Neurologische aandoening: Bellse Parese

Chronisch zieken
Bellse parese

Wij hebben in deze tijd steeds meer te maken met neurologische aandoeningen. Dit zijn ziektes die een enorme impact kunnen hebben op het individu, het gezin en de samenleving. In dit artikel behandel ik de neurologische ziekte Bellse Parese, wat is het en is het homeopathisch te behandelen.

Wat is het en wat zijn de symptomen?

Wanneer er een plotselinge aangezichtsverlamming optreedt zonder enige verklaring, wordt het de aangezichtsverlamming van Bell genoemd. Deze ziekte komt het meeste voor tussen de twintigste en veertigste jaren, hoewel ook kinderen de ziekte kunnen krijgen. Bij deze ziekte treed er een perifere verlamming op van de zevende hersenzenuw, namelijk de nervus facialis. De aangezichtszenuw zorgt voor alle spieren van het gezicht die te maken hebben met expressie. Ook heeft deze zenuw een aftakking voor de smaak van de tong en het afdempen van harde geluiden die het oor bereiken.

De symptomen van deze ziekte zijn dat de helft van het gezicht scheef staat en dat een mondhoek naar beneden hangt en dat het oog aan die kant niet goed gesloten wordt. Soms gebeurt het ook dat er oorpijn ontstaat aan de aangedane zijde. Nog andere zichtbare symptomen zijn dat glimlachen niet symmetrisch is en dat de ogen niet dichtgeknepen kunnen worden, en dat de oogbol naar boven rolt. Ook het fronsen is niet symmetrisch. Soms kunnen er ook symptomen van Bellse Parese ontstaan enkele weken na een verkoudheid of een oor- of ooginfectie. Een patiënt met Bellse Parese zal moeite hebben met eten en drinken, moet veel kwijlen, en kan droge ogen of mond hebben. Daarnaast kan de patiënt ook gevoelig zijn voor hoofdpijn en geluid.

Wat zijn de oorzaken van deze ziekte?

Een van de mogelijke oorzaken is het uitval van de hersenzenuw, zoals hierboven vermeld. Dit is in sommige gevallen te wijten aan een infectie met een herpesvirus. Daarnaast kan lymeziekte in de voorgeschiedenis ook een oorzaak zijn, namelijk een ontsteking door de Borrelia burgorferi. Meestal kan er geen oorzaak aangetoond worden met zekerheid. Er zijn een aantal factoren die wel een rol spelen, namelijk afkoeling en emoties. Nog een andere oorzaak is de zenuw door een benig kanaal loopt door het oor. Daarnaast kan een verhoogde bloeddruk ook een oorzaak zijn. Uit een Deens onderzoek is gebleken dat 10 procent van de patiënten met deze ziekte een trauma als oorzaak hadden. Bij 8 procent een infectie en bij 4 procent een tumor.

De reguliere behandeling

Deze ziekte wordt regulier behandeld door een hoge dosering corticosteroïden en met antivirale middelen tegen herpesvirussen. Het beloop bij deze ziekte in meeste gevallen gunstig en treed er in 70 procent van de gevallen een volledig herstel en bij de resterende 30 procent kunnen er restverschijnselen blijven. De kno-arts zal het geneesmiddel Prednison inzetten als behandeling, om beschadigingen in de zenuw tegen te aan. Dit geneesmiddel is echter niet zonder bijwerkingen. De patiënt kan hierdoor zwaarder worden en een bol gezicht krijgen. Ook kunnen er huidklachten ontstaan en er kan botontkalking en spieratrofie optreden.

Bellse parese en homeopathie

In de homeopathie zijn er een aantal middelen die helpen bij aangezichtsverlamming. Bij een homeopathische behandeling volgens de ziekteclassificatie wordt er gekeken naar het gehele beeld van de mens. Hierbij worden biografische gebeurtenissen, erfelijkheid, de iatrogene belasting en de voorgeschiedenis van ziekten in acht genomen. Er wordt rekening gehouden met het individu, en daarom is de behandeling vanzelfsprekend ook per individu anders. Om het juiste middel uit te kiezen wordt er gekeken naar de oorzaak en de specifieke symptomen. Zo is het middel bij aangezichtsverlamming na het vatten van kou anders dan wanneer er sprake is van emotionele oorzaken.

Ook wordt er onder andere gekeken naar de soort verlamming (bijvoorbeeld aan welke kant van het gezicht), hoe het voelt en hoe het zich ontwikkelt. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de mentale gesteldheid van de patiënt. In het geval van Bellse Parese door trauma (geboortetrauma, barotrauma, rotsbeenfractuur) wordt er rekening gehouden met de biografie. Wanneer er sprake is van infectie (herpes zoster, otitis externa, acute otitis media, cholesteatoom, ziekte van Lyme) als oorzaak, wordt er gezocht naar een middel dat passend is op deze oorzaken. Wanneer de oorzaak een tumor is, wordt volgens de ziekteclassificatie de behandeling daarop ingezet.

Dit artikel is geschreven door Monaza Qureshi

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aangezichtsverlamming_van_Bell
https://www.amphia.nl/folders/kno-verlamming-van-bell
https://www.apotheek.nl/medicijnen/prednisolon
https://www.maxvandaag.nl/pagina-element/lees-ook/prednison/#:~:text=Prednison%20tast%20de%20spieren%20aan,slappe%20spieren%20en%20hongeraanvallen%20krijgen.
https://www.wellinghomeopathy.com/treatment-bells-palsy/
https://www.henw.org/artikelen/bellse-parese