Wij en Libelle: Lentekriebels, hooikoorts

Hooikoorts

 

Een artikel in Libelle 11 van 2 t/m 8 maart 2017 roept om een nadere toelichting. Steeds maar weer roepen wetenschappers dat de werkelijke oorzaak van allergieën niet bekend is.

De reguliere wetenschap richt zich uitsluitend op datgene wat men stoffelijk d.w.z. materieel kan aantonen. Wat men niet stoffelijk kan aantonen en dus niet materieel verklaarbaar is, bestaat vanuit de wetenschap bezien niet. Hier toont zich een groot probleem voor de wetenschap want er zijn legio mensen ziek, waarbij men met de huidige reguliere methodes geen diagnose kan stellen. Daarom zijn deze mensen vanuit reguliere optiek niet als zijnde ziek te beoordelen.

Op zijn minst wonderlijk is dat in de reguliere geneeskunde voor de door hen gegeven behandelingen maar voor 1 op de 120 patiënten wetenschappelijk bewijs aanwezig is. Men behandelt dus patiënten met middelen waarbij het wetenschappelijk bewijs ver te zoeken is. je zou bijna zeggen dat je in wetenschap moet geloven.

Vitaliteit

Wat zich aan klachten in een menselijk lichaam vertoont,  is vrijwel altijd het gevolg van een levend proces. De menselijke vitaliteit en het daarmee verbonden immuunsysteem onderhoudt het lichaam en schept orde. In het geval van ziekte doet on-orde of chaos zijn intrede. De vitaliteit is verzwakt of het natuurlijk reageren is veranderd,  waardoor er klachten ontstaan. Willen we genezen dan moeten we de vitaliteit zo ondersteunen dat deze als gevolg, de orde in het lichaam weer kan herstellen. Wat er op lichamelijk gebied aan symptomen ontstaat is vanuit dit gezichtspunt altijd het gevolg van een vitaliteitverstoring op de achtergrond. Voor de wetenschapper is deze logica echter totale onzin, d.w.z. niet ‘wetenschappelijk bewezen’ (homeopathie behoort tot het gebied van de nanotechnologie en kwantummechanica),  terwijl men geen argumenten presenteert die dit tegen spreken.

Zo behoort een allergie vrijwel altijd tot de groep van chronische ziekten, wat betekent dat het zonder adequate behandeling niet/nooit overgaat. Het kan wel dat er door het optreden van een ernstiger chronische ziekte de allergische symptomen naar de achtergrond verdwijnen maar van genezing is er dan echter geen sprake, wel van verdringing.

Reguliere behandeling; zoals beschreven in het artikel

Door verdringing en onderdrukking wordt de oorzaak van de allergie, de vitaliteitverstoring op de achtergrond niet opgelost en per saldo worden de klachten daardoor  op termijn altijd erger. Sinds de 70er jaren van de vorige eeuw is het aantal patiënten  die aan allergieën lijden iedere 10 jaar verdubbeld. Kennelijk spelen er in deze jaren factoren een rol,  die ons immuunsysteem dermate beïnvloeden dat deze als vitale reactie in een totaal overreageren terecht komt. Een allergie!

Belangrijke factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  1. Additieven in de voeding die allergieën kunnen veroorzaken. De toevoeging hiervan is enorm toegenomen.
  2. Bijwerkingen van vaccinaties die allergieën kunnen veroorzaken. Sinds de 70er jaren is het aantal vaccinaties enorm toegenomen. En allemaal in de 1e twee jaren. In het artikel wordt geschreven dat een allergie ontstaat in de eerste twee levensjaren…
  3. Allergieën die optreden als bijwerkingen op reguliere medicijnen. Het reguliere medicijn gebruik neemt jaarlijks met 10% toe.
  4. Milieu verontreinigingen die allergieën kunnen veroorzaken. De vissen in ons oppervlakte water vervrouwelijken door de hoeveelheid synthetische hormonen die in het water die door de natuur niet afgebroken kunnen worden. En ook wij krijgen die binnen.
  5. Erfelijke aanleg die door bovengenoemde factoren zich in allergieën gaan manifesteren.

Het reguliere antwoord bestaat uit het nog meer voorschrijven van middelen die de overreactie van ons immuunsysteem kalmeren en onderdrukken. De natuurwetmatige tegenreactie van het immuunsysteem hierop is het produceren van precies de tegenovergestelde situatie om de onderdrukking tegen te gaan met als gevolg een toename van de allergie symptomen zodra het reguliere middel is uitgewerkt. Je klachten worden dan weer erger! Zo nemen jaar na jaar de allergieën toe, zonder dat we kijken naar de werkelijke hier boven beschreven oorzaken. We kunnen de patiënt zo eindeloos behandelen en er veel aan verdienen zonder dat de patiënt er een steek mee verder komt. Ja, van de regen in de drup…

Homeopathie

In de homeopathie is er sprake van een totaal andere benadering. Zoekend naar de achtergronden die de gezonde levensprocessen zo heftig verstoren, wordt er op deze achtergronden, die de oorzaak zijn van de allergie, voorgeschreven waardoor deze geneutraliseerd worden en de klachten als gevolg hiervan verdwijnen. Leuk detail is hier dat er soms bij de patiënt met een allergie maar een spoortje, lees vrijwel niets, van een allergeen nodig is om een heftige allergische reactie op te roepen. In de homeopathie werken we met medicijnen waar ook bijna niets terug te vinden is, en dat zou daarom niet kunnen werken! Het bestaan van allergieën bewijst het tegendeel en zo bewijst het tevens dat homeopathische middelen wel degelijk kunnen werken.

Zo schrijven we middelen voor die op de erfelijke aanleg werken wanneer hier sprake van is, of plantaardige middelen op de acute opleving van de allergie, of we schrijven voor op de lichamelijke vergiftiging door genoemde middelen en vaccinaties.

Zo stimuleren we de vitaliteit en het zelf reinigende vermogen van het lichaam waardoor we chronische en acute ziekten duurzaam kunnen helpen  genezen zodat de daarbij behorende symptomen verdwijnen. En..daar hoef je niet in te geloven. Dat merk je vanzelf…