Homeopathie verhoogt levenskwaliteit chronisch zieken

Chronisch zieken

Ieder jaar is er in november speciale aandacht voor de chronisch zieken. De meeste ziektes gaan na verloop van tijd vanzelf weer over. Bij chronische ziekten is ons lichaam echter niet in staat zonder hulp de ziekte te overwinnen. 

Bijna één op de drie mensen heeft één of meer chronische ziekten. In totaal zijn dat in Nederland ongeveer 5,3 miljoen mensen. Met een homeopathische behandeling kan de levenskwaliteit verbeteren en vermindert het gebruik van reguliere medicijnen aanzienlijk. Soms geneest de zieke zelfs volledig. Homeopathie richt zich op het zelfherstellend vermogen van het lichaam en minder op het bestrijden van symptomen. Als het lichaam op eigen kracht de onderliggende verstoring weet aan te pakken verdwijnen de symptomen vanzelf, ook bij chronische ziekten.

Vier typen chronische ziekten

Er kunnen op basis van de aard van de ziekte en het ziektebeloop vier typen chronische ziekten worden onderscheiden:

  • levensbedreigende ziekten als kanker en beroerte;
  • aandoeningen die tot van tijd tot tijd terugkerende klachten leiden, zoals astma en epilepsie;
  • aandoeningen die na verloop van tijd verslechteren en invaliderend van aard zijn, zoals reumatoïde artritis en chronisch hartfalen;
  • chronische psychische stoornissen.

Mogelijke oorzaken van chronische ziekten

Om bij iemand het passende homeopathische geneesmiddel te vinden is veel kennis van zaken nodig. Daarbij is het van groot belang te ontdekken welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ziekte. Wanneer de oorzaak van buitenaf komt – bijvoorbeeld door jarenlang in een vochtig huis te wonen, door slechte leef- en voedingsgewoonten of blootstelling aan stoffen of straling die de gezondheid bedreigen, zal eerst die oorzaak weggenomen of de kwalijke gevolgen ervan geneutraliseerd moeten worden. Daarnaast kunnen ook erfelijke en constitutionele factoren oorzaken zijn, net als evenwicht verstorende gebeurtenissen zoals emotionele ervaringen, lichamelijke trauma’s of ziekten.

Verloop van het genezingsproces

Genezing van chronische ziekten of het tot stilstand brengen van achteruitgang van gezondheid van chronisch zieken heeft tijd nodig. Sommige mensen hebben niet zo veel energie en vitaliteit meer om krachtig op een homeopathische behandeling te reageren. In dat geval ondersteunt de homeopaat eerst het energieniveau van de patiënt met homeopathische geneesmiddelen, zodat het lichaam daarna beter kan reageren. Zelfmedicatie is bij een chronische ziekte niet aan te raden. U kunt hier terecht voor een ervaren homeopaat bij u in de buurt.

Dit artikel is geschreven door Manon Bruins.

Bronvermelding: www.nationaalkompas.nl