Multiple Sclerose en homeopathie

Overige

Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Vanuit het centrale zenuwstelsel lopen zenuwen naar alle delen van het lichaam. 

Het zenuwstelsel zorgt voor het verwerken van en het reageren op prikkels uit de buitenwereld, het besturen van de organen en voor functies als denken, voelen, oriënteren op de omgeving etc. Het woord multiple staat in het geval van Multipele Sclerose (MS), voor het op veel plaatsen voorkomen. Sclerose staat voor littekenweefsel.

Bij Multiple Sclerose is sprake van ontstekingen. De ontsteking is gelokaliseerd in het omhullende weefsel (myeline) van de zenuw, waarna er littekenweefsel ontstaat (sclerose), hierdoor is de prikkelgeleiding verstoord, wat leidt tot een breed scala van klachten. In het begin komt het vooral in het ruggenmerg voor, later in de hersenen. De precieze oorzaak van het ontstaan van de ziekte is niet bekend, vaak is het een combinatie van factoren, waarbij het afweersysteem van het lichaam een grote rol speelt, maar mogelijk ook erfelijke factoren. Normaal worden schadelijke stoffen als virussen door het immuunsysteem onschadelijk gemaakt, maar in het geval van Multiple Sclerose spreekt men van een auto immuun ziekte, de afweer richt zich juist tegen de weefsels in het eigen lichaam.

In het geval van Multiple Sclerose hebben mensen soms al langere tijd onbegrepen klachten van allerlei aard, van vermoeidheid, slecht zien, tinteling in ledematen en stoornissen in de gevoelszenuwen. Er zijn verschillende vormen van Multiple Sclerose te herkennen:

 1. er treden plotselinge verslechteringen op (schub of exacerbatie), deze houdt een aantal weken aan en verdwijnt dan langzaam, meestal vindt er daarna volledig herstel plaats. Het aantal schubs verschilt per persoon (Deze vorm noemt men wel RR relapsing remitting MS)
 2. mensen met deze vorm van MS gaan tussen de aanvallen langzaam verder achteruit, in het begin hebben ze nog wel aanvallen, maar na verloop van tijd niet meer.(SP secundair progressieve MS)
 3. bij mensen die op wat oudere leeftijd MS krijgen kan de MS zich manifesteren door een verslechtering van de lichamelijke gesteldheid zonder schubs, de ziekte kan dan een hele tijd stilstaan (PP, primair progressieve MS)
 4. bij deze vorm van MS krijgen mensen af en toe een lichte aanval, ze herstellen daarvan en na lange tijd hebben ze weinig klachten ( benigne MS)

De diagnose wordt gesteld naar aanleiding van neurologisch onderzoek, onderzoek van het ruggenmergvocht en MRI scan.

Het meten van de mate van functie beperkingen wordt gedaan in een schaal van 1-10 , de expendes disability status scale (EDDS)

 1. geen klachten, een enkele afwijking bij neurologisch onderzoek
 2. een enkele klacht en afwijkingen bij neurologisch onderzoek
 3. duidelijke klachten in één functie of lichte klachten in meerdere functies
 4. forse klachten en belemmeringen in meer functies, minimaal 12 uur actief en meer dan 500 meter lopen
 5. volledige dagtaak niet meer mogelijk, lopen zonder rusten niet meer dan 200 meter
 6. af en toe hulp nodig om 100 meter te lopen
 7. kan met hulpmiddelen niet meer dan 5 meter lopen.
 8. aangewezen op rolstoel, grootste deel van de dag uit bed, effectief gebruik van de armen
 9. geheel afhankelijk en bedlegerig, communicatie mogelijk
 10. overleden aan MS

Multiple Sclerose en homeopathie

In de homeopathie is er aandacht voor de totale mens. In de anamnese (het vraaggesprek) met de homeopaat komen alle aspecten van de persoon naar voren die uiteindelijk leiden naar het meest aangewezen homeopathisch middel, in de homeopathie volgens de ziekteclassificatie meer middelen welke in afwisseling genomen dienen worden. De patiënt met Multiple Sclerose zal tijdens het anamnesegesprek al zijn/haar ervaringen met de ziekte, mentaal emotioneel en lichamelijk, in het heden, maar ook voordat de diagnose MS is gesteld vertellen. Gebeurtenissen in de kindertijd kunnen aanwijzingen bevatten die verwijzen naar de oorzaak of oorzaken van het ontstaan van Multiple Sclerose.

In de homeopathische behandeling wordt dan ook rekening gehouden met de mogelijk aanwezige erfelijke belastingen, de leefomstandigheden van de patiënt, de aanwezige geneesmiddelenbelastingen en eventuele epidemische en/of virale besmettingen. Centraal staat het ondersteunen en verstevigen van de eigen constitutie van de patiënt. Het vaker voorkomen van MS in een familie komt tijdens dit gesprek naar voren omdat deze aanleg verwijst naar de hiertegen specifiek werkzame middelen die hiertegen gebruikt worden in de homeopathie.

De homeopathische behandeling zal de Multiple Sclerose patiënt ondersteunen helpen meer energie en een betere weerstand te krijgen om zo verdere schubs te voorkomen. De reeds aanwezige functiebeperkingen zullen verbeteren. De verbetering van reeds aanwezige specifieke Multiple Sclerose symptomen gebeurt meestal niet op zeer korte termijn, afhankelijk van de manifestatie van de ziekte zullen er over een langere periode meerdere homeopathische middelen nodig zijn die de levenskracht en vitaliteit van de patiënt aanspreken om de symptomen van de ziekte geleidelijk meer en meer te elimineren.

Vind een klassiek homeopaat in de buurt

Wil je meer informatie over de homeopathische behandeling van Multiple Sclerose of eens een gesprek hierover met een klassiek homeopaat? Hier vind je een klassiek homeopaat bij jou in de buurt »

Dit artikel is geschreven door Joke Tiekstra.