Veel gestelde vragen

Stel ook een vraag!

Bijwerkingen

Hebben homeopathische middelen bijwerkingen?

Antwoord

Nee, homeopathische middelen hebben geen bijwerkingen. Het zijn altijd natuurlijke middelen, gemaakt van planten, dieren of mineralen. Omdat daardoor de overeenkomstigheid het meest dicht bij de mens ligt, herkent het menselijk lichaam deze stoffen en kan het er mee aan de slag gaan. Het zelfgenezend vermogen, iets wat elk mens gelukkig bezit, gaat aan het werk en helpt mee de klachten op te lossen en de balans te herstellen.

Wanneer resultaat?

Hoe lang duurt het voordat een homeopathische behandeling resultaat geeft?

Antwoord

Klassieke homeopathie werkt in noodsituaties binnen een minuut. Bijvoorbeeld bij een kindje met een koortsstuip. Je haalt ‘m er met het juiste middel, direct weer uit. Ook bij een flinke valpartij is dat zo. We hebben hier veel artikelen over geschreven welke te vinden zijn op onze website, waaronder het artikel over genezingsprocessen. Bij acute ziekten, zoals een oorontsteking, verkoudheid, mag je binnen één á twee dagen de genezing verwachten, maar al na de tweede keer toedienen moet je een duidelijke verbetering merken. Dus wel binnen een dag een goede reactie! In het geval van chronische ziekten duurt het langer. Immers, chronische ziekten zijn ook niet van het ene op het andere moment ontstaan, maar hebben een veel langere aanloop gehad. Er zit een verschil in een situatie waarin iemand sinds een jaar migraine heeft, of iemand die al 25 jaar migraine heeft. In het eerste geval zal het resultaat eerder verwacht mogen worden dan de tweede situaties. Echter in beide situaties moet er wel al heel snel verbetering optreden. Een verbetering betekent dat de patiënt mag verwachten dat er niet elke maand meer een migraine aanval komt, maar nog eens in de twee maanden. Of dat de aanval minder heftig is, zodat de patiënt minder uit de roulatie zal zijn. Het tijdsaspect is dus een verschil omdat deze gerelateerd is aan de jaren of de periode waarin de klacht zich heeft voltrokken.

Hoge verdunningen

Hoge verdunningen, daar zit toch niets in, dus kan het toch ook niet werken?

Antwoord

Homeopathische geneesmiddelen worden inderdaad ‘verdunningen’ genoemd, terwijl dat maar een deel is van wat een homeopathisch middel in werkelijkheid is. Ze zijn meer dan ‘verdunningen’, het zijn namelijk ‘geneesmiddelkrachten’. Daarom worden ze ook wel potenties genoemd. Potentie betekent macht, kracht of vermogen. Dit geneeskrachtig vermogen van homeopathische geneesmiddelen wordt op een specifieke wijze ontwikkeld door een geneesmiddel te verdunnen en door deze verdunning, waarin het geneesmiddel is opgelost, stapsgewijs ritmisch 100 keer krachtig te schudden. Door dit schudden wordt het middel omgezet in energie. Beweging is energie, zoals een dynamo die als het draait elektriciteit opwekt en een kam die langs een broek gestreken wordt en statische energie ontwikkelt. Als een geneesmiddel in een oplossing wordt gebracht en deze met gelijke tussenpozen en stappen telkens weer 100 keer krachtig wordt geschud, worden op vergelijkbare wijze geneesmiddelkrachten ontwikkeld. Deze ontwikkelde krachten worden in de homeopathie gebruikt voor de genezing van zieke mensen en dieren.

Werking homeopathie

Werkt homeopathie altijd?

Antwoord

In principe werkt homeopathie altijd. Als Klassiek Homeopaat RH willen we in de behandeling van een patiënt met een chronische ziekte, graag met één á twee weken al verbetering van de klachten bemerken. In een acute situatie (acute ziekten) is dit één á twee dagen, in noodsituaties (EHBO) direct! Bij onvoldoende reactie is overleg met collega’s RH altijd mogelijk. De behandelend homeopaat zal dan de patiënt met een collega RH bespreken.

Alternatief?

Is homeopathie alleen iets voor alternatievelingen?

Antwoord

Nee, homeopathie is voor zwervers, baby’s, kinderen, pubers, zwangere vrouwen, mannen, ouderen, dieren, oftewel voor iedereen.

Eerst erger worden

Moeten de klachten eerst erger worden?

Antwoord

Nee, de klachten hoeven niet eerst erger te worden. Dat is een fabeltje. Je zou kunnen zeggen dat dit onder de categorie ‘schoonheidsfoutjes’ van de homeopaat valt. De dosering is dan niet helemaal juist en exact afgestemd op de gevoeligheid van de patiënt. Dus mochten de klachten toch erger worden, bel dan direct je homeopaat zodat hij of

Geloven in homeopathie

Moet je in homeopathie geloven?

Antwoord

Nee, je hoeft niet in de homeopathie te geloven. Baby’s, kinderen en dieren geloven immers ook niet en ook bij hen werkt de homeopathie perfect!

Wetenschappelijk bewezen?

Is homeopathie wetenschappelijk bewezen of kwakzalverij?

