Medisch onderzoek in de tang van multinationals: ‘Geld gaat boven kwaliteit’

Nieuws

De jacht op onderzoeksgeld maakt artsen wanhopig. Sinds de overheid de geldkraan heeft dichtgedraaid, hebben ze moeite om hun wetenschappelijk onderzoek te bekostigen en zijn ze genoodzaakt hun hand op te houden bij de industrie. Die afhankelijkheid zorgt voor grote frustraties onder artsen. ‘De winst van een behandeling staat voorop, niet de genezing van een patiënt.’

Sinds de Nederlandse overheid zich heeft teruggetrokken uit de financiering van wetenschappelijk onderzoek, is het voor artsen lastig om researchgeld binnen te halen. Hierdoor moeten ze noodgedwongen aankloppen bij de industrie.

Het gevolg: een steeds grotere invloed van het bedrijfsleven op de wetenschap. De industrie betaalt en bepaalt welke onderzoeken artsen moeten uitvoeren. Meestal zijn dat de zogenaamde grootschalige trials. Deze trials leveren weinig voordeel op voor patiënten, maar zijn wél rendabel voor de medische concerns.

Ook schuwt de industrie niet om belangrijke data achter te houden of zelfs te manipuleren om een behandeling succesvol te kunnen introduceren. Hierdoor komen inferieure producten op de markt met blijvende gezondheidsschade voor patiënten. Tegelijkertijd worden kwalitatieve producten, waar grote groepen patiënten belang bij hebben, niet in productie genomen. Reden: ze zijn commercieel niet rendabel genoeg.

Lees het volledige artikel op ftm.nl »