Reuma: een chronische aandoening

Reuma
Reuma handen

“2,3 miljoen volwassenen in Nederland leven met reumatoïde artritis of artrose (ofwel 1:5). De jaarlijkse kosten aan zorg bedragen 2,1 miljard euro. Artrose en Reumatoïde artritis zijn nog maar twee ziektebeelden binnen de groep van zo’n 200 reumatische aandoeningen!”

Twee opmerkingen, even gemaakt tussen neus en lippen door, en twee foto’s, waarachter zo verschrikkelijk veel schuilgaat aan pijn, beperkingen, verdriet, frustratie en dergelijke, maar waar gelukkig vaak ook een enorme veerkracht en geestkracht komt bovendrijven om de regie over het leven te behouden. Zelfs soms geluk omdat men weer in staat is om van de simpelste dingen in het leven te genieten.

Zo verschrikkelijk veel mensen die dagelijks geconfronteerd worden met lichamelijke klachten en beperkingen ten gevolge van een reumatische aandoening en de gevolgen daarvan ondervinden in hun persoonlijk leven en het leven van hun naasten. In de relatie verandert er van alles, zeker in de sfeer van de seksualiteit. Het sociale leven wordt enorm beïnvloed, de omgang met vrienden verandert omdat men niet meer volop mee kan draaien, men verliest mogelijk vrienden. In de arbeidssfeer moeten aanpassingen plaatsvinden of er moet ander werk gezocht worden áls men al ergens als ‘zieke’ wordt aangenomen of überhaupt nog kán werken. Dit heeft dan weer grote gevolgen voor de financiële situatie. De druk op de financiën is sowieso al groot. Te denken valt aan de hogere ziektekosten (verzekering), dieetkosten, eigen bijdrage van de medicatie, voedingssupplementen die niet vergoed worden en de bijdrage voor thuiszorg.

Hobby’s kunnen vaak niet meer uitgeoefend worden, er moet een andere levensinvulling komen. Even een vakantie plannen is niet meer zo simpel. Men zal een leven lang medicijnen moeten slikken, spuiten of via een infuus toegediend krijgen, met allerlei bijwerkingen en risico’s voor de verdere gezondheid. Men krijgt te maken met een enorme schare aan hulpverleners: fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut, reumatoloog, reumaconsulent, onderzoeksverpleegkundige, nurse practitioner. Mogelijk nog met de orthopeed omdat er operaties moeten plaatsvinden. Het hele leven staat in het teken van de reumatische aandoening! Ondersteuning via de reumapatiëntenbond en reumapatiëntenvereniging behoort gelukkig tot de mogelijkheden.

Je vraagt je soms af of er toch niet meer mogelijk is dan alleen het remmen en onderdrukken van de ziektesymptomen, de pijn te bestrijden met schadelijke medicatie en dergelijke? Ja, er ís meer mogelijk met behulp van een klassieke homeopathische behandeling. Het is mogelijk met homeopathische middelen de onderliggende ziektegevoeligheid aan te pakken, ‘de erfelijke belasting’, waardoor de manier waarop de ziekte zich zal uiten rustiger wordt. Wat er aan gewrichtsschade is ontstaan kan ook met homeopathie niet hersteld worden maar er kan veel schade voorkomen worden als men vroegtijdig start met de behandeling. Het is mogelijk de reumatische pijnen te verlichten met medicatie en een acute opleving van de ziekte (zoals een gewrichtsontsteking) weer tot rust te brengen zonder bijwerkingen. Het is mogelijk met de middelen te ondersteunen in het proces van acceptatie.

Er is veel mogelijk dus zeker de moeite waard om een afspraak te maken bij een klassiek homeopaat.

Dit artikel is geschreven door klassiek homeopaat Diny Heskamp.