Wat te doen als Mexicaanse griep om zich heen slaat?

Mexicaanse griep
Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep houdt de gemoederen danig bezig. Wat te doen als de ziekte in Nederland zeer velen gaat treffen? Welke aanpak heeft de reguliere geneeskunde dan? En wat staat homeopaten te doen?

Mexicaanse griep, aanpak en beoordeling

Nog steeds gaat de wetenschappelijke wereld ervan uit dat de dreiging van de Mexicaanse griep niet geweken is. Wat dit griepvirus – tot nu toe een milde griepvorm – kan muteren. Door die veranderingen kan het een agressiever effect op de menselijke gezondheid krijgen. Wat staat de reguliere geneeskunde dan te doen? Hoe wijkt de homeopathische aanpak daarvan af? Een verkenning.

Reguliere geneeskunde

Mocht zich een explosie van de Mexicaanse griep voordoen, kan de reguliere geneeskunde globaal drie soorten maatregelen nemen: vaccineren, virusremmers voorschrijven en isoleren. We nemen deze drie maatregelen onder de loep.

1. Vaccinatie

Binnen de reguliere geneeskunde geniet vaccineren de grootste voorkeur. Mits natuurlijk tijdig een vaccin is ontwikkeld. Dat ‘mits’ was voor minister Klink van Volksgezondheid de reden om alvast 34 miljoen basisvaccins te bestellen. Voor het geval dat een explosie van Mexicaanse griep zich gaat voordoen. En dat terwijl het tot nu toe slechts om een milde griepvorm gaat.

Onzekerheden over vaccin

Maar het vaccin dat ons moet gaan beschermen tegen de Mexicaanse griep is nog omgeven door onzekerheden. Het gaat om een nieuw virus. De farmaceutische industrie maakt gebruik van een nieuwe generatie zogenaamde hulpstoffen. Niemand weet tot nu toe hoe veilig deze combinatie is voor het gebruik bij mensen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dan ook opgeroepen extra waakzaam te zijn op bijwerkingen.

Verwacht effect vaccinatie

Een griepvaccinatie werkt gemiddeld bij ongeveer 70 procent van de mensen die zijn ingeënt. Zij worden niet ziek. De rest wordt wel ziek, maar de ziekte heeft bij hen een milder verloop. Een griepvaccin is gedurende ongeveer een half jaar werkzaam. Hoe het huidige vaccin gaat werken, weet nog niemand.

Vaccinatie en homeopathie

In feite is het reguliere beleid om te vaccineren gebaseerd op de homeopathische basiswet Similia Similibus Curentur. Dat betekent: ‘het gelijkende wordt door het gelijkende genezen’. Een ziekte kan worden genezen door een middel in te zetten dat bestaat uit een gedynamiseerde en sterk verdunde stof die de ziekte veroorzaakt. Het immuunsysteem rekent dan af met de infectie. Zonder problemen of noemenswaardig ongemak.

Wezenlijk verschil met vaccinatie

Toch verschilt het principe van vaccinatie wezenlijk van de homeopathische basiswet.

  • Vaccinaties bestaan uit ziektematerie en worden niet gedynamiseerd.
  • Om het virus te kweken, zijn allerlei hulpstoffen en eiwitten nodig. Door de vaccinatie krijgt de patiënt restanten daarvan ingespoten. Een gevolg daarvan is, dat de patiënt extra wordt belast met geneesmiddelstoffen. Bij veel patiënten is een daardoor veroorzaakte iatrogene ziekte het gevolg.

De exorbitante toename van allergieën de afgelopen decennia wordt gezien als een gevolg van het intensieve vaccinatieprogramma.

2. Virusremmers

De tweede mogelijkheid die de reguliere geneeskunde openstaat bij een explosie van Mexicaanse griep is het voorschrijven van virusremmers zoals Tamiflu. Deze virusremmers voorkomen de ziekte niet. Zij remmen de ontwikkeling van het virus. Daardoor heeft de ziekte een milder verloop.

Een nadeel van de behandeling met virusremmers is dat daardoor de ontwikkeling van een afdoende immuniteit achterblijft.

3. Isoleren

De laatste mogelijkheid waartoe de reguliere geneeskunde en de overheid kunnen overgaan, is het cordon sanitaire. Overheid en geneeskunde zullen proberen de zieke mensen van de gezonde mensen te isoleren. Een voorbeeld van isolatie was in 2007 het afsluiten van het internationale vliegveld van Montreal. Dit gebeurde onder dreiging van de SARS-epidemie die in Azië was begonnen. Door het vliegveld af te sluiten, hoopten de autoriteiten dat het virus Canada niet binnen zou komen.

