Complicaties door vaccin tegen baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker
HPV vaccinatie

Jenny Tetlock was een 13-jarig meisje toen zij ingeënt werd tegen het humaan papillomavirus (HPV). Het virus kan baarmoeder-halskanker veroorzaken.

Als gevolg van de vaccinatie raakte Jenny bijna geheel verlamd. Tien meisjes overleden in Amerika, nadat zij waren ingeënt tegen dit virus. In 140 gevallen werden ernstige bijwerkingen gemeld. En wat doet Nederland?

Amerikaanse Judicial Watch: vaccin tegen HPV-virus is onveilig

De verhalen van Jenny Tetlock, bijna geheel verlamd na vaccinatie tegen het HPV-virus, en van de tien overleden Amerikaanse meisjes staan niet op zichzelf. Ook in het Verenigd Koninkrijk was eenzelfde patroon te zien van letsel en sterfte, nadat deze vaccinatie was geïntroduceerd. 

Miskramen

Gardasil, de naam van het vaccin, wordt toegepast bij meisjes van 12 en 13 jaar. Judicial Watch, een Amerikaanse publieksorganisatie die als waakhond optreedt, publiceerde in 2008 cijfers over de veiligheid van Gardasil (in: US News & World Report, 2 juli 2008). In het voorgaande jaar werden 140 ernstige bijwerkingen gemeld. Vaak ging het om miskramen of de beginsymptomen van het syndroom van Guillan-Baré. Dit is een aandoening van het centrale zenuwstelsel, waarbij armen en benen zwak worden en gaan tintelen.

Situatie in Nederland

In Nederland wordt Cervarix voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Maar de kritiek op Cervarix is nagenoeg gelijk aan de kritiek op Gardasil. In ieder geval heeft de Gezondheidsraad erkent dat er nog weinig bekend is over de werking en bijwerkingen van dit vaccin. Daarmee doen de gevaccineerde meisjes mee aan een groot gezondheidsexperiment.

Zo snel mogelijk

In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad positief over de opname van het vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. Inmiddels is het vaccin ook in Nederland via de dokter verkrijgbaar voor meisjes vanaf 9 jaar. De toenmalige minister Klink liet de Tweede Kamer weten het vaccin zo snel mogelijk op te willen laten nemen in het vaccinatieprogramma.

Onbegrijpelijke haast

Die onbegrijpelijke haast werd gelukkig bekritiseerd door onderzoekers en artsen van het Erasmus MC, het UMC Groningen en het Nederlands Kanker Instituut. In een persbericht van 2 september 2008 geven zij aan dat eerst onderzoek nodig is naar het effect van het vaccin bij 12-jarigen, voordat het in ons land zou mogen worden geïntroduceerd.
 

Onderzoekers en artsen floten gehaaste minister terug  

Bron: ‘Het medisch dossier’, in: Ode