Mijn kind heeft luizen

Hoofdluis

Oh, dat is schrikken als je kind vol zit met luizen, keer op keer weer. Hoe is het nu te verklaren dat het ene kind altijd vol zit en het andere niet, terwijl er dezelfde hygiënische maatregelen genomen worden?

Over je heen laten lopen

Kinderen die keer op keer vol met luizen zitten, laten letterlijk over zich heen lopen. Vaak is dit niet alleen door de luizen maar ook in andere dingen in hun leven. Het zijn kinderen die zichzelf niet goed kunnen begrenzen, die misschien gepest worden? Kijk maar eens als uw kind frequent last heeft van luizen. Hoe gedraagt het kind zich ten opzichte van leeftijdgenootjes, hoe gaat het om met stresssituaties, zorgen of verdriet?

Basisgezondheid aangetast

Volgens de ziekteclassificatie van  Samuel Hahnemann gaan we ervan uit dat iedereen geboren is met een bepaalde basisgezondheid. Als die basisgezondheid goed is, dan is er evenwicht en kan het zelf genezend vermogen van een kind zorgen dat een kind weerbaar is en weerstand heeft, gek genoeg ook tegen luizen!! Maar als er medicijngebruik is of er zijn stressfactoren in het leven van een kind, dan kan hierdoor die basisgezondheid aangetast worden en het kind sluimerend steeds zieker worden. Waardoor het zelf genezend vermogen niet meer in staat is te begrenzen, letterlijk dus in dit geval.   Ook speelt de factor erfelijkheid een grote rol in het ziek of gezond zijn van een kind. Wat voor ziekten zitten er in de familie? Bepaalde ziektetendensen worden overgegeven en als je het zo bekijkt zou zelfs dus het wel of niet krijgen van een hele berg luizen te maken kunnen hebben met de directe familielijnen… Tijdens een consult wordt ook nagevraagd wat voor ziekten er in de familie zitten.

De homeopathische behandeling van luizen

In het geval van luizen werkt homeopathie goed om de cirkel van resistente luizenplagen te doorbreken, maar ook om het kind weerbaarder te maken. En zo is de cirkel weer rond. Het kind kan beter begrenzen en wordt letterlijk en figuurlijk weerbaarder voor al die luizenplagen die op de scholen rondcirkelen!

Lees ook: Gastheer voor de luizen