De week van de overgang

Actueel
overgang

De week van de overgang is in de regel een week in april. Een week in het jaar wordt aandacht gevraagd voor deze periode, die elke vrouw een keer zal meemaken.

Vaak is het een periode waar erg tegenop gezien wordt, omdat overgangsklachten het beeld ervan domineren.

Dat niet elke vrouw dit zo beleeft, is vaak niet bekend, evenals het feit, dat homeopathie iemand goed door de overgang heen kan helpen.

Wat wordt bedoeld met overgang

Met ‘de overgang’ wordt de hele periode bedoeld, waarin een vrouw bezig is de ‘overgang te maken van de vruchtbare periode naar de periode waarin zijn niet meer zwanger kan worden.

Deze periode kan wel 10 jaar omvatten.

De belangrijkste aanwijzing is het wegblijven van de menstruatie. Het woord: menopauze wordt hierbij gebruikt, en dan wordt de laatste menstruatie bedoeld wordt. Als een vrouw een jaar lang niet meer ongesteld is geweest, kun je de menopauze aanwijzen.

Signalen van de overgang

Een eerste aanduiding is vaak het onregelmatig worden van de menstruatie, zowel in tijd, als in heftigheid van vloeien.

De bekendste klacht van vrouwen in de overgang zijn de zogenaamde ‘opvliegers’ of ‘opvliegingen’. Een vrouw voelt zich opeens warm worden, wordt rood in het gezicht en de hals, en kan daarbij hevig transpireren, maar het omgekeerde kan ook voorkomen: dat juist het bloed uit het hoofd en gezicht wegtrekt, en ze plotseling wit en duizelig wordt.

Hormoonhuishouding

De oorzaak is een verandering in de hormoonhuishouding, met name door een vermindering van het oestrogeen in het bloed.

Andere klachten kunnen zijn: tintelingen en doofheid in de vingers, zenuwpijnen van schouders, onderbuik en bovenbenen, vaginale jeuk, vaginale droogte, en moeite met het ophouden van de urine. Maar individueel kunnen er nog andere klachten zijn.

Overigens gebeurt het niet zelden, dat allerlei onbegrepen klachten van vrouwen in de overgang op ‘overgangsklachten’ worden geschoven, wat niet altijd terecht is, en waardoor klachten ook wel als ‘tussen de oren’ worden weggezet.

Grote verschillen

Wat opvallend is, is hoe verschillend de reacties van vrouwen zijn op de grote hormonale veranderingen in de overgangsperiode. Blijkbaar is niet iedereen even gevoelig voor deze ommekeer, en dan nog reageert iedereen op individuele wijze hierop. Vrouwen die in de periode voor de menstruatie, of in de zwangerschap gevoelig blijken voor hormonale veranderingen, lijken in de overgang ook meer klachten te ervaren.

Bezinning

De overgang is niet alleen een periode met lichamelijk problemen, maar ook een periode van herbezinning; vaak verlaten in die periode de kinderen het huis, kan een relatie onder druk komen te staan door stemmingswisselingen en vermoeidheid, en kan gedrag veranderen door hormoonwisselingen. Er kunnen vragen opkomen als ‘wat wil ik nu eigenlijk, hoe ziet mijn toekomst er nu uit’.

Reguliere behandelmogelijkheden bij klachten

In de gewone geneeskunde is het geven van oestrogenen de oplossing voor overgangsklachten; op die manier wordt het lichaam min of meer in de toestand teruggebracht van vóór de overgang. Je kunt je alleen afvragen of dat de oplossing is. Er vindt op deze manier geen natuurlijke  overgang plaats, waardoor het instellen van een nieuw evenwicht lichamelijk verhindert wordt, om maar niet te spreken van het feit dat een vrouw ook mentaal moet toegroeien naar een nieuwe fase. Depressieve gevoelens worden ook vaak door medicatie onderdrukt.

Maar er is de laatste decennia ook ruimte gekomen voor de opkomst van Overgangsconsullentes, die speciaal opgeleid zijn om vrouwen in deze fase bij te staan, te ondersteunen, een spiegel voor te houden en te adviseren.

Homeopathie

Homeopathisch gezien zijn overgangsklachten een signaal voor een onderliggende aanleg. Zolang er namelijk vrouwen zijn die probleemloos de overgang doormaken, kan de conclusie zijn, dat overgangsklachten niet nodig zijn, en dat zij een signaal vormen voor een niet optimaal werkend gestel, ofwel constitutie. Je kunt de klachten behandelen, maar ook de aanleg voor deze klachten, die de oorzaak vormen. Een homeopathische behandeling kan bij hevige klachten helpen bij het her-vinden van natuurlijk evenwicht., waardoor een vrouw door de overgang heen geholpen kan worden in de richting waarin het lichaam van nature geneigd is te gaan.

De overgang anders bekeken

Op zichzelf hoeven overgangsklachten niet altijd behandeld te worden, als ze mild verlopen. Het kan goed zijn, om in de overgang te ontdekken, dat het een nieuwe fase ook mooi kan zijn: geen zorgen meer om onbedoeld zwanger te worden, en doordat kinderen volwassen worden, kan de periode van zorgen plaats maken voor een nieuwe periode van ontwikkeling van andere mogelijkheden in jezelf.

Als je deze periode óók zó kunt zien, zullen klachten ook minder zwaar beleefd kunnen worden.

En wat kan het fijn zijn te ontdekken, dat waar hormonen de oorzaak waren van schommelingen in stemmingen en labiliteit, nu na de overgang meer stabiliteit in het leven ervaren kan worden.

De overgang is een natuurlijk proces, en klachten in deze periode kunnen ook op een natuurlijke manier begeleid worden, zodat er weer een nieuwe balans komt in je leven.

Via www.klassiekehomeopathie.nl kun je een homeopaat bij je in de buurt vinden, die hierbij kan helpen.