Wat is een homeopathische potentie?

Wat is een homeopathische potentie?

We nemen je mee, op basis van deze vraag naar een stukje potentieleer of wel posologie. Het voert te ver om te veronderstellen dat je op basis van begripskennis helder krijgt, hoe Hahnemann hiertoe gekomen is. Immers, dat is levenswerk geweest. En daarvoor hebben we natuurlijk een homeopathische opleiding van 5 jaar al 30 jaar geleden geïnitieerd, waarbij je gaat begrijpen hoe de homeopathische geneeswijze werkt.

Toch is het goed om op basis van begrippen een beeld te vormen.

Einstein ontdekte dat Massa (Materie) gestolde energie is (E=MC2)

E = Energie
MC = snelheid van het licht
Lichtsnelheid = 300.000 km/uur
Materie = onontplooide spirituele essentie

Hahnemann ontdekte een manier om deze gestolde energie weer vrij te kunnen laten komen: Potentiëren. Potentiëren is het proces van vrijmaken van de latente krachten die in de materie zijn
verborgen door middel van een proces van verdunnen en ritmisch schudden. Dynamiseren is schudden en dat genereert energie. Genereren is voortbrengen.

Vrijmaken van energie, ongecontroleerd is bijvoorbeeld een kernbom. Vrijmaken van energie, gecontroleerd is potentiëren, om als geneesmiddelimpuls te kunnen dienen.

Een potentie bestaat dus uit 2 componenten: de verdunning en het schudden.

D-potentie

Dilutie (diluut) = verdunning, oplossing
D-potenties hebben een verdunningsverhouding van 1:10 (D = decimaal). De decimale potenties komen ofwel door tritureren tot stand of door 10x schudden tussen elke verdunningstrap.

Deze reeks werd door Hahnemann niet gebruikt. Nergens in de literatuur kom je ze tegen. Ze zijn te weinig gedynamiseerd. Hebben een te geringe werking. D-potenties bevatten nog veel moleculen van de oorspronkelijke materie. Bepaalde geneesmiddelen kunnen daarom in lagere potenties kunnen nog als mogelijk toxisch gekwalificeerd worden. Ze kunnen nog infecties veroorzaken!

Deze Decimale potenties worden meestal enkele keren per dag in dezelfde dosering gegeven. Er is dan steeds dezelfde prikkel, terwijl het lichaam steeds om een sterkere, andere, verschillende prikkel vraagt. De complexmiddel homeopathie maakt gebruik van D-potenties.

Klinisch versus Complexmiddel

Klinische homeopathie = Aan een klinische term wordt een middel verbonden.
Complexmiddel homeopathie = er zijn meerdere, vaak vele, homeopathische middelen samengevoegd (zelf medicatie, via drogist te verkrijgen)

Alleen symptoombestrijding gebeurt eigenlijk alleen in de reguliere geneeskunde (allopathie). Het werkt niet curatief op termijn. Het heeft geen anti-miasmatisch, antipsorisch effect. Er is geen zelfgenezing. Het is uitstel van executie, de klacht is even weg, komt na een poosje terug, verergert of verdwijnt naar een dieper niveau.

Fytotherapie is kruidengeneeskunde, natuurgeneeskunde. Kylianfotografie legt patroonveranderingen vast na potentiëren.

Eind jaren 80 wist onderzoeker en immunoloog Jacques Benveniste aan te tonen dat potentiëren werkt. Hij heeft dit gepubliceerd in een vooraanstaand medisch blad. ‘Nature’. Dit is een de aanleiding voor een wetenschappelijke rel geworden. Het is van tafel geveegd en men heeft het onderzoek opnieuw gedaan en er mee gesjoemeld. Men gaf aan dat het niet waar mocht zijn omdat veel tegenwoordige denkbeelden over vast en vloeibaar dan niet meer klopten…

Bekijk vooral ook onderstaande video met recent onderzoek naar verdunningen binnen de homeopathie.