Indiase arts Prasanta Banerji indrukwekkend op goedbezocht symposium

Banerji Protocols

De congresruimte van het Theaterhotel in Almelo is vrijdag 1 en zaterdag 2 november gevuld met meer dan 150 mensen uit circa 10 landen. Ze komen voor Prasanta Banerji, een Indiase arts die al zo’n 40 jaar in een ziekenhuis in Calcutta talloze ernstig zieke patiënten behandelt met homeopathische middelen. De resultaten zijn verbluffend. Daar kan de weerstand tegen homeopathie in Nederland weinig aan veranderen.

Wetenschappelijke basis

De Indiase arts wordt ingeleid door de klassiek homeopaat Ewald Stöteler, die de Indiase arts eerder ontmoette tijdens een symposium in Japan. “Vader Prasanta en zoon Pratip – de laatste is helaas door ziekte verhinderd om hier bij ons te zijn – hebben de homeopathie met jarenlang onderzoek een wetenschappelijke basis gegeven.”

Drive om goed te doen

Deze stelling wordt gewraakt door de reguliere geneeskunde. Nog voordat het symposium goed en wel op gang is gekomen, twittert iemand die nìet aanwezig wil zijn in Almelo over ‘de giftige praatjes’ van de Banerji’s. Maar wie wél aanwezig is en onbevangen luistert naar Prasanta Banerji merkt geen giftigheid, eerder de enorme drive om goed te doen aan de medemens, zonder enig winstbejag. In de kastenmaatschappij India behandelen de Banerji’s iedereen, met of zonder geld.

Proefondervindelijk

Prasanta Banerji bespreekt verschillende cases: patiënten met chronisch nierfalen, leverkwalen, psoriasis, haaruitval, verschillende tumoren etc. Nadat de artsen een diagnose hebben gesteld aan de hand van een röntgenfoto, echo, CT-scan of MRI, zetten zij vaak een combinatie in van twee of drie homeopathische middelen. Jarenlang proefondervindelijk onderzoek – steeds weer herhaald en geverifieerd – heeft hun geleerd welke middelen effectief zijn in welke situatie. Dat hebben zij zorgvuldig beschreven in protocollen. Vandaar de titel van het symposium: ‘The effect of the Banerji Protocols; homeopathy against cancer and other chronic diseases’.

Live consults

Ligt de nadruk ’s morgens op kennisoverdracht aan de hand van patiëntencases, ’s middags houdt Prasanta Banerji live consults. Deze worden nauwlettend gevolgd door de aanwezigen in de zaal. Zij krijgen alle ruimte om vragen te stellen over de behandeling die Prasanta Banerji in elk individueel geval voorstelt. De arts wekt verbazing en bewondering door de kennis van de verschillende ziekten en de middelen die in elk individueel geval het beste effect zullen hebben.

Effectief tegen lagere kosten

Het symposium in Almelo geeft zicht op de wetenschappelijke werkwijze van de Banerji’s. Het laat ook zien, dat reguliere geneeskunde en homeopathie in India er samen zijn voor de patiënt. Dat wij in Nederland nog lang zover niet zijn, wordt ook pijnlijk duidelijk. Terwijl in andere wetenschappelijke disciplines hoog wordt opgegeven van de south north knowledge transfer, geldt dat blijkbaar niet voor de kennis van de Banerji’s. De reguliere gezondheidszorg in Nederland stelt zich star afwijzend op tegen homeopathie. Daardoor missen we de prachtige kansen die India wel benut, om effectief homeopathisch te behandelen tegen veel lagere kosten.

Lees meer over de Banerji Protocols op www.banerjiprotocolsnederland.nl