Antibiotica bij kinderen verhoogt kans op obesitas en astma

Nieuws
Antibiotica

Kinderen die langdurig antibiotica krijgen, hebben later meer kans op obesitas en astma. Dat concluderen onderzoekers uit Finland, Duitsland en Nederland.

De onderzoekers brachten de grootste effecten van macrolide-antibiotica (zoals azithromycine en clarithromycine) in kaart en publiceerden daarover in het tijdschrift Nature Communication. Zij vonden een duidelijke relatie tussen vroeg antibioticagebruik van het type macrolide en latere gevolgen voor de gezondheid.

Een groep van 142 kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar werd bestudeerd, die allen dezelfde soort maaltijden gebruikten. Ook was van hen de gezondheidsstatus nauwkeurig bekend en in hoeverre zij antibiotica hadden gebruikt specifiek tegen een veelvoorkomende oorontsteking. In totaal werden voor het onderzoek 257 ontlastingsmonsters afgenomen bij de 142 kinderen, waarvan 27 kinderen eenmalig doneerden en 115 kinderen met een tussenpose van 7 maanden totaal 2 monsters gaven.

Verandering van stofwisseling

Het gebruik van macrolide-antibiotica op jonge leeftijd bleek gerelateerd te zijn aan een hogere kans op astma en een hogere body mass index (BMI) in het latere leven. Dit effect is groter dan bij gebruik van penicilline of andere soorten antibiotica. Veelvuldig gebruik van macrolide-antibiotica verandert waarschijnlijk voor lange tijd de bacteriesamenstelling van de darmen, waardoor in de darmen ongunstige bacteriën gaan domineren en goede bacteriën worden verdrongen. Dit zorgt voor een verandering van de stofwisseling.

Specifiek bleek dat gunstige Gram-positieve actinobacteriën uitgeput raakten in de darm en dat ongunstige endotoxines producerende, Gram-negatieve Bacteriodetes en proteobacteriën in aantal toenamen. Het betekende ook minder bifidobacteriën, een toegenomen resistentie voor macrolide-antibiotica en een verlaagd niveau van het enzym galzouthydrolase. Uit eerder dieronderzoek is gebleken dat een tekort aan dit enzym een hoger risico geeft op het ontstaan van obesitas. Ook zou de aanwezigheid van de Akkermansia-bacterie in de darmflora de ontwikkeling van obesitas kunnen voorkomen. Onderzocht moet worden of dit ook geldt voor mensen.

Bron: Platform voor Voedingsgeneeskunde