Homeopathie bij non-verbaal autisme

Blog

Als je Asperger aan de ene kant van het autisme spectrum hebt, dan heb je non-verbaal autisme aan de andere kant van het spectrum. De ouders van deze kinderen zullen niet zo gauw roepen dat autisme een geschenk is. Want dit is het soort autisme waarbij hun kind opgesloten zit in zichzelf en niet kan communiceren. Het kind dat met zijn hoofd tegen de muur bonkt, omdat hij waarschijnlijk pijn heeft in zijn hoofd of in een poging om iets te voelen. Het kind wat alles in zijn mond stopt en zijn ontlasting aan de muur smeert. En uiteraard is dit ook het kind wat zijn ouder zo intens en puur kan aankijken, dat de ouder alle ellende vergeet.

Ontwikkeling van een kind

Als homeopaat hoor je de verhalen van de patiënten en dan valt het bij non-verbaal autisme op, dat er een lijn in zit. Bij het merendeel zijn er geen opmerkelijke dingen bij de zwangerschap of bevalling. Ook het eerste jaar verloopt redelijk normaal. Het kind ontwikkelt zich normaal en vertoont nul autisme symptomen. Wat wel opvallend is, is dat het eerste jaar deze kinderen, althans het merendeel veelvuldige oorontstekingen ontwikkelen die met antibiotica wordt behandeld.

Daarna lijken deze kinderen ontroostbaar te zijn en huilen veel en beginnen de slechte nachten waar de ouders over klagen. Ook hoor ik vaak dat de ontlasting dan niet goed is. Veel diarree met onverteerd voedsel.

Symptomen

De meeste ouders zeggen dat ongeveer rond de 15 maanden dat ze merken dat hun kind zich anders gaat gedragen. Het gebeurt geleidelijk. Het kind brabbelt niet meer en reageert niet meer op dingen waar het voorheen wel op reageerde. Ook begint het kind diverse nieuwe symptomen te vertonen, zoals geïrriteerdheid, agressie, zelfverwonding, zelfstimulerend, repetitief en obsessief gedrag.

Vooral omdat kinderen voorheen wel spraak hadden en veel oorontstekingen hebben gehad, worden de ouders vaak doorgestuurd naar Kentalis om het gehoor na te kijken. In sommige lukt het doen van een gehoortest niet en moet dit zelfs onder narcose gebeuren.

De volgende stap is vaak dat ze bij een multidisciplinair team terecht komen van een ziekenhuis waarbij het kind geobserveerd wordt. Vanuit hier worden de ouders doorgestuurd naar een Medisch Kinderdag Verblijf of een Kabouterhuis.

Early intervention

Het is heel verdrietig om te horen maar deze ouders hopen dan bij een specialistische dagopvang geholpen te worden en antwoorden te krijgen. Echter is er over non-verbaal autisme heel weinig kennis en moet ik nog een ouder tegenkomen die vanaf het begin goed geholpen is. Gelukkig zijn er initiatieven van ouders waarbij “early intervention” hopelijk de nieuwe standaard gaat zijn.

Ook in het medische circuit stuiten ouders nog steeds tegen reguliere artsen die het achterhaald idee hebben dat autistische symptomen en gedragingen onveranderlijk en onomkeerbaar zijn en niet behandeld kunnen worden. Zelfs als een kind obstipatie heeft, wordt dat onder de noemer autisme gegooid en wordt er niet verder gekeken waarom een kind obstipatie heeft. Er wordt een voorschrift uitgeschreven voor een laxeermiddel en verder moeten de ouders accepteren dat het kind een zware vorm van autisme heeft.

Het is overduidelijk dat deze ouders in een wervelwind van emoties zitten en met hun handen in het haar zitten.

De meeste kinderen met autisme worden behandeld met medicijnen (methyfenidaat). Deze medicijnen onderdrukken de symptomen zoals rusteloosheid en hyperactiviteit. Niet alle kinderen reageren goed of voldoende op deze behandeling of de bijwerkingen zijn onaanvaardbaar.

Homeopathie en autisme

Het mooie van homeopathie is dat het natuurlijke geneesmiddelen zijn, die geen belasting vormen voor de patiënt en dus geweldig inzetbaar zijn voor jong en oud.

De homeopaat zoekt naar de oorzaak van het ontstaan van het autisme. De erfelijke aanleg, de iatrogene belasting zoals medicatie. Er wordt gekeken naar de gezinssituatie, trauma en andere interne en externe factoren die een mogelijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het autisme. Op basis hiervan schrijft de homeopaat een geneesmiddel voor. Het is dus maatwerk, rekening houdend met alle factoren van de patiënt.

Ouders merken verbeteringen in de kern symptomen van autisme gezien zoals spraak en communicatie, socialisatie, spel en verbeelding.