Ard Pisa over kanker

Nieuws
Ard Pisa

Op zondagmiddag 9 februari 2014 vindt er een lezing plaats  in hotel De Witte Bergen te Eemnes over het onderwerp  kanker. Aanleiding is de uitgave van het boek van auteur Ard Pisa, die op de schouders heeft mogen staan van wijlen dr. Otto Warburg en van prof. Brian Peskin, auteur van het boek: Het verzwegen verhaal over kanker. Uiteraard zal de auteur Ard Pisa zelf spreken. De middag wordt georganiseerd door uitgeverij Succesboeken.nl en Stichting Hahnemann   Homeopathie.

Sprekers

Ewald Stöteler
Ewald Stöteler
Namens de Stichting Hahnemann Homeopathie zullen Jeroen Roozendaal en Ewald Stöteler spreken. Jeroen zal  spreken over de organisatie en website Keuzevrijheid, terwijl de homeopaat Ewald Stöteler zal spreken over kanker in relatie met homeopathie. De stichting heeft bijzonder nauwe banden met de homeopathische arts, dr. Banerji, uit India die al vele tientallen jaren kanker met succes kanker behandelt middels homeopathie.

dr. H. Moolenburgh sr.

Hans Moolenburgh
Als bijzondere gastspreker is de 88-jarige dr. Hans Moolenburgh sr. aanwezig, die onlangs een boek heeft gelanceerd mede over het onderwerp kanker. Dr. Moolenburgh behoeft hier geen verdere introductie; hij heeft zijn sporen reeds verdiend met 50 jaar ervaring als arts en de vele boeken die op   zijn naam staan. Hij zal over het onderwerp kanker spreken met zijn zienswijze.

Wat Angelina niet wist over kanker, maar wel had moeten weten
Uiteraard licht de auteur Ard Pisa zijn motivatie toe die hem geleid heeft tot het schrijven van het boek: Wat Angelina niet wist over kanker, maar wel had moeten weten.  De essentie van de middag is voorlichting; het grote publiek wordt te eenzijdig voorgelicht.   Een van de uitspraken van Ard Pisa en een passage uit het boek is: ‘We zijn het allemaal gaan geloven’, hetgeen slaat op de decennialange mar­ke­ting­me­tho­de  van farmaceutische bedrijven.  We zijn het gaan geloven dat de huidige behandelmethoden helpen, de farmaceutische bedrijven via de media regelmatig het grote publiek hoop geven, door te roepen   dat ‘we er bijna zijn’ of dat er weer een nieuw medicijn is uitgevonden en dat kanker over 20 jaar ‘slechts’ een chronische ziekte is. Lees meer »

De informatie op zondagmiddag 9 februari 2014 kan mogelijk een aantal van deze vragen beantwoorden en  kan zeer belangrijk zijn voor uw gezondheid.

Lezing bijwonen?

Kaarten uitsluitend te bestellen via deze website, klik om toegangskaarten te bestellen; kaarten zijn niet aan de zaal  te verkrijgen omdat de zaal een maximum aan toehoorders kan hebben en er ‘een stop’ in de verkoop van de toegangskaarten zal plaatsvinden. Wij denken dat we snel het maximum aantal toehoorders zullen bereiken.