Antwoord

Homeopathie is meer wetenschappelijk bewezen dan menigeen denkt. Er is een groot aantal onderzoeken gedaan en gepubliceerd. Hahnemann wás een wetenschapper. Hij was arts, apotheker, klassiek homeopaat en sprak zeer veel buitenlandse talen vloeiend. Hahnemann heeft zich eerst de reguliere geneeskunst volledig eigen gemaakt en gewerkt als arts. Toen hij daarin teleurgesteld werd, genezen bleek geen genezen te zijn, is hij verder gaan zoeken. Hij vond de homeopathie en heeft op wetenschappelijke wijze zijn ervaringen in de homeopathie opgeschreven en jarenlang nauwkeurig beproefd.

Homeopathie en reguliere behandeling

Gaan homeopathie en reguliere behandeling en medicatie samen?

Antwoord

Ja, dat gaat prima samen in de zin dat ze elkaar niet direct belemmeren. Het is logisch dat, wanneer je beter aan het worden bent en je klachten minder worden, je ook minder reguliere medicatie nodig hebt.
Je zelfgenezend vermogen heeft de balans hersteld. Dan heb je geen medicijnen meer nodig. Wanneer een klassiek homeopaat een zo genaamd ‘niet pluis’ gevoel heeft, zal hij/zij altijd de patiënt doorsturen naar de huisarts of specialist. Al was het alleen maar om een diagnose te stellen.

Allergie – homeopathische middelen

Kun je ook allergische reacties krijgen door het gebruik van homeopathische middelen?

Antwoord

Over homeopathie wordt al gauw gezegd: “Baat het niet, schaadt het niet.” Maar dat is verre van waar! Wanneer je voor een bepaalde klacht niet de juiste middelen gebruikt, of je gebruikt wel het juiste middel maar in een verkeerde ‘sterkte’ (potentie) of je gebruikt het op een verkeerde manier (bijvoorbeeld te vaak, te lang), dan kun je daar wel degelijk nare klachten van krijgen. Vooral bij gebruik van laag gepotentieerde ‘zelfhulpmiddelen’ die je bij de drogist kunt kopen, moet je voorzichtig zijn.

Dit risico loop je niet wanneer de behandeling via een klassiek homeopaat wordt uitgevoerd. Tijdens het eerste consult met een homeopaat wordt uitgebreid ingegaan op de ‘reden van komst’ oftewel de reden waarvoor je de homeopaat bezoekt. Op wat voor manier doen zich betreffende klachten voor, wat voor ziektes en andersoortige klachten heb je tot dan toe gehad, welke medicijnen heb je gebruikt en hoe heb je daarop gereageerd, wat voor leuke maar ook minder leuke dingen hebben zich in je leven voorgedaan, wat voor aandoeningen komen in je familie voor. Al deze aspecten zijn van belang voor een goed voorschrift. Helemaal op maat gemaakt waardoor er geen ongewenste reactie kan ontstaan.

Meer weten? Kijk onder het kopje ‘Praktijken’ voor een homeopaat bij jou in de buurt.

Homeopathische middelen: terugval

Hoe kan het dat ik steeds een korte opleving heb na een nieuw homeopathisch middel en daarna zover terugval dat het nog slechter is dan daarvoor? Ik krijg per keer één middel van mijn homeopaat.

Antwoord

Een korte opleving van de dynamis (onze levenskracht) en daarna weer terug bij af zijn of erger nog, verder achteruit gaan, is zeer frustrerend! Hahnemann beschreef dat proces destijds al in zijn Organon. Hij heeft uitvoerig onderzocht hoe hij dit kon voorkomen. Door een indeling te maken van ziekten en daarbij onderscheid te maken in waar ze vandaan komen, is hem dat gelukt. Dat heeft hij de ‘ziekte classificatie’ genoemd.

Bij het werken volgens de ziekte classificatie zijn behalve de klachten van dit moment (de actuele klachten) en de manier waarop deze zich voordoen ook allerlei andere factoren van belang. Denk daarbij aan andere ziektes/aandoeningen die zich in iemands leven tot dan toe hebben voorgedaan en hoe het verloop daarvan was, welke aandoeningen er in de familie voorkomen, het medicijngebruik, de levensloop en de constitutie.

Door dit te inventariseren en daarna te ‘classificeren’ krijgt de homeopaat een overzicht en doorzicht van de ziekteprocessen en gezondheidssituatie van de patiënt. Vanuit deze basis kan worden voorgeschreven. Dat betekent bijvoorbeeld dat als er een forse belasting is vanuit de erfelijkheid, daar ook op voorgeschreven wordt. Of, zoals in dit geval, wanneer na een kleine opleving weer een verslechtering optreedt, dan moet op deze blokkade worden voorgeschreven; het lichaam, het organisme, is niet in staat om adequaat te reageren op een prikkel om te herstellen.

Door op deze manier op verschillende factoren de bijbehorende middelen voor te schrijven (die meestal dagelijks in afwisseling worden gebruikt) wordt stapje voor stapje aan een duurzaam herstel gewerkt. Het is echt een andere, meer volledige kijk op de dingen. Alle homeopaten die op deze website staan vermeld, werken volgens deze methode.

Stel ook een vraag!