Minder bloeddrukverlagers nodig met leefstijlwijziging

Nieuws
Leefstijl

Mannen en vrouwen met hoge bloeddruk kunnen hun bloeddrukverlagende medicatie afbouwen wanneer ze iets doen aan hun voeding, gewicht en conditie. Een studie met 130 deelnemers bereikte een bloeddrukverlaging van 16 mmHg resp. 10 mmHg (systolische respectievelijk diastolische bloeddruk) al na 16 weken.

Alle deelnemers waren obees en hadden een bloeddrukwaarde tussen 130-160 resp. 80-99 mmHg, maar namen nog geen bloeddrukverlagers. Daar waar aanvankelijk 50 % van de deelnemers nog in aanmerking kwam voor medicatie, daalde dat percentage naar 15 % na 16 weken leefstijlinterventie.

De studie was tweemaal gecontroleerd: er was een controlegroep die niets aan hun levenswijze veranderde en een controlegroep die enkel hun voedingspatroon aanpaste. Voor het voedingspatroon baseerden de onderzoekers zich op het DASH diet, Dietary Approaches to Stop Hypertension. De nadruk van DASH ligt op groenten en fruit, vetarme melkproducten, weinig rood vlees, zoutarm en zo weinig mogelijk zoetigheden.

Diegenen die enkel de DASH-voedingsrichtlijnen volgden, kenden een iets mindere bloeddrukdaling van 11 resp. 8 mmHg, en 23 % van hen kwam na de studie niet meer in aanmerking voor medicatie volgens de Amerikaanse richtlijnen van AHA/ACC 2017. Die richtlijnen schrijven nu ook voor dat al wie een hoge bloeddruk heeft, eerst en vooral moet beginnen met leefstijl.

Bron: Platform voor voedingsgeneeskunde