De EHEC-bacterie

Actueel
De EHEC-bacterie

In Noord-Duitsland, vooral in en rond Hamburg, zijn veel mensen ziek geworden door besmetting met de EHEC-bacterie. Deze bacterie is een variant van de darmbacterie E. coli. Er zijn in Duitsland meer dan 1500 mensen besmet geraakt en deze bacterie heeft tot dusver ruim 20 levens geëist. Ook in andere landen werden besmettingen gemeld, waaronder Scandinavië, Groot-Brittannië en Nederland. Alle patiënten zijn in Duitsland geweest alvorens ze ziek zijn
geworden.

De E. coli bacterie is meestal onschuldig en leeft in je darmen. Er zijn echter varianten van de bacterie die een dikkedarmontsteking kunnen veroorzaken. Dit is de enterohemorragische E. Coli (EHEC) bacterie. De bacterie wordt ook wel STEC genoemd. Klassieke homeopathie heeft in het verleden bewezen succesvol te zijn bij de bestrijding van bacteriën, zoals de MRSA, ESBL en EHEC. In dit dossier vindt u meer informatie over homeopathie en de bestrijding van de bacteriën.

Wat is een EHEC-bacterie?

EHEC staat voor Enterohaemorrhagic Escherichia coli en is een variant van de bekende bacterie Escherichia coli. E. coli is een darmbacterie die van nature voorkomt in ons lichaam en kan normaal gesproken geen kwaad. Jarenlang werd E. coli beschouwd als een onschuldige darmbewoner van de mens en warmbloedige dieren. Sinds de jaren 40 is bekend dat bepaalde geïnfecteerde types van E. coli bij de mens darmslijmvliesontsteking kunnen veroorzaken. Er zijn verschillende diarree-veroorzakende E. coli groepen en één daarvan is EHEC.

In het buitenland doen zich sinds medio jaren 90 regelmatig grote epidemieën voor. In Nederland deed de eerst ontdekte landelijke epidemie zich voor in het najaar van 2005. Besmetting kan op verschillende manieren plaatsvinden. De EHEC-bacterie is altijd afkomstig uit mest van vee. De bacterie kan via deze mest in rauw vlees terechtkomen of in ongepasteuriseerde melk en andere zuivelproducten. Ook kan de bacterie op groenten komen die in contact zijn gekomen met mest. Mensen die met EHEC besmet zijn kunnen ook andere mensen besmetten via de ontlasting.

De incubatietijd varieert van 4 tot 8 dagen. Na besmetting krijgt de patiënt doorgaans binnen 3 tot 4 dagen last van de eerste symptomen en klachten. De patiënt krijgt last van bloedingen in de darmen. Dat bloed komt via diarree naar buiten. De infectie kan bovendien gepaard gaan met braken, misselijkheid, koorts en buikkrampen. De meeste patiënten herstellen binnen ongeveer 10 dagen. Bij 2 tot 7 procent van de besmette mensen kan binnen twee weken na de ontsteking door de bacterie een complicatie ontstaan aan de nieren, het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS).

Zorgen voor een goede gezondheid is de beste profylaxe (maatregelen die genomen kunnen worden ter preventie van een ziekte). Als je immuunsysteem goed werkt, zal je veel minder snel ziek worden. Alles staat of valt met je weerstand. Angst, spanningen en zorgen ondermijnen de weerstand waardoor je eerder ziek kunt worden. Goede hygiëne is ook belangrijk, evenals het vermijden van rauw of onvoldoende verhit (rund-)vlees. Wanneer je je niet helemaal lekker voelt en het idee hebt ziek te gaan worden, helpen hoge doses vitamine C: 3 tot 5 keer daags 1000mg. Dit laatste geldt in z’n algemeenheid en niet alleen in het geval van een EHEC besmetting.

Het bovenstaande zal duidelijk maken dat het inzetten van homeopathie bij een EHEC besmetting op verschillende manieren kan en dat daar niet één speciaal middel voor is. ‘Ter voorkoming’ kan een zogenaamde constitutiebehandeling zorgen voor een optimale weerstand waardoor de kans op ziek worden of ernstige complicaties krijgen aanzienlijk wordt verminderd. Bij een besmetting met EHEC zal op grond van de symptomen worden voorgeschreven. Hoe de ziekte zich voordoet verschilt per individu en de homeopathische middelen worden daarop ‘fijn gestemd’. In het voorschrift wordt ook rekening gehouden met het verloop van eerdere ziektes. Bij sommige mensen verlopen ziektes traag; het suddert een beetje voort. Dat vraagt in de homeopathie om een heel andere aanpak dan wanneer iemand zegt: ‘als ik ziek ben, dan is het meteen heel heftig’. We hebben dan in ons achterhoofd dat het risico op een ernstige complicatie aanwezig is en nemen dat mee in de behandeling.