Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan de therapeut moet voldoen omdat hij of zij uw gegevens vastlegt in cliëntendossiers.

U vindt hier meer informatie over:

Klachtenprocedure

Uiteraard doet iedere homeopaat er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met de homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wil hebben.

Wilt of kunt u de klacht niet met de betreffende homeopaat bespreken of komt u er er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via de beroepsvereniging: NVKH. U vindt meer informatie hierover op https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh

Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.