Een vergeten aanpak: immuunsysteem

De drie soorten maatregelen hebben als rode draad dat zij de verantwoordelijkheid van de patiënt min of meer overnemen. Daarmee wordt vergeten, dat wij zelf de beste bestrijding in ons dragen: ons ingeboren immuunsysteem. Dat is een uiterst geperfectioneerd verdedigingssysteem. Het onderschept en elimineert alle ziekteverwekkende indringers op effectieve wijze. Sinds het begin der tijden heeft dit immuunsysteem ons mensen helpen overleven op aarde. Dat in weerwil van alle klimatologische, sociale en epidemische omstandigheden.

Immuunsysteem optimaal ondersteunen

De beste garantie tegen ziekte in het algemeen en infectieziekten in het bijzonder is gepaste hygiëne. Dat wil zeggen: gezonde voeding, gezonde regelmaat in leefpatroon en gezonde lichamelijke en geestelijk/emotionele hygiëne. Als de mens in deze zin gezond is, ondersteunt hij zijn eigen immuunsysteem optimaal. Dan is er ook geen reden om bang te zijn voor ‘een griepje’. Op deze wijze overleeft iemand ook ongeschonden een griepepidemie. Sterker nog: het doormaken van een dergelijke acute ziekte sterkt het immuunsysteem juist in het overwinnen van toekomstige infecties. Gebruik wat extra de aangewezen vitamines. Dat ondersteunt het immuunsysteem dat de virusinfectie te lijf gaat.

Een goed werkend immuunsysteem

Werkt het immuunsysteem goed, dan zullen mensen die zijn geïnfecteerd door griep geen griepsymptomen krijgen. Ondanks de besmetting functioneert hun immuunsysteem zo goed dat ze van deze besmetting niet ziek worden. Deze mensen zijn wel tijdelijk besmettelijk voor anderen in hun omgeving. Functioneert het immuunsysteem niet optimaal, dan kunnen mensen ziek worden. Zij ontwikkelen allemaal een beperkt aantal symptomen van de dan heersende griep.

Mexicaanse griepDe Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep – het H1N1-virus – is een snel optredende ziekte aan voornamelijk de luchtwegen. De ziekte kan mild uitpakken, maar ook ernstiger vormen aannemen. De meeste klachten verdwijnen tussen de twee en zeven dagen. Het hoesten kan veel langer aanhouden. De incubatietijd is meestal twee tot vier dagen en maximaal een week. Het betreft hier een nieuw virus dat RNA- moleculen bevat uit varkens-H1N1 en ook moleculen uit vogelgriep en mensengriep. Ondanks deze mutaties behoort het virus tot het type H1N1.

Symptomen Mexicaanse griep

Tot nu toe kent de ziekte de volgende symptomen: vermoeidheid, lusteloosheid, koude rillingen, koorts (meer dan 38,5 graden), hoesten, geen eetlust, spierpijn, keelpijn, misselijkheid en braken, diarree, verkoudheid en een loopneus. Ook worden veelvuldig gewrichtsklachten tijdens hoge koorts gemeld. Deze symptomen ontstaan, omdat het immuunsysteem van de patiënt op dat moment niet opgewassen is tegen de virusinfectie. De symptomen geven de zwakte in het immuunsysteem aan.

Homeopathische aanpak Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep is een variant van influenza of griep. Influenza behoort binnen de homeopathie tot de groep epidemische of besmettelijke ziekten. Griep – en dus ook de Mexicaanse griep – is een acute ziekte. Die kenmerkt zich door een beginpunt, een hoogtepunt en een eindpunt. De Mexicaanse griep gaat dus vanzelf over. In ernstige gevallen kan de patiënt aan de gevolgen van de ziekte overlijden. Dat gebeurt alleen als sprake is van een constitutionele zwakte of een al verder ontwikkelde chronische ziekte. De homeopathie beoogt deze escalatie in het ziek zijn te voorkomen en de ziekte te genezen.

Risicogroep: chronisch zieken

De reguliere geneeskunde heeft een aantal risicogroepen gedefinieerd voor de griep in het algemeen en dus ook voor de Mexicaanse griep. Te denken valt dan aan: ouderen (circa 90 procent van de sterfte geldt mensen van 65 jaar en ouder) en personen met een chronische aandoening (bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en longaandoeningen). De homeopathie hanteert dezelfde definiëring van risicogroepen.

Erfelijke belasting

Lijdt een grieppatiënt aan een chronische ziekte, dan heeft die vaak een oorzaak en basis in een familiaire ziekelijke belasting. Daarom is het zaak om bij een griepintake deze aanleg van de patiënt goed in kaart te brengen. In een vroeg stadium kan de homeopaat middelen voorschrijven die positief inwerken op deze pathologische aanleg.

Homeopathische geneesmiddelen

Uit recente informatie van het Liga Medicorum Homeopatica Internationalis kunnen de volgende homeopathische medicamenten het beste worden ingezet:

Aconitum napellus

Bij angst te zullen sterven aan de ziekte, een rode ontstoken keel, een rood opgeblazen gezicht en spierpijnen. De symptomen komen op, nadat de patiënt kou gevat heeft. Ze zijn acuut en beginnen heftig.

Belladonna (atropa)

Bij rode branderige ogen, een rood doorbloed gezicht, koorts boven de 39 graden, acute keelontsteking, hoesten, zware hoofdpijn, heftige pulsaties door de hoofdpijn. De patiënt kan niet het geringste licht of lawaai verdragen.

Bryonia alba

De klachten beginnen met plotselinge hoofdpijn bij bewegingen. Verder: pijnlijke hoest, koorts met koude rillingen, intense rugpijn en pijn in de benen die optreedt bij de geringste beweging. Verder: extreme dorst, koude rode keel, pijn in de benen tijdens het lopen en droogte van de slijmvliezen.

Arsenicum album

De klachten beginnen met ernstige keelpijn. Verder: erg kouwelijk, koude voeten; de patiënt wil te veel bedekt zijn, voelt zich moe en totaal uitgeput, geeft heftig en regelmatig over, heeft last van diarree, denkt te zullen sterven, heeft brandende uitscheidingen, hoest na het drinken, is opgewonden en angstig, wil niet alleen zijn.

Eupatorium perfoliatum

Bij koorts die ontstaat met koude rillingen, rugpijn, continue koorts met ondraaglijke en onverzadigbare dorst, pijn in de botten alsof erop geslagen is, rugpijn alsof de rug gebroken is, snurkende ademhaling, pijnlijke hoest, pijnlijke borst tijdens het hoesten, hevige pijn in spieren en botten, gestuwd gezicht tijdens de koorts, transpireren. Kortom: alle symptomen behalve de hoofdpijn.

Gelsemium sempervirens

Bij koortsrillingen, trillende handen, overmatige transpiratie, neerslachtigheid, intense spierpijn met pijn in de benen; de patiënt ligt bewegingloos in bed, heeft een gestuwd gezicht, bloeddoorlopen ogen, een pijnlijke keel, een droge hoest en een snelle polsslag, geen dorst ondanks de koorts; hij of zij is depressief en heeft veel pijn.

Mercurius vivus

De klachten beginnen met heesheid en stemverlies. Verder: verkoudheid met een brandende loopneus, een pijnlijke keel alsof deze uit rauw vlees bestaat, een droge spastische hoest, koorts met nachtzweten zonder verbetering, constante dorst, een tandenafdruk in de tong en slechte adem; de patiënt voelt zich erg uitgeput en heeft pijn in alle botten.

Individuele symptomen

Een homeopathisch geneesmiddel wordt voorgeschreven op de individuele symptomen van de patiënt. Als regel heeft hij of zij in het geval van griep maar één goed gekozen geneesmiddel nodig. In het geval van een epidemische ziekte als griep kent de homeopathie daarnaast het begrip genus epidemicus waar, indien duidelijk, op voorgeschreven wordt. Dit betekent dat veel patiënten aan dezelfde symptomen lijden en in deze situatie dan ook allemaal hetzelfde geneesmiddel nodig hebben. Wonderlijk genoeg verloopt het genezingsproces bij deze patiënten dan steeds vrijwel identiek.

De bovenstaande informatie vanuit Mexico geeft aan dat bij deze Mexicaanse griep waarschijnlijk geen sprake is van een uitgesproken genus epidemicus. Dat betekent dat de homeopaat de individuele symptomen van de patiënt moet beoordelen om tot het aangewezen geneesmiddel te komen.

Wat rechtvaardigt de hype?

De Mexicaanse griep is eenvoudig te voorkomen en curatief te behandelen. Vanuit de homeopathie rechtvaardigt dan ook niets de hype die de Mexicaanse griep is geworden. Of het zou de 4,8 miljard euro moeten zijn die de vaccinatiecampagne – naar verluid – de farmaceutische industrie heeft opgeleverd.

 

Photo Credit: Eneas via Compfight cc