Eczeem, een oppervlakkige klacht met grote diepgang

Allergie
eczeem

Eczeem is een klacht waar veel mensen wel eens mee te maken hebben gehad. Vaak openbaart het zich al op jonge leeftijd, maar het kan ook later in het leven ontstaan. Vooral wanneer de eczeem erg zichtbaar is, of wanneer er veel jeuk klachten zijn, willen de meeste mensen er graag zo snel mogelijk vanaf. Regulier gezien wordt er meestal een hormoonzalf voorgeschreven, maar een echte oplossing lijkt dit vaak niet. Waarom is eczeem zo een lastige klacht, en welke mogelijkheden heeft de homeopathie?

Huidaandoening

Eczeem is een huidaandoening waarbij er sprake is van een ontsteking van de huid. Eczeem kenmerkt zich door veel verschillende vormen en gradaties, en geeft vaak veel jeuk waardoor mensen de aangedane plekken tot bloedens toe kapot kunnen krabben. Plekken kunnen zich overal openbaren, en het verloop ervan is slecht te voorspellen. Regulier gezien worden er twee soorten eczeem gezien als het meest voorkomend, namelijk constitutioneel eczeem en contacteczeem. Constitutioneel eczeem of ook wel atopisch eczeem genoemd geeft onder andere roodheid, schilfering en hevige jeuk, waarbij een acute en een chronische fase elkaar afwisselen. De oorzaak van constitutioneel eczeem wordt als onbekend gezien, waarbij erfelijke factoren en een overactief immuunsysteem belangrijke factoren zijn. Contacteczeem ontstaat door contact met stoffen die een allergische reactie veroorzaken, zoals bij wasmiddelen of nikkel. Deze vorm van eczeem ontstaat enkel op de plek waarbij de huid in aanraking is gekomen met de betreffende stof.

Disbalans

Vanuit de reguliere geneeskunde wordt eczeem gezien als een verstoring in de huid, zonder een verdere link te leggen naar andere disbalansen in het lichaam. Homeopathisch gezien kijken we juist wel naar verbanden met andere klachten, zoals problemen in het maagdarmstelsel of de lever. Maar vooral ook naar de onderliggende oorzaak, wat in de erfelijke lijn kan zitten, maar ook in heftige gebeurtenissen uit het verleden. Zo kan bijvoorbeeld iemand eczeem ontwikkelen na een periode waarin hij veel gepest is. Dit alles maakt dat eczeem een zeer complexe klacht is.

Verstoring

Vanuit de homeopathie bekijken we eczeem als een relatief veilige uiting van een interne verstoring. Het lichaam uit de disbalans via de huid, en ondanks dat iemand hier veel last van kan hebben is het niet levensbedreigend. Een veel voorgeschreven reguliere remedie tegen eczeem is hormoonzalf, gericht op het wegnemen van de ontstekingsreactie in de huid. Veelal is de verbetering van korte duur, en komt de eczeem weer terug. Homeopathisch gezien is dit het onderdrukken van de klacht, waarmee het lichaam wordt belemmerd in het uiten van een onderliggende disbalans. En hiermee wordt het lichaam gedwongen om de disbalans op een andere manier te gaan uiten, op een dieper niveau en daarom met grotere gevolgen voor de gezondheid. Dit kan betekenen dat een orgaan zwakker wordt, zoals een lever die problemen gaat krijgen in het afvoeren van afvalstoffen.

Gebeurtenissen of historie

Wanneer we als homeopaat iemand met eczeem behandelen, zullen we altijd kijken naar de achterliggende oorzaken. Wanneer is de eczeem begonnen, en zien we ook eczeem in de familie? Kunnen we bepaalde gebeurtenissen linken aan het ontstaan van de eczeem? Wanneer we gaan behandelen op de oorzaak, bijvoorbeeld het pesten van vroeger of het verlies van een geliefde, dan zien we vaak een mooie vooruitgang en kan de eczeem zelfs verdwijnen. Wel moeten we hierbij goed in de gaten houden dat er geen factoren aanwezig zijn die de ziekte in stand kunnen houden. Dan kunnen we denken aan voedingsallergieën, maar ook aan vervelende situaties waar de persoon zich nog in bevindt.

Heeft iemand moeite met zichzelf te weren tegen de buitenwereld, het aangeven van  grenzen? Voelt iemand zich veilig? Onze huid is onze bescherming tegen de omgeving om ons heen, en wanneer iemand zich niet goed kan weren tegen de buitenwereld dan kun je dat letterlijk terugzien in klachten als eczeem. Dan is het belangrijk om op dit vlak stappen te gaan zetten, teneinde de eczeem te kunnen gaan oplossen. Hierin kunnen wij als homeopaten ontzettend veel betekenen, door iemand te ondersteunen in dit proces met onze biografische middelen.

Verwerken van emoties

We kunnen iemand helpen in het beter verwerken van emoties, en ook in het ontdekken van de eigen kracht. Dit maakt iemand zelfverzekerder, wat maakt dat hij of zij ook echt de stappen kan ondernemen om weer de balans in het leven terug te krijgen. En dat maakt ons vak als homeopaat waanzinnig mooi…