Euthanasie

Actueel
euthanasie

Euthanasie is een ander woord voor een vrijwillig levenseinde, een uitkomst voor ouderen of ernstig zieken maar zo gemakkelijk is dat natuurlijk niet. Want er zijn strenge voorwaarden verbonden aan euthanasie. De patiënt moet terminaal zijn of er moet sprake zijn van uitzichtloos lijden. En er is een hele gedetailleerde procedure die gevolgd moet worden.

Kan homeopathie iets betekenen?

Jazeker, in de verschillende fases naar het overlijden zijn er diverse mogelijkheden. In de terminale zorg kan het verlichting brengen bij uiteenlopende klachten en ongemakken zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Maar ook bij geestelijke klachten, zoals angst of depressiviteit kan homeopathie hulp bieden.

Begeleiding bij het stervensproces

De homeopathische begeleiding bij het stervensproces kan de patiënt ondersteunen om rustig en pijnloos het aardse bestaan te verlaten. En als er aan het einde toch angst en onrust ontstaat kan de homeopathie hier ook een hele mooie bijdrage aan leveren zodat de patiënt zijn leven heel rustig en volledig kan eindigen.

Dit is niet alleen een mooie manier van afscheid nemen voor de patiënt maar ook voor de naaste familie is het fijn als het afscheid rustig en sereen verloopt zodat dit beeld in hun herinnering blijft en niet een beeld van strijd.

Een vredig levenseinde….

Ik werd benaderd door een patiënt voor ondersteuning bij het aanstaande overlijden van haar 88-jarige moeder. Mevrouw heeft een herseninfarct gehad en na diverse onderzoeken is gebleken dat de schade aan de hersenen dermate groot is dat genezing niet meer mogelijk is en mevrouw is inmiddels overbracht naar het hospice. Omdat zowel zij als haar moeder de voorkeur hebben voor natuurlijke geneeswijzen zoals homeopathie boven synthetische medicijnen vond zij het een mooie gedachte dat haar moeder ook in haar laatste levensfase zoveel mogelijk op natuurlijke wijze ondersteund zou worden.

Angst veranderd in rust

De patiënt vroeg of ik bereid was om samen met haar een bezoek te brengen aan haar moeder in het hospice en zo gebeurde het dat wij met z’n tweeën aan het bed van haar terminale moeder zaten. Een frêle oudere dame die niet echt meer bij kennis was maar af en toe wel haar ogen opsloeg en angstig om zich heen keek. En dan kon ze haar dochter ook echt vastgrijpen. Ze was erg onrustig, in haar hele doen en laten. En ze was erg koud en bleek en zelfs een beetje blauwig rond de mond en bij haar vingertoppen.

Bij deze terminale fase zijn vaak twee belangrijke middelen van toepassing. Bij het beeld dat deze mevrouw vertoonde besloot ik om beide middelen in te zetten en kort de eerste doseringen werd de patiënt aanmerkelijk rustiger en je zag haar als het ware wegzakken in de kussens omdat ze ontspande. Eigenlijk is ze tot haar overlijden twee dagen later in het bijzijn van haar dochter niet meer bij kennis geweest en zij gaf later aan dat het heel mooi en rustig was verlopen zonder verdere strijd of onrust. Op een gegeven moment blies ze haar laatste adem heel rustig uit en het was goed zo….