De griep: vragen en antwoorden

Griep
Verkouden

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen over de griep. Hebt u zelf een vraag die er niet tussen staat, dan kunt u hier uw vraag stellen.

 

 • De winter nadert weer. Is het verstandig om elk jaar de griepprik te nemen?
  De wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording voor de noodzakelijkheid van de griepprik is er niet.  Bij de huidige statistische gegevens zou de invoering van de griepprik dan ook nooit doorgang gevonden hebben. Nodig is het dus geenszins. Belangrijker is te zorgen dat u in de zomer voldoende zon opdoet en in de herfst en winter preventieve maatregelen neemt om griep te voorkomen. Onder preventieve maatregelen kan o.a. verstaan worden; zorgen voor een goede nachtrust, goede fysieke en sociale hygiëne, goede voeding m.n. een hoge inname van vitamine C in de wintermaanden. In het geval van klachten helpen de juiste homeopathische geneesmiddelen om de ontstane disbalans weer snel te herstellen.
 • Al jaren haal ik de griepprik, omdat deze vanaf 60 jaar geadviseerd wordt. Maar ik voel me de hele winter grieperig en heb steeds een verkoudheidsgevoel. Hoe kan dit?
  De effectiviteit van de griepprik is niet bewezen. Dat deze niet werkt is wel bewezen. U krijgt met het toedienen van de griepprik naast een veertigtal verschillende griepvirussen ook ieder jaar de nodige hulpstoffen binnen die giftig voor het lichaam zijn. Ze vormen een belasting voor m.n. de lever en de nieren. Dit komt uw weerstand en welbevinden niet ten goede. Het is zeer goed mogelijk dat deze stoffen de door u genoemde klachten, als bijwerking,  tot gevolg hebben.
 • Ik neem nooit de griepprik. Is dit onverstandig?
  Het lijkt niet logisch dat een mens er beter van wordt, wanneer met enige regelmaat ziekteverwekkende virussen middels een injectie in de vrije bloedbaan gebracht worden. Daarbij komt dat uit wetenschappelijke studies nooit de effectiviteit van de griepprik bewezen is.  Uw vraag moet dus met ‘nee’ beantwoord worden.
 • De Mexicaanse griep in 2009 leek een gevaar voor de volksgezondheid. Zijn er in de toekomst meer pandemieën te verwachten zoals de Wereld Gezondheidsraad (WHO) zo nu en dan in het nieuws laat doorschemeren?
  Inderdaad schermt de WHO de afgelopen tien jaar al jaarlijks met de verwachting van een nieuwe wereldwijde pandemie met in potentie miljoenen doden. Het gevolg is dat iedere nieuwe ontwikkeling op epidemisch gebied door de WHO met argusogen gevolgd wordt en door de farmaceutische industrie omgezet wordt in het produceren van de nodige vaccinaties en geneesmiddelen (Tamiflu en Zofirax) die dan vervolgens weer niet of slechts gedeeltelijk blijken te werken. Bij iedere epidemie zijn er mensen die komen te sterven en mensen die hieraan immuniteit opbouwen. Vaak is het zo dat chronisch zieke en verzwakte mensen tot de risicogroep behoren. Het is dus belangrijk de algemene weerbaarheid en immuniteit op een zo goed mogelijk niveau te brengen zodat epidemische ziekten zonder verdere problemen overwonnen kunnen worden. Veelvuldig ervaringen hebben geleerd dat het gebruik van de juiste homeopathische geneesmiddelen dit doen uitstekend dienen zonder de giftige, belastende gevolgen die reguliere medicijnen met zich meebrengen.
 • Ik heb drie weken geleden heel heftig de griep gehad, maar herstel helemaal niet goed. Is dit normaal?
  Het normale verloop van de griep duurt 7 tot 10 dagen. Bij een vertraagt herstel geeft uw lichaam aan moeite te hebben met het effectief overwinnen van deze epidemische ziekte. Het kan hier wel wat ondersteuning bij gebruiken. Dit betekent niet dat het gebruik van antivirale middelen maar juist het gebruik van middelen die het natuurlijk herstel ondersteunen. Goede voeding, wat meer vitamines m.n. vitamine C, maar het beste het gebruik van aangewezen homeopathische geneesmiddelen die u snel uit deze impasse naar gezond functioneren terug zullen voeren.  Het beste wendt u zich hierbij tot een deskundig homeopaat. (link)
 • In welke situatie adviseert u wél de griepprik?
  Omdat de effectiviteit van de griepprik niet wetenschappelijk bewezen is en wij wel met regelmaat met de negatieve gevolgen geconfronteerd worden, kunnen wij  niemand het gebruik van de griepprik aanraden. De oplossing van dit probleem ligt veel meer in de preventie. Dat wil zeggen in het optimaliseren van uw immuunsysteem en het verbeteren van de gezondheid van de mens c.q. patiënt, waardoor een eventuele griepinjectie zonder verdere problemen pof complicaties doorgemaakt kan worden en alleen dán tot immuniteit kan leiden. Dit komt wereldwijd de algemene gezondheidssituatie van de mens ten goede. Met het blokkeren van de natuurlijke reactie zoals in het geval van vaccineren, creëren we juist chronische gevolgen. Alleen het vitaliseren en het op een goede manier doormaken van de ziekte (griep) leidt tot immuniteit en ziektewinst.
 • Mijn man heeft een hartinfarct gehad. Is net herstellende en nu adviseert de cardioloog met klem de griepprik. Mijn man voelt er niets voor. Is het onverstandig om tegen het advies van de cardioloog in te gaan?
  Het advies van uw cardioloog is vanuit zijn regulier medische invalshoek volledig legitiem behalve zij het dat er van uit wetenschappelijk oogpunt gezien geen rechtvaardiging is voor het adviseren van de griepprik. Vanuit homeopathische optiek bezien is uw man niet gebaat bij het toedienen van stoffen die zijn lichaam mogelijk verder belasten.  De homeopathische invalshoek is een totaal andere waarbij de weerbaarheid tegen verstorende invloeden, zoals de griep door niet toxische natuurlijke geneesmiddelen die niet belastend zijn voor het lichaam wordt bewerkstelligd. Het lijkt dan ook verstandig dat uw man wel actie onderneemt om zijn gezondheid te bevorderen door een individuele,  aangewezen homeopathische behandeling, zodat hij kan afzien van vaccinatie.
 • Mijn dochtertje van 5 maanden gebruikt al veel medicijnen vanwege luchtwegklachten. Nu adviseert de kinderarts ook de griepprik straks in het najaar.  De griepprik is toch meer voor oudere mensen? Is ze daar niet te jong voor?
  Vanuit reguliere optiek gezien behoort uw dochtertje tot de risicogroep en is het van daaruit dat u uitgenodigd wordt met haar te komen voor de griepprik. Van veel groter belang is dat de gezondheidssituatie van uw dochtertje zich op korte termijn positief gaat verbeteren zodat ze geen medicijnen meer nodig heeft voor haar luchtwegklachten. Wij adviseren u om op korte termijn een afspraak te maken bij een collega klassiek homeopaat zodat haar gezondheid zich zover kan verbeteren dat ze de komende winter geen griepprik nodig zal hebben.

Dit artikel is geschreven door Hans Leushuis.