelijk.

Eerlijkheid

Op mijn website (www.degezondepatient.nl) kan men sterfgevallen na vaccinatie melden. Die gebruiken we met de advocaten van de ouders van Freek om eerlijkheid over uiterst kleine maar niet altijd afwezige ernstige risico’s van vaccinatie te bewerkstelligen. Ouders horen over alle informatie te beschikken als ze wel of niet of op minder jonge leeftijd voor vaccinatie kiezen. Mensen paternalistisch onwetend houden uit angst voor paniek is niet van deze tijd.

Jannes Koetsier

Jannes Koetsier is arts en woont in Hoogeveen. Hij zet zich de laatste jaren in voor het aan de kaak stellen van misstanden in de gezondheidszorg. Zie ook zijn website www.degezondepatient.nl 

’Mensen onwetend houden is niet van deze tijd’