Wat zijn kinderziektes?

Kinderziektes
Spelende kinderen

We kennen ze nog maar nauwelijks meer, de kinderziekten. Daarmee worden bedoeld: waterpokken, mazelen, rode hond, polio, kinkhoest. Eigenlijk zijn de 2 laatst genoemden geen echte kinderziekten, deze kunnen ook bij volwassenen voorkomen.

Wat zijn eigenlijk kinderziektes?

Bij een normaal verloop zijn het acute infectieziekten die een begin, een hoogtepunt en een eind hebben en een levenslange immuniteit achterlaten. En vooral dat laatste is heel belangrijk. Maar we zien ze bijna niet meer,ze zijn praktisch allemaal weg geënt. En dat is heel jammer te noemen. Want een vaccinatie geeft niet dezelfde levenslange bescherming als de doorgemaakte ziekte. Ons immuunsysteem is een biologisch geheugen en in die zin een uitdrukking van het ik. Je geheugen bepaalt wat en wie je bent. Het antwoord op de vraag:”wie ben ik” wordt dus mede bepaald door de ervaringen op lichamelijk niveau.

Het heeft dus een betekenis, om een kinderziekte door te maken. De meeste moeders die de kinderziekten nog kennen van vroeger, weten dat hun kind na het doormaken van een kinderziekte ook op ander gebied een groei doormaakten. Bijvoorbeeld: daarna was er een sprong te zien in een fysieke ontwikkeling, of juist in hun mentaal/emotionele ontwikkeling.

Bij alle kinderziekten komt het voor, dat sommige kinderen erg ziek worden en anderen weer nauwelijks. Ook zonder een waarneembare ziekte kan de immuniteit verkregen worden. Roodvonk en polio nemen een wat aparte positie in. Bij roodvonk is de immuniteit niet blijvend, en zij is, in tegenstelling tot de waterpokken, mazelen, rode hond en bof, een bacteriële infectie. De anderen zijn van virale aard. Polio verloopt heel vaak ongemerkt, ook omdat het vaak een griepbeeld oplevert. Bij alle kinderziekten kunnen complicaties optreden, dat wil zeggen dat het verloop abnormaal kan zijn. Echter, in de meeste gevallen zijn die niet van desastreuze aard. Is dat wel het geval, dan ligt er praktisch altijd een ander onderliggend lijden aan ten grondslag, bijvoorbeeld een hartafwijking, of een ander aangeboren defect.

Nieuwe kinderziektes

Er bestaan tegenwoordig allerlei “nieuwe” kinderziekten. Zo is er bijvoorbeeld de pseudo-kinkhoest en zijn er vlekjesziekten (de zgn 5e of 6e ziekte), die proberen na te doen wat de rode hond eigenlijk van plan was. Deze pseudo-ziekten, de naam zegt het al, geven een slap aftreksel van de originele ziekte. Het is nogal een verschil of je anderhalve dag wat vlekjes hebt, of flink aangedaan bent door de rode hond. Dat is een ervaring van een heel andere kwaliteit. Blijkbaar laten de kinderziekten zich niet zomaar aan de kant zetten en is er sprake van een essentiële ervaring die een kind daardoor opdoet.

Mazelen

Ziektebeeld
Mazelen treedt 8-10 dagen na besmetting op. Het begint met een lichte verkoudheid, een beetje temperatuurverhoging, hoesten,vergezeld van gezwollen, rood doorlopen, waterige ogen en lusteloosheid. Na 2 a 3 dagen kan de koorts dalen, maar de dag daarna ontstaat er hoge koorts en hoofdpijn. Dan komt de uitslag: rozerode grove vlekken, snel samenvloeiend, beginnend achter de oren, uitbreidend over het gezicht. Dan komt ook de gevoeligheid voor licht, een gezwollen gelaat en waterig ontstoken slijmvliezen van de mond en keel. Typisch voor de mazelen zijn de witte vlekjes/strepen op het wangslijmvlies die tegelijk met de uitslag opkomen.

Deze uitslag verschijnt op de romp, armen en benen en verdwijnt in enkele dagen; dan zakt de koorts. Er kan door de hoge koorts en het ziekteproces de eerste dagen een zekere bewustzijnsdaling optreden, die echter niet hoeft te wijzen op een hersenaandoening of hersen(vlies)ontsteking. Zonder complicaties duurt de acute fase van de ziekte 1 week. Hierna wordt de huid schilferig. Voor een goed herstel moet na de acute fase nog 1 week rust in acht worden gehouden. Lees meer over mazelen »

Besmetting

De mazelen is een infectieziekte waarbij de besmetting verloopt via speeksel en neusslijm, de zogenaamde druppelinfectie. Deze besmettelijkheid duurt vanaf 3 dagen voor, tot 5 dagen na het uitbreken van de huiduitslag. De tijd tussen de besmetting en het uitbreken van de eerste ziekteverschijnselen is 8-10 dagen. Vaak komt de mazelen voor in een epidemie, meestal om de 2-3 jaar. Na het doormaken van de ziekte bestaat er levenslange immuniteit.

Behandeling

Meestal is er geen echte behandeling nodig, meer een begeleiding in het ziekteproces. Dat betekent rust, gordijnen dicht bij overgevoeligheid van de ogen, voldoende drinken bij koorts, gewoon lekker kunnen uitzieken. Regulier is de behandeling gericht op symptoombestrijding, in de homeopathie meer op het zo goed mogelijk begeleiden van de ziekte, en het behandelen van eventuele complicaties.

Complicaties

Bij gezonde kinderen zullen die niet vaak voorkomen. Als een kind ouder is dan 10 jaar is die kans groter. Complicaties kunnen zijn:

 • Longontsteking (5-10%)
 • Middenoorontsteking
 • Ontsteking van het centrale zenuwstelsel, gekenmerkt door grote slaperigheid, bewusteloosheid of stuipen nadat de koorts al is gezakt.
 • Ontsteking van de stembanden, waarbij er ademhalingsproblemen kunnen ontstaan.
 • Hersenontsteking (1:10.000) met als ergste gevolgen bewusteloosheid, blindheid, stuipen of overlijden. Bij 50% van de sterfgevallen bestonden er al ernstige gezondheidsproblemen als leukemie, of problemen met het afweersysteem.
 • Subacute Scleroserende Pan Encephalitis (SSPE): een langzaam verlopende aantasting van de hersenen, meestal met een fatale afloop, welke maanden, soms jaren na de mazelen kan ontstaan.

In de ontwikkelingslanden kan de mazelen zeer ernstig verlopen door bijvoorbeeld ondervoeding.

Mazelen vaccinatie

Bij gezonde jonge kinderen is mazelen een flinke kinderziekte die ze normaal kunnen doormaken en die een levenslange immuniteit geeft. Het mazelenvaccin bestaat uit verzwakte levende virussen. Immuniteit door inenting heeft een beperkte duur.

Vaccinatiegevolgen

 • Retinopathie; een aantasting van het netvlies.
 • Blindheid.
 • Guillain Barre; een ziekte met een langzaam opstijgend verlammingsbeeld, die in principe weer zonder restverschijnselen kan genezen.
 • SSPE (zie onder complicaties).
 • A-typische mazelen; een op mazelen gelijkend ziektebeeld.
 • Buikpijnen die gepaard gaan met veelvuldig overgeven.
 • Convulsies, vooral tussen de 5e en 11e dag na vaccinatie.
 • Hersen(vlies)ontsteking.
 • Verwardheid, apathie.
 • Bewusteloosheid.
 • Bronchitis, longontsteking, astma.
 • Alle risico’s van het enten met levenden virussen.
 • Sterfgevallen
 • Mogelijk zijn er ook associaties met MS en suikerziekte.

Risicogroepen

 • Mensen met een overgevoeligheid voor eieren.
 • Bij gebruik van neomycine (een antibioticum).
 • Overgevoeligheid.
 • Zwangere vrouwen
 • Patiënten met infecties van de bovenste luchtwegen of andere met koorts gaande infecties.
 • Mensen die TBC hebben of hebben gehad en die hier niet voor zijn behandeld.
 • Suikerpatiënten, mensen met aanwijzingen hiervoor of met familiaire belasting.
 • Mensen die binnen 3 maanden voor de vaccinatie een bloedtransfusie hebben ondergaan.
 • Mensen die bij eerdere vaccinaties heftig hebben gereageerd.
 • Patiënten die cortison of cytostatica gebruiken.
 • Kinderen met een erfelijke belasting van de volgende ziekten: CARA, astma, epilepsie en allergieën.

Wist u dat:

 • Tussen 1915 en 1958 de sterft gen gevolge van de mazelen in Amerika en Engeland al met 95 % was afgenomen en deze daling zich voortzette, maar dat er vanaf 1989 weer een stijging te zien was.
 • Het kind een sprong kan maken in zijn/haar ontwikkeling en gezondheid, iets wat vroeger algemeen bekend was…..
 • Na de vaccinatiecampagnes er een verschuiving van de ziekte is te zien naar kinderen in hun eerste levensjaar (omdat de moeders geen afweerstoffen meer dragen) en naar jong volwassenen tussen de 25 en 29 jaar. Deze beide groepen hebben meer kans op complicaties.
 • Slechts 27.5 % van de gevaccineerde nog bescherming heeft voor mazelen 8 jaar na de vaccinatie………
 • In de verschillende onderzoeken de cijfers van hersenontsteking (encefalitis) na mazelen sterk verschillen? Dit komt omdat onderzoekers verschillende criteria hebben om encefalitis te kwalificeren. Sommigen kwalificeren een korte periode van verminderd bewustzijn ook als zodanig.

Photo Credit: cuellar via Compfight cc