Nog steeds een taboe op alternatieve geneeswijzen

Nieuws
Homeopathische middelen

Bij een grote groep Nederlanders zijn alternatieve geneeswijzen zeer populair. Yoga, mindfulness en meditatie worden door steeds meer mensen toegepast. Voor veel mensen zijn dit instrumenten om los te komen van de prikkels die we in het dagelijks leven tegenkomen. Veel artsen verwijzen patiënten die last van veel stress hebben zelfs naar een yogaschool. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van klassieke homeopathie om ziektes te bestrijden. Het is zelfs mogelijk om bepaalde middelen uit de klassieke homeopathie vergoed te krijgen met een aanvullende zorgverzekering. Toch heerst er op deze alternatieve geneeswijzen nog vaak een taboe. Het is tijd dat de klassieke homeopathie uit de taboesfeer gehaald wordt. Zeker nu zoveel mensen van deze technieken gebruik maken.

Het Westerse perspectief

In het Westen staan de biomedische wetenschappen centraal. Deze reguliere geneeskunde ziet de Oosterse geneeswijzen als een alternatief circuit en weigert om zijn monopolie positie op te geven. Interessant genoeg blijkt deze zienswijze cultureel bepaald te zijn. In China maakt acupunctuur bijvoorbeeld deel uit van de reguliere geneeskunde. De ayurvedische geneeskunde wordt daarnaast in India tot de normale geneeskunde gerekend. Bovendien vinden er verschuivingen plaats tussen de reguliere en alternatieve geneeskunde. Een aantal decennia geleden maakte fysiotherapie deel uit van de alternatieve geneeskunde. Tegenwoordig behoort het echter tot de reguliere behandelingen. Voor chiropractie geldt dat dit tussen de twee groepen valt, maar steeds meer tot de reguliere behandelingen behoort.

Regulier en alternatief zijn complementair

Het probleem met de Westerse zienswijze is dat zij de alternatieve geneeswijze als een vervanging van de reguliere geneeskunde zien. Dit blijkt echter totaal niet aan te sluiten bij de hedendaagse geneeswijze. In de meeste gevallen gebruiken de patiënten de alternatieve en reguliere geneeskunde naast elkaar. De Vereniging tegen de Kwakzalverij schetst bovendien een zeer gepolariseerd beeld van de alternatieve geneeskunst. Zij stellen dat alles wat onbewezen is, niet goed is. De werkelijkheid blijkt echter niet zo zwart-wit te zijn. Daarnaast worden veel onbewezen praktijken in de biomedische wereld ook toegepast. Bovendien komen in beide circuits “ongelukken” voor. Er is dus niet echt een eenvoudige grens tussen de alternatieve en reguliere geneeskunde te trekken.

Aanvullende zorgverzekering

Ook zorgverzekeraars zien dat de werking van de klassieke homeopathie bij de behandelingen van patiënten succes heeft. Veel zorgverzekeraars hebben daarom besloten om de alternatieve geneeswijzen tot een bepaald bedrag te vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Uiteraard worden hierbij eisen gesteld aan de kwaliteit van de homeopaat. Zo dient de homeopaat aangesloten te zijn bij een erkende beroepsvereniging. In Nederland zijn drie beroepsverenigingen voor homeopathie actief, te weten de artsenvereniging voor integrale geneeskunde (AVIG), de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) en de Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH). De bekendste en grootste vereniging is de NVKH. Aangezien zelfs de verzekeraars de populariteit en werking van de klassieke homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen onderschrijven, is het hoog tijd dat de taboe van deze middelen verdwijnt.

Dit is een partnerbijdrage van HoyHoy.