Kinderen aan de antibiotica

Maarten Verzaal
Antibiotica

Opnieuw hebben onderzoekers aanwijzingen gevonden dat antibioticagebruik door jonge kinderen het kinderlichaam langdurig kan verstoren.

Hoewel in Nederland antibiotica steeds voorzichtiger lijkt te worden voorgeschreven, kreeg in 2014 toch nog 21% van de kinderen onder de 10 jaar antibiotica. Soms noodzakelijk, maar lang niet altijd. Homeopathie is een belangrijk alternatief voor antibioticum. Regelmatig vinden ouders onze praktijk. We zien veel kinderen met allerlei ontstekingen, zoals terugkerende middenoorontstekingen, vaak met een historie van antibioticagebruik. Homeopathie kan acute ontstekingen, zoals middenoorontstekingen of bronchitis, snel genezen en eventuele schade en verzwakking van het natuurlijke afweersysteem door antibiotica herstellen.

Hoe werkt de homeopathie?

Je vertelt in het eerste consult met je kind alle kenmerken van de ontsteking(en), zijn of haar ziektegeschiedenis en de ziektegeschiedenis van de ouders. Bij jonge kinderen speelt de erfelijkheid een belangrijke rol. Op basis hiervan schrijven we homeopathische medicijnen voor, afgestemd op jouw individuele kind. Met de homeopathische medicijnen leert zijn of haar natuurlijke afweersysteem om een volgende ziekte (de ontsteking) zelfstandig het hoofd te bieden of te voorkomen. Bij acute klachten verwachten we snel resultaat. De meer sluimerende chronische ziekten verbeteren ook snel, maar vergen wat meer tijd om helemaal te genezen.

Homeopathie is niet alleen zinvol bij ontstekingen en het voorkomen van antibioticagebruik, maar is ook onmisbaar om tal van terugkerende of chronische ziekten te genezen, zowel bij kinderen als volwassenen.

Bron: Martin Blazer, New York University, Volkskrant, 1 juli 2015

Dit artikel is geschreven door klassiek homeopaat Maarten Verzaal.