Tien overtuigende bewijzen voor de werking van homeopathie

Over klassieke homeopathie
Homeopathie

In dit artikel zetten we 10 overtuigende bewijzen voor de werking van de homeopathie voor je op een rij, inclusief de bronnen.

 

1. Zwitserse regering ontdekt de voordelen van homeopathie
In dit rapport, gemaakt op verzoek van de overheid, wordt aangetoond dat CAM-geneeswijzen even effectief zijn als conventionele. Patienten geven aan dat de patient-therapeut-relatie met CAM beter is en dat er minder bijwerkingen zijn, Een modaliteit springt er uit:
“Statistische procedures tonen aan dat de praktijkkosten voor beide ongeveer even hoog zijn, met uitzondering van homeopathie dat 15,4 procent lagere kosten scoort. Waar vooral westerse regeringen kampen met alsmaar stijgende kosten in de gezondheidszorg moet dit toch als een opvallend verschijnsel worden aangemerkt.”
Studer HP, Busato A, Speichersdchwendi, University of Bern, Switserland
“Comparison of swiss basic health insurance costs of complementary and conventional medicine” 2011;18(6)315-20. Epub2011Nov25.

2. Waarom Cubanen niet langer zorgen hebben over leptospirosis
Dit was het meest grootschalige homeopathie-onderzoek ooit, waarbij 2,3 miljoen mensen uit Cuba waren betrokken. Zij kregen twee doses van een homeopatisch geneesmiddel als preventief middel tegen een door een orkaan veroorzaakte ziekte. De infectiegraad van leptospirosis daalde tot praktisch nul, tegen kosten die een fractie bedroegen van die van vaccinatie. Cuba gebruikt nu het homeopathische protocol voor haar gehele bevolking. Momenteel wordt een nieuwe homeopathie-studie uitgevoerd van infecties van de bovenste luchtwegen, waarbij 9 miljoen mensen zijn betrokken.
Bracho, Gustavo et al. “Large scale application on highly diluted bacteria for Leptspirosis epidemic control”, Homeopathy, 201,99:156-166.

3. Meta-meta-analyses
Een meta-analyse is een studie van verschillende onderzoeken, waarbij gekeken wordt naar het totale resultaat. De “Faculty of Homeopathy” deed een meta-meta-analyse en concludeerde:
Vier van de vijf grote samenvattende overzichten van RCT-homeopathie-onderzoek halen ruimschoots positieve conclusies. Een vijfde overzicht, gebaseerd op een kleinere selectie onderzoeken, kwam tot een negatief resultaat. De vier onderzoeken:
a) Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G, “Clinical trials of homeopathy”, BMJ 1991: 316-23.
b) Linde K, Clausisus N, Ramirez G, et al. “Are the clijnical effects of homeopathy placebo effects ? A meta-analysis of placebo-controlled trials” Lancet 1997; 350: 834-43
c) Linde K, Scholz M, Ramirez G, et al “Impact of study quality on outcome in placebo controlled trials of homeopathy”, J. Clin Epidemiol 1999;52: 631-6.
d) Cucherat M, Haugh MC< Gooch M, Boissel JP> “Evidence of clinical efficacy of homeopathy-A meta-analysis of clinical trials”. Eur J Clin Pharmacol 2000;56:27-33

4. Kan homeopathie uw leven redden? JA.
Onderzoek met 67 patienten met ernstige sepsis (bloedvergiftiging); na 180 dagen was 75,8 procent van de homeopathisch behandelde patiënten nog in leven, versus 50 procent van de placebo-patiënten. Dringend verzoek aan professor Frass, wilt u dat nooit meer doen, maar voortaan alle patiënten homeopathisch behandelen?
M. Frass et al. “Adjunctive homeopathic treatment in patiens with severe sepsis: a randomized, double-blindm placebo-controlled trial in an intensive care unit.” Homeopathy (2005)94,75-80.

5. Hoe kan er sprake zijn van een placebo-effect bij kleine kinderen als de studie ook nog placebo-gecontroleerd is?
Een meta-analyse van drie studies die aantoont dat met homeopathie de duur van de ziekte met een kwart (25 procent) afnam. De auteurs bevelen gebruik van een homeopathisch geneesmiddel in combinatie met orale vochtopname. Als, zoals de auteurs zeggen “Acute diarree een hoofdoorzaak is voor kindersterfte in ontwikkelingslanden, met jaarlijks wereldwijd meer dan 3 miljoen slachtoffers”, welk excuus is er dan om dit niet te doen?

6. Borstkanker: verbazingwekkende mogelijkheden
Conclusie: vier homeopathische geneesmiddelen veroorzaken het afsterven van borstkanker-cellen in het laboratorium, overeenkomend met de effecten van chemotherapie, maar zonder dat de gezonde cellen worden aangetast en zonder andere bijwerkingen. De auteurs bevelen meer onderzoek aan. Vanuit homeopathische hoek wordt aangedrongen op veel meer onderzoek.
Frenkel, M et al. “Cytotoxic effects of ultra-diluted remedies on breast cancer cells.” Int. Journal of Oncology 2010 Feb;36(2)”395-403.

7. Homeopathie doet verkoudheid sneller verdwijnen, vooral bij kinderen
Deze vergelijkende cohort studie. Waarbij meer dan 1500 patienten van huisartsen uit 6 verschillende landen waren betrokken, concludeert dat homeopatische behandeling voor acute keel-en oorklachten niet onderdeed voor conventionele behandeling. Wat echter vooral opvallend was dat was de opvallend snelle verbetering in de eerste week, zowel bij kinderen als volwassenen.
“Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints; A comparative study on outcome i the primary care setting” BMC Complementary and Alternative Medicine, 2007, 7:7.

8. Attentie Fibromyalgia patiënten
“Deelnemers aan actieve behandeling vertoonden grotere verbeteringen op een aantal punten, waaronder weke delen pijn, kwaliteit van leven, algemene gezondheid en vertoonden minder depressieve klachten vergeleken met degenen die een placebo kregen.”
Bell IR et al. “Improved clinical status in fybromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo.” Rheumatology (Oxford) 2004 May;43(5):577-82

9. Waarom geen homeopathie in ziekenhuizen?
Je bent net geopereerd en men wil de beademingsslang verwijderen. Maar die zit vast door overvloedige slijmvorming in de luchtpijp. Deze studie toont aan dat dit allemaal sneller en beter verloopt met het homeopathische geneesmiddel Kali bichromicum. Verschillende ziekenhuizen doen op dit moment verder onderzoek naar deze methode.
Frass et al “Influence of Potassium Dichromate on Tracheal Secretions in Critically ill patients”. Chest, March 2005, vol. 127 no.3, 936-941.

10. Homeopathie werkt ook op langere termijn
Na 2 jaar: Conclusie: de kwaliteit van leven en ernst van de ziekte vertoonde significante verbetering na 2 jaar, gebaseerd op zowel patiënt-als therapeuten-informatie. De behandelde klachten waren rhinitis bij mannen, hoofdpijn bij vrouwen en atopisch eczeem bij kinderen.
Witt CM, Ludtke R, Baur R et al.”Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort-study with 3981 patients” BMC Public Health 2005,5:115.Na 6 jaar: Deze 6 jaar durende studie bij 6.544 patienten, die homeopatisch werden behandeld toonde aan dat 70 procent van de patienten verbetering van hun gezondheid had. (Dit percentage komt overeen met de bevindingen van M. Castro, die 11 grote onderzoeken na 2000 analyseerde). 50 procent had een aanzienlijke verbetering van een chronisch maagontsteking, ziekte van Crohn, menopausale klachten en migraine. Kinderen hadden verbetering met eczeem en astma.

Thompson E A et al.”Homeopathic treatment for chronic disease: a 6-year unversity-hospital outpatient observational study”. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2005 Oct;11(5): 793-8

Dit artikel is geschreven door Cor van der Meij.