Homeopathische ondersteuning voor zwangere vrouwen

Nieuws
Verloskunde

Voor vier verloskundigen is 9 januari 2015 een enerverende dag. Met de presentatie van een behandelcasus sluiten zij in Rotterdam als eerste lichting de post-hbo-opleiding Homeopathie en Verloskunde af. Deze opleiding heeft de uitoefening van hun werk verrijkt. Het contact met de patiënt is veel persoonlijker geworden. 

Integratie

Drie jaar geleden besluit de Vereniging Verloskunde & Homeopathie om een post-hbo-opleiding in het leven te roepen. Het grote doel is de klassieke homeopathie te integreren in de verloskunde. Voor het curriculum gaat de vereniging te rade bij de hbo-instelling Homeopathie Academie Nederland (HAN). Daaruit ontstaat een mooie samenwerking.

Praktiserend

Daarvan zagen we op 9 januari de eerste resultaten. Anne Osterholt, Veronique Méan, Annick Marschand-Akker en Karin Schreurs presenteerden ieder hun behandelcasus. Geen zenuwachtige jongeren die net komen kijken. Nee, de studenten zijn stuk voor stuk al jaren praktiserend verloskundige. Door hun patiënten nu ook homeopathisch te gaan begeleiden, geven zij hun beroepspraktijk meer diepgang.

Ziekteclassificatie

De docenten Marja Roozendaal (HAN), Els Leechburch Auwers (VV&H) en Monique Roggeveen (VV&H) traden op als examencommissie. De studenten-verloskundigen komen met een uitgebreide presentatie. Na een situatieschets vertellen zij onder meer over de constitutie, de eventuele familiaire belasting, de biografie van de patiënt en eventuele incidenten. De studenten volgen daarin de ziekteclassificatie van Hahnemann. Op basis van hun bevindingen schrijven zij steeds een aantal middelen voor die zij voor de examencommissie motiveren.

Levendige discussie

Nadat de studenten-verloskundigen hun presentatie hebben gegeven, volgt een levendige discussie over de behandelwijze en de daarbij ingezette middelen. De studenten geven blijk van een grote betrokkenheid en een verhoudingsgewijs scherp inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de gegeven situatie.

‘Klachten individualiseren’

Terwijl de docenten zich terugtrekken voor beraad, geven de verloskundigen aan dat deze post-hbo-opleiding hun praktijk als verloskundigen heeft verrijkt. Veronique Méan: ‘Mijn werk is zo veel persoonlijker geworden! Ik heb het met de vrouwen niet alleen over hun buik en hun bloeddruk, maar over alle aspecten van de zwangerschap, fysiek en emotioneel. Daardoor kan ik de klachten individualiseren. Vrouwen voelen zich veel meer serieus genomen.’

‘Grote meerwaarde’

Annick Marschand beaamt dit volledig: ‘Homeopathie heeft oog voor de hele mens, dus ook de niet-fysieke aspecten van de zwangerschap. Daarop kunnen wij specifieke middelen inzetten. Dat betekent dat wij minder snel vrouwen doorverwijzen. We kunnen meer voor hen doen. Omdat we steeds doorvragen, worden vrouwen zich veel meer bewust van hun lichaam. Dat geeft mijn functioneren als verloskundige een grote meerwaarde.’

Lees hier meer ervaringen van verloskundigen die de opleiding Verloskunde en Homeopathie gevolgd hebben »

‘Veel geleerd’

Namens de examencommissie geeft docente Els Leeburch (VV&H) aan heel tevreden te zijn over wat de examinatoren hebben gezien en gehoord. ‘In één jaar hebben jullie veel geleerd. In dit beroep ben je sterk aan het individualiseren. Tegelijkertijd moeten jullie de grote lijnen blijven zien. Uit de presentaties maken wij als examencommissie op dat jullie daartoe prima in staat zijn.’ Vol overtuiging overhandigt zij dan ook het diploma een de studenten.

Waardering vrouwen

Met deze vier verloskundig homeopaten is de eerste lichting afgeleverd aan de maatschappij. Zwangere vrouwen blijken voor het merendeel een homeopathische ondersteuning zeer te waarderen. Dat geeft veel vertrouwen in de continuering van deze post-hbo-opleiding. Op 28 maart 2015 begint een volgend studietraject.

 

Geïnteresseerde verloskundigen worden uitgenodigd om zich zo snel mogelijk aan te melden via vmean@icloud.com. Meer informatie kunnen zij krijgen op de website van de Vereniging Verloskunde & Homeopathie, www.vvenh.nl.

Ervaringen opleiding homeopathie en verloskunde

Benieuwd hoe verloskundigen de opleiding ervaren? Lees hier enkele persoonlijke ervaringen over de opleiding homeopathie en verloskunde »

Verloskunde en Homeopathie
Verloskundigen en docenten tijdens de eerste diploma uitreiking van de opleiding Verloskunde en Homeopathie