Week van de euthanasie 5 t/m 10 februari 2024

Chronisch zieken
euthanasie

Niet iedereen weet voldoende van euthanasie af en velen vinden het niet gemakkelijk om erover te praten. Daarom organiseert de NVVE elk jaar de Week van de Euthanasie waarin er aandacht gevraagd wordt voor de mogelijkheden rondom het vrijwillige levenseinde.

Sinds 2002 kent Nederland de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de Euthanasiewet).

Op de website van de NVVE is heel veel informatie te vinden over dit onderwerp.

Op tijd en zelf regelen

Er is heel veel mogelijk op dit gebied, maar je moet het wel op tijd zelf goed regelen.

Alleen jij als patiënt kunt een euthanasieverzoek indienen. Hiervoor moet je echter wilsbekwaam zijn, oftewel je moet zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Er kunnen zich natuurlijk situaties voordoen waarin je dit niet meer zelf kunt. Dan ben je dus letterlijk té laat om een dergelijk verzoek nog te kunnen indienen.

De vraag om euthanasie kan gelukkig ook al eerder schriftelijk worden vastgelegd. Dit heet een wilsverklaring. Zelfs als je nog helemaal gezond bent kun je zo’n verklaring al invullen.

Het betreft een document waarin je opschrijft wat je wel en niet acceptabel vindt om mee te maken en onder welke omstandigheden jij euthanasie wilt.

Als dit van tevoren op papier staat kan de arts deze opgeschreven wens als verzoek beschouwen, zelfs als je je onverhoopt niet meer kunt uiten.

Een voorbeeld van een wilsverklaring is ook te vinden op de website van de NVVE.

Homeopathische ondersteuning

We kunnen allemaal ziek worden, maar het is absoluut niet nodig om elke vorm van pijn en lijden te aanvaarden.

Zowel bij mentale als bij fysieke klachten kan Homeopathie veel ondersteuning bieden.

Kun jij hulp gebruiken?

Je vindt onze ervaren collega’s en hun praktijken op www.klassiekehomeopathie.nl

Met kennis en aandacht zul je liefdevol begeleid worden tijdens ieder proces.