Aantal chronisch zieken neemt toe

Chronisch zieken

In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte, meldt het RIVM.  Vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen.

Stijging door vergrijzing, eerdere diagnose en beter behandeling

Naast vergrijzing, zijn er twee belangrijke verklaringen voor de stijging van het aantal mensen met een chronische ziekte. Enerzijds is er tegenwoordig meer aandacht voor chronische ziekten, zowel onder de bevolking als onder artsen. Hierdoor worden chronische ziekten met milde klachten eerder gediagnosticeerd. Anderzijds worden ziekten en risicofactoren beter behandeld, waardoor patiënten langer blijven leven. Overigens heeft de stijging van het aantal personen met een chronische ziekte voor een deel te maken met het feit dat huisartsen vanaf 2009 vollediger zijn gaan registreren. Lees hier het volledige bericht »

Homeopathie en Chronische ziekten

Met een homeopathische behandeling kan de levenskwaliteit verbeteren en vermindert het gebruik van reguliere medicijnen aanzienlijk. Soms geneest de zieke zelfs volledig. Homeopathie richt zich op het zelfherstellend vermogen van het lichaam en minder op het bestrijden van symptomen. Als het lichaam op eigen kracht de onderliggende verstoring weet aan te pakken verdwijnen de symptomen vanzelf, ook bij chronische ziekten.

Lees ook: Homeopathie verhoogt levenskwaliteit chronisch zieken