Nieuw onderzoek: Homeopathie is kostenbesparend en effectief

Actueel
Homeopathie

Een behandeling door homeopathische artsen is een belangrijke en effectieve aanvulling op de reguliere geneeskunde. Het gebruik van homeopathie in de dagelijkse zorg bij bepaalde ziekten resulteert in verbeterde kwaliteit van leven en een kostenbesparing ten opzichte van conventionele therapieën.

Dat blijkt uit een meerjarige studie van de Duitse ziektekostenverzekeraar Securvita. De gegevens van 15.700 verzekerden werden geëvalueerd, die minstens drie jaar lang regelmatig bij homeopathische artsen onder behandeling waren. De studie toont aan dat de groep van homeopathiegebruikers bij economisch belangrijke parameters zoals ziekenhuisverblijf, medicijnverbruik en ziektedagen duidelijk gezondheidsvoordelen hadden ten opzichte van een conventioneel behandelde controlegroep. De deelnemers hadden last van diverse klachten: migraine/hoofdpijn, allergische rhinitis, astma, atopische dermatitis of depressie. Voor het onderzoek werden diagnose-specifieke vragenlijsten gebruikt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Berlijnse Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics . Zij concluderen dat een aanvullende homeopathische behandeling de kwaliteit van leven verbetert. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift BMC Health Services Research.

Verbeterde kwaliteit van leven

De effectiviteit van de behandeling werd na zes maanden gemeten en werd berekend op basis van de totale kosten voor de verzekeraar in relatie tot de kwaliteit van leven (ofwel QALYs, quality-adjusted life-years). Kosten werden ontleend uit de claims bij verzekeraars en QALY’s werden gebaseerd op vragenlijsten (SF-12 Health Survey data). Na zes maanden waren de uitkomsten statistisch significant in het voordeel van de homeopathiegroep met migraine/hoofdpijn, astma, atopische dermatitis en depressie. Bij hen verbeterde de kwaliteit van leven dus beduidend meer dan bij de controlegroep. Tegelijkertijd vielen de kosten voor de verzekeraar voor de homeopathiegroep hoger uit, wat suggereert dat de meerkosten hebben bijgedragen aan deze verhoogde kwaliteit van leven (QALY’s), geven de onderzoekers aan.

Minder antibiotica

Kinderen hadden bijvoorbeeld zelden antibiotica nodig. Bijzonder opvallend was dit bij kleine kinderen vanaf de geboorte: met een homeopathische behandeling daalde het aantal met antibiotica behandelde kleine kinderen over een onderzoeksperiode van drie jaar met 16,7%, terwijl deze in de controlegroep met 73,9% steeg. Vooral kleine kinderen met allergieën, constitutioneel eczeem en astma hadden baat bij de homeopathische behandeling ten opzichte van de controlegroep.

Ook bij de volwassen patiënten werden duidelijk positieve effecten gemeten in de zin van afnemende morbiditeit en daarmee samengaande verbetering van kwaliteit van leven. Zo verminderde bij kankerpatiënten en patiënten met meervoudige aandoeningen het gebruik van pijnstillers gedurende de homeopathiebehandeling, terwijl het gebruik in de controlegroep steeg.

De onderzoekers verwachten dat mensen bij diverse aandoeningen mogelijk gebaat zijn bij een aanvullende homeopathische behandeling. Zij vinden echter dat er alleen op basis van deze studie nog geen conclusies kunnen worden getrokken. Meer onderzoek is nodig om deze onderzoeksresultaten te bevestigen.

Bronvermelding:
Kass, B. et al. Effectiveness and cost-effectiveness of treatment with additional enrollment to a homeopathic integrated care contract in Germany. BMC Health Services Research, 15 sep 2020;20(1):872.

Vereniging Homeopathie

Krankenkassen-direkt